Više

  133. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavske danas (26.08.) u Orašju je održana sjednica Vlade Županije Posavske.
  IZMJENA ZAKONA O VATROGASTVU
  Utvrđen je prijedlog Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu Županije Posavske. Uspostavljanjem profesionalne vatrogasne postrojbe koja je već i započela s radom, uspostavljen je je i novi način financiranje iste kroz proračunska sredstva te zbog tog prestaje naplata iznosa od 5% od iznosa premije osiguranja, prilikom registracije motornog vozila.
  ODOBRENA SREDSTVA ZA SUFINANCIRANJE NABAVKE UDŽBENIKA
  Vlada ŽP je usvojila Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2022. godinu na poziciji Grant za sufinanciranje nabavke udžbenika učenicima iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu i Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu Vladi Županije Posavske i time je osigurano ukupno 326.000,00 KM za nabavu udžbenika. Iznos sufinanciranja nabavke udžbenika iznosi 200,00 KM po učeniku.
  ZDRAVSTVO
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu zdravstvenim ustanovama u Županiji Posavskoj
  Iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu odobrava se izdvajanje sredstava zdravstvenim ustanovama u Županiji Posavskoj u svrhu sufinanciranja investicijskog ulaganja, investicijskog i tekućeg održavanja zdravstvenih ustanova – prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava, informatizacije zdravstvene djelatnosti i pokrića drugih nepredviđenih izdataka za provođenje programa zdravstvene zaštite u ukupnom iznosu od 100.000,00 KM.
  PROGRAMI I PROJEKTI VJERSKIH ZAJEDNICA
  Vlada je usvojila Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu na ime izgradnje i obnove sakralnih objekata i za podršku programima i projektima vjerskih zajednica na području i izvan područja Županije posavske u iznosu od 131.775,00 KM za devet župa i Medžlis islamske zajednice.
  GRANT ZA POMOĆ PRI STAMBENOM ZBRINJAVNJU MLADIH OBITELJI
  Razlog donošenja Odluke o Izmjenama i dopunama je promjena iznosa granta prema Izmjenama i dopunama proračuna Županije Posavske za 2022. godinu, te grant za pomoć pri stambenom zbrinjavanju mladih obitelji i socijalnih kategorija umjesto 120.000,00 KM je promijenjen u iznos od 150.000,00 KM.
  Također Izmjene i dopune o načinu isplate financijskih sredstava uređuju se kroz dvije skupine korisnika subvencije i to:
  -ispunjenje ugovorenih obaveza prema korisnicima koji su ostvarili pravo na subvenciju prethodne godine i
  -korisnici subvencije koji su ostvarili pravo na subvenciju u tekućoj godini prema Javnom pozivu iz tekuće godine.
  Odobrena sredstva će se realizirati kroz:
  -Financijsku potporu mladih obitelji s područja Županije Posavske s ciljem subvencioniranje prvog rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji prema javnom pozivu iz tekuće godine u iznosu od 61.395,00 KM,
  -Financijsku potporu mladih obitelji s područja Županije Posavske na ime ispunjenja ugovorenih obaveza prema korisnicima koji su ostvarili pravo na subvenciju prethodne godine u iznosu od 88.605,00 KM.“
  DOKUMENT OKVIRNOG PRORAČUNA ŽUPANIJE POSAVSKE ZA RAZDOBLJE 2023.-2025. GODINE
  Vlada ŽP je usvojila Zaključak o usvajanju Dokumenta okvirnog proračuna Županije Posavske za razdoblje 2023.-2025. godina
  Dokument okvirnog proračuna Županije Posavske za razdoblje 2023.-2025. godine je akt koji sadrži makroekonomske projekcije i prognoze proračunskih sredstava i izdataka za naredne tri godine, i na kojem se temelji izrada Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu. Temelj za izradu predmetnog Dokumenta bile su procjene gospodarskog razvitka, razvitka socijalnog sektora, makroekonomskih pokazatelja, i prognoze prihoda i rashoda. Ministarstvo financija Županije Posavske je za izradu Dokumenta koristilo revidirane projekcije prihoda od neizravnih poreza i izravnih poreza za 2022. godinu i plan za razdoblje 2023.-2025. godina, odgovarajuće statističke pokazatelje i informacije, i podatke o izvršenjima županijskog proračuna za 2021. godinu. Uz navedeno, korištene su i publikacije Direkcije za ekonomska planiranja Bosne i Hercegovine, Odjeljenja za makroekonomske analize Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine, Federalnog zavoda za statistiku Federacije BiH i Federalnog zavoda za programiranje razvoja Federacije BiH, navodi se u obrazloženju.
  SPORAZUM O MEĐUSOBNOJ SURADNJI
  Vlada ŽP je usvojila Zaključak o ovlaštenju za zaključenje Sporazuma o međusobnoj suradnji. Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske zaključenjem Sporazuma o međusobnoj suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, pruža se neophodna pomoć i stručna potpora u svezi organizacije posjeta učenika završnih razreda osnovnih škola Vukovaru – Gradu Heroju u sklopu izvan učioničke – terenske nastave povijesti.
  VOLONTERI
  Usvojena je Odluka o izboru i rasporedu četiri volontera. Primljeni volonteri bi trebali započeti s odradom volonterskog rada 1.9.2022. godine.
  Usvojen je i Zaključak o utvrđivanju i objavi teksta Javnog poziva za angažiranje volontera u Ministarstvu financija ŽP.
  Vlada ŽP je Zaključkom u utvrđivanju naknade volonterima povećala mjesečnu naknadu s 250,00 KM na 300,00 KM volonterima koji se nalaze na obavljanju volonterskog staža u tijelima državne uprave, a primjenjivat će se od 1.9.2022. godine.
  SVEUČILIŠTE MOSTAR
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu Sveučilištu u Mostaru. Iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu odobrava se izdvajanje sredstava Sveučilištu u Mostaru u iznosu od 75.000,00 KM.
  OSTALO
  Vlada ŽP je usvojila zaključke o prihvaćanju mišljenja na Nacrt zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine i Nacrt zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, oba Zakona su u fazi javne rasprave na razini FBiH.
  Usvojen je prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa davanja u zakup nekretnine u vlasništvu Županije Posavske radi osnivanja Konzulata Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini sa sjedištem u Orašju koji se dostavlja u Skupštinu ŽP.
  Utvrđen je i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovnom školstvu i usvojena je Odluka o usvajanju Izmjena Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2022. godinu na poziciji Grant za sport.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti