Više

  132. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavske danas (11.08.) u Orašju je održana sjednica Vlade Županije Posavske.
  IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PRORAČUNA U UTROŠKU TEKUĆIH PRIČUVA
  Županijska Vlada usvojila je sljedeća financijska dokumenta: Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-30.06.2022. godine i Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-30.06.2022. godine. Dokumente je dodatno obrazložio ministar financija Mijo Stanić.
  U razdoblju od 01.01. do 30.06.2022. godine ukupno su ostvareni prihodi, primici i financiranje u iznosu od 32.064.926 KM, odnosno 56,77% ukupnog plana. U istom razdoblju izvršeni rashodi i izdaci iznose 21.793.701 KM, odnosno 37,91%.
  Ukupno planirana sredstva na tekućim pričuvama u fiskalnoj 2022. godini iznose 910.000 KM. U razdoblju od 01.01. do 30.06.2022. godine utrošeno je ukupno 158.149 KM ili 17,38% ukupnog plana.
  KAPITALNI GRANT ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA, OBRTA I ZADRUGA
  Usvojen je Program utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2022. godinu na poziciji Kapitalni grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga. Predmet usvojene Odluke je način utroška sredstava lociranih u Proračunu Županije Posavske za 2022. godinu na poziciji Kapitalni grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga, u iznosu od 700.000,00 KM. Odluka je usvojena kako bi navedena sredstva iz Programa bila operativna tj. kako bi se mogla koristiti u namjene predviđene tim Programom.
  Vlada ŽP je usvojila Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2022. godinu na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga. Usvojenom odlukom omogućit će se dodjela sredstava za provođenje programa.
  LOKALNIM SAMOUPRAVAMA ZA RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASRUKTURE
  Vlada Županije Posavske usvojila je Odluku o dodjeli sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu sa pozicije Kapitalni grant jedinicama lokalne samouprave za razvoj poduzetničke infrastrukture. Ovom Odlukom, dodjeljuju se sredstva utvrđena Proračunom Županije Posavske za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 400.000,00 KM.
  NOVČANE POTPORE U PRIMARNOJ POLJOPRIVREDBNOJ PROIZVODNJI
  Županijska Vlada usvojila je Odluku o izmjeni i dopunama Odluke o vrsti, temeljnim kriterijima, načinu ostvarivanja novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, sufinanciranju mjera zdravstvene zaštite i ostalim potporama za 2022. godinu. Odlukom su utvrđene vrste novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, vrste potpora za provođenje mjera zdravstvene zaštite i vrste ostalih potpora, sa kriterijima raspodjele sredstava za 2022. godinu, način njihovog trošenja te predviđeni iznosi sredstava za realizaciju potpora. Kako je prilikom postupka realizacije pojedinih vrsta novčanih potpora došlo do odstupanja od predviđenih iznosa sredstava, kao i potrebe izmjena i dopuna pojedinih kriterija za ostvarivanje prava na isplatu predviđenih novčanih potpora, potrebno je bilo pristupiti izmjeni i dopunama navedene odluke. Navedena Odluka dopunjuje se sa prijedlogom novih vrsta novčanih potpora.
  POZITIVNA LISTA LIJEKOVA
  Vlada Županije posavske usvojila je Odluku o Pozitivnoj listi lijekova Županije Posavske. Odlukom se utvrđuje Pozitivna lista lijekova Županije Posavske, kao i cijene lijekova na Pozitivnoj listi lijekova kojom su poboljšana prava krajnjih korisnika. Na listi se nalazi 130 novih lijekova, te zdravstveno zaštićeni pacijenti sa sedam novih oboljenja.
  DEMINIRANJE I ČIŠĆENJE KANALA LEPNICE – DOMINKOVIĆI
  Vlada je dala suglasnost Županijskoj upravi civilne zaštite za provođenje postupka javne nabave usluga deminiranja i čišćenja kanala Lepnica – Dominkovići na području Županije Posavske Orašje. Područje je bilo između linija konfrontacije, zemljište se ne koristi, ali postoje zapisnici o minskim poljima ili postoji vjerodostojan svjedok miniranja i vidljivi tragovi te su moguće minske opasnosti, zato je potrebno izvršiti deminiranje i čišćenje kanala Lepnica – Dominkovići radi obnove i rekonstrukcije objekata infrastrukture kao što su: trasa puteva, elektromreža, vodovod, gasne i telefonske instalacije itd., navodi se u obrazloženju.
  Procijenjena vrijednost nabave usluga iz točke I. ove Odluke iznosi 42.000,00 KM bez PDV-a.
  Vlada Županije Posavske usvojila je Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Statut Muzeja Franjevačkog samostana Tolisa Vrata Bosne.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti