Više

  134. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića danas (01.09.) u Orašju je održana 134. sjednica Vlade Županije Posavske.
  POVEĆAN IZNOS ZA SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA
  Na zasjedanju je Vlada usvojila Odluku o izmjeni Odluke o korištenju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu na ime sufinanciranja prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola s područja Županije Posavske koja su povećana za 30.000,00 KM i iznose 370.000,00 KM.
  UTOPLJAVANJE ŠKOLE I ŠKOLSKE DVORANE
  Usvojene su odluke o unosu i raspoređivanju transfera u Proračun Županije Posavske za 2022. godinu temeljem Ugovora o sufinanciranju projekta Utopljavanje školske dvorane Osnovne škole fra Ilije Starčevića u Tolisi i Osnovne škole Vladimira Nazora u Odžaku temeljem ugovora zaključenog između Federalnog ministarstva prostornog uređenja i Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske. Kako novčana sredstva nisu planirana u Proračunu Županije Posavske za 2022. godinu (po 80.000,00 KM) potrebno ih je naknadno unijeti i rasporediti da bi postala sastavni dio Proračuna.
  Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županje Posavske za provođenje postupka javne nabave radova utopljavanja objekta školske dvorane Osnovne škole fra Ilije Starčevića u Tolisi. Procijenjena vrijednost radova iz točke I ove Odluke iznosi cca 150.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.
  Dana je suglasnosti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave radova utopljavanja objekta Osnovne škole Vladimira Nazora u Odžaku – objekt škole u parku. Procijenjena vrijednost radova iz točke I ove Odluke iznosi cca 113.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.
  RJEŠENJA
  Vlada ŽP je usvojila Rješenje o imenovanju: Povjerenstva za odabir korisnika sredstava na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga, temeljem javnih poziva za: podršku novoosnovanim obrtima, podršku novoosnovanim poduzećima, sufinanciranje upošljavanja neuposlenih osoba, financijsku podršku za dokvalifikaciju i prekvalifikaciju osoba i financijsku podršku za uvođenje međunarodnih standarda, CE oznake i obnavljanja standarda (recertifikacije), kao i Rješenje o imenovanju Povjerenstva za odabir korisnika sredstava na pozicijama Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga i Kapitalni grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga, temeljem javnih poziva za: regresiranje kamata na kredite i financijski leasing i sufinanciranje troškova nabavke osnovnih sredstava.
  RAZNO
  Vlada Županije Posavske dala je suglasnost na Izmjene i dopune Plana i Programa održavanja, zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove javnih cesta za 2022.godinu zato što je nakon provedenih postupaka javne nabave neophodno izvršiti preraspodjelu sredstava između ekonomskih kodova na temelju zahtjeva za preraspodjelu.
  Odobreno je izdvajanje od 5.000 KM za Spomen obilježje u Zasavici.
  Usvojeni su također zaključci o davanju suglasnosti iz nadležnosti ministarstava i tijela Vlade Županije Posavske.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti