130. sjednica Vlade Županije Posavske

Najčitanije

Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavske, danas (21.7.2022. g.) je održana 130. sjednica Vlade.
VODOPRIVREDA
Vlada je donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava iz Kapitalnog granta za vodoprivredu utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2022. godinu (proširenje vodovodne mreže u naseljenim mjestima Matići, Bok i Oštra Luka – Grad Orašje 100.000,00 KM, zamjena dotrajalih hidranata i ventila na postojećoj mreži, te održavanje i proširenje tercijarnih vodovodnih i kanalizacijskih priključaka – JP „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje 50.000,00 KM, vodoopskrba naselja Vrbovac i Jošava – V. faza izgradnja prečistača pitke vode – Općina Odžak 150.000,00 KM i sufinanciranje izgradnje vodovodne mreže na prostoru općine – Općina Domaljevac-Šamac 100.000,00 KM) i Odluku o odobravanju korištenja sredstava iz Kapitalnog granta za vodoprivredu utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2022. godinu u iznosu od 400.000,00 KM za sufinanciranje izgradnje i održavanja objekata za iskorištavanje voda i objekata za zaštitu voda od zagađivanja, kao i ostalih aktivnosti vezanih uz navedene objekte.
Usvojena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava iz Granta za vodoprivredu utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2022. godinu i Odluka o odobravanju korištenja sredstva iz Grana za vodoprivredu utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2022. godinu u iznosu od 300.000,00 KM za financiranje i sufinanciranje izgradnje i održavanja zaštitnih vodnih objekata, objekata za odvodnjavanje, objekata za iskorištavanje voda i objekata za zaštitu voda od zagađivanja, kao i ostalih aktivnosti vezanih za poslove upravljanja vodama koje su u nadležnosti Županije.
POLJOPRIVREDA
Vlada ŽP je donijela Odluku o usvajanju izmjene i dopune Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2022. godinu na poziciji Grant za poljoprivredu i Odluku o izmjeni Odluke o odobravanju korištenja sredstava iz Kapitalnog granta za uređenje poljoprivrednog zemljišta utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2022. godinu u iznosu od 200.000,00 KM za financiranje projekta koji se odnose na provođenje mjera zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta.
NABAVA UDŽBENIKA
Usvojena je Odluka o unosu i raspoređivanju transfera u Proračun Županije Posavske za 2022. godinu temeljem Ugovora o financiranju/sufinanciranju nabave besplatnih udžbenika za učenike u stanju socijalne potrebe koji pohađaju osnovno obrazovanje u iznosu od 5.640,00 KM i Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave roba udžbenika za učenike osnovnog obrazovanja, prvenstveno za one koji su u stanju socijalne potrebe u iznosu do 10.000,00 KM.
NIŽIM RAZINAMA VLASTI
Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2022. godinu na poziciji Grant nižim razinama vlasti u iznosu od 1.300.000,00 KM (Grad Orašje 220.000,00 KM, mjesne zajednice s prostora grada Orašja za projekte u njihovoj nadležnosti 380.000,00 KM, Općina Odžak 150.000,00 KM, mjesne zajednice s prostora općine Odžak za projekte u njihovoj nadležnosti 350.000,00 KM i Općina Domaljevac-Šamac 200.000,00 KM).
FINANCIJSKA POTPORA RADIOPOSTAJAMA
Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske u svrhu financijske potpore radiopostajama za plaćanje obveza za emitiranje prema Regularnoj agenciji za komunikacije i za nabavku opreme u iznosu od 18.000,00 KM.
SPORTSKIM KLUBOVIMA
Vlada je usvojila Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske u svrhu financijske potpore sportskim klubovima za odlazak na natjecanja u iznosu od 4.00,00 KM (Šahovskom klubu Orašje za sudjelovanje Andree Marie Oršolić na Svjetskom prvenstvu u Rumunjskoj 2.000,00 KM i Kikcboxing klubu 2002 Odžak za sudjelovanje Tea Grgića na Svjetskom prvenstvu u kickboxu u Italiji 2.000,00 KM).
Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu Vladi Županije Posavske u iznosu od 3.000,00 KM u svrhu financijske pomoći redovitom funkcioniranju moto kluba i organizaciji motorijade Moto klubu „Night Riders“ Odžak.
Vlada je usvojila Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu Vladi Županije Posavske u svrhu vanjskog uređenja poslovnog objekta u iznosu od 56.000,00 KM, Odluku o pokretanju postupka javne nabave radova vanjskog uređenja poslovnog objekta i Odluku o davanju suglasnosti Vladi Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave radova vanjskog uređenja poslovnog objekta.
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Usvojena Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave usluge kolektivnog osiguranja policijskih službenika u vezi sa službom, dolaska i odlaska s posla, nesretnog slučaja sa uključenjem rizika od prirodne smrti za vrijeme trajanja radnog odnosa u iznosu od 8.000,00 KM bez PDV-a i Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave usluga tekućeg održavanja tehničke ispravnosti motornih vozila u iznosu od 48.000,00 KM bez PDV-a.
Doneseno je Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske (predsjednik Josip Marković, članovi: Matija Matanović, Blanka Ćošković, Fahrudin Garić, Ruža Bago, Franjo Pirkl, Đurđica Damjanović, Antonija Dominković i Magdalena Dominković).
ZAKLJUČCI
Usvojen je Zaključak o utvrđivanju i objavi teksta Javnog poziva za angažiranje volontera. Predmet Javnog poziva je angažiranja 15 volontera za potrebe rada u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske (kriminalist ili kriminalistički inspektor) i za potrebe rada u osnovnim i srednjim školama Županije Posavske (profesor tjelesne i zdravstvene kulture, profesor geografije, informatičar, profesor engleskog jezika, učitelj razredne nastave i psiholog).
Usvojen je Zaključak o ovlašćivanju na potpisivanje ugovora. Ovlašćuje se predsjednik Vlade Županije Posavske Đuro Topić za potpisivanje Ugovora sa Školskom knjigom d.d. Zagreb u iznosu od 40.000,00 kuna radi sponzoriranja projekta objavljivanja monografije Ivo Gregurević.
Vlada je usvojila Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za prikupljanje podataka i verifikaciju popisa žrtava II. svjetskog rata i poraća s područja Županije Posavske. Povjerenstvo je utvrdilo i verificiralo popis za područje nekadašnjih općina Orašje, Odžak i Bosanski Šamac.

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti