Više

  13. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavske u Orašju je danas (21.06.) održana 13. sjednica Vlade Županije Posavske.
  UVEĆANA PRAVA NA DOPLATAK ZA DJECU
  Vlada Županije Posavske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o doplatku za djecu. Razlog donošenja Zakona je poboljšanje materijalnog statusa korisnika iz članka 7. Zakona.
  Pravo na doplatak za djecu uvećan s 30 % na 100 % , a pripada:
  – obitelji za treće i svako sljedeće dijete,
  – djetetu bez oba ili jednog roditelja,
  – djetetu s posebnim potrebama,
  – obitelji u kojoj su jedan ili oba roditelja osobe s invaliditetom najmanje 60%,
  – djetetu oboljelom od šećerne bolesti, karcinoma, leukemije, TBC, celijakije i epilepsije
  – djetetu korisnika pomoći za uzdržavanje.
  Nadležni centri za socijalni rad, po službenoj dužnosti donijeti rješenje o uvećanju doplatka za djecu korisnicima, koji su se zatekli u korištenju prava u skladu s odredbama ovog Zakona.
  PROGRAM RAZVOJA GOSPODARSTVA
  Usvojen je Zaključak o usvajaju Programa razvoja gospodarstva. Stupanjem na snagu Zakona, stvoren je novi pravni i institucionalni okvir za poticanje razvoja gospodarstva u Županiji Posavskoj, koji između ostalog podrazumijeva i donošenje Programa razvoja gospodarstva u Županiji Posavskoj za razdoblje od četiri godine. Izrada Programa razvoja je ostvarena u suradnji s nositeljima programiranja razvoja uz konzultiranje predstavnika subjekata gospodarstva. Uz ostale razvojne projekte i strateške ciljeve razvoja općina i grada u sastavu Županije Posavske, Program razvoja smatramo jednim od ključnih dokumenata za razvoj. Program razvoja je operativni dokument na temelju kojeg Ministarstvo gospodarstva, rada i prostornog uređenja Županije izrađuje godišnji Program utroška financijskih sredstava planiranih Proračunom Županije Posavske i poduzima sve druge aktivnosti u smislu stvaranja što povoljnijeg ambijenta za poslovanje gospodarskih subjekata.
  Usvojen je Zaključak o prihvaćanju mišljenja na Prednacrt Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, upućen od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.
  PREDSJEDNIK VLADE ZAKLJUČUJE UGOVOR
  Usvojenim zaključkom predsjedniku Vlade Županije Posavske Đuri Topiću dana je ovlast za zaključivanje Ugovora o dodjeli potpore iz Proračuna Federacije BiH. Odlukom o utvrđivanju kriterija i raspodjele sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu financija – Federalnom ministarstvu financija sa ekonomskog koda „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – Kantoni“(„Službene novine Federacije BiH“ broj 38/23, 40/23) Županiji Posavskoj dodijeljen je iznos od 7.601.971,00 KM.
  Usvojena je Odluka o unosu i raspoređivanju neraspoređenog dijela sredstava razgraničenog tekućeg granta od Federacije BiH za 2023. godinu.
  ZA ŠKOLE, PROGRAME KULTURE, ZNANOST
  Vlada Županije Posavske usvojila je Odluku o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Ruđera Boškovića u Donjoj Mahali za provođenje postupka javne nabave radova postavljanje podnih obloga (procijenjena vrijednost radova iznosi cca 12.800,00 KM bez uračunatog PDV-a).
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu na ime podrške tradicionalnoj kulturnoj manifestaciji, kulturnim manifestacijama, programu kulture, kazališne djelatnosti i plesne djelatnosti na području i izvan područja Županije Posavske u iznosu od 11.800,00 KM za šest programa kulture i manifestacije.
  ODLUKE
  Odobrena su sredstva u svrhu financijske pomoći fizičkim osobama koje su pretrpjele štete uslijed prirodne nesreće u ukupnom iznosu od 3.500,00 KM (za dva primatelja), za provedbu 21. Županijskog susreta Jubilarnih dobrovoljnih darovatelja krvi Županije Posavske (5.000,00 KM) i za obnovu radnih prostorija Radio postaji Orašje (4.000,00KM).

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti