Više

  135. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavske danas (13.09.) u Orašju je održana 135. sjednica Vlade Županije Posavske.
  BESPLATNI OBROCI ZA OSNOVCE OD I. DO V. RAZREDA
  Suglasnost Vlade dobilo je Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave usluga pripremanja i isporučivanja obroka u prvom obrazovnom razdoblju školske 2022,/2023. godine za učenike razredne nastave od I. do V. razreda u osnovnim školama na području Županije Posavske. Procijenjena vrijednost usluga iznosi cca 139.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.
  PROGLAŠENJE STANJA PRIRODNE NESREĆE OD SUŠE
  Vlada Županije Posavske donijela je Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće od suše na području Županije Posavske. Na području Županije Posavske od mjeseca lipnja započelo je sušno razdoblje bez dovoljnih količina padalina za normalan rast, razvoj i dozrijevanje poljoprivrednih kultura, te je došlo do umanjenja prinosa i kvalitete ratarskih (izuzev ozimih), voćarskih i povrtlarskih kultura i proizvoda u pčelarstvu. Prirodnom nesrećom – sušom zahvaćene su gotovo sve poljoprivredne površine na prostoru Županije Posavske. Zadužena se nadležna tijela Županije Posavske, da sukladno svojim ovlastima, poduzmu sve mjere za procjenjivanje i utvrđivanje šteta na poljoprivrednim kulturama i pčelarstvu prouzročenih prirodnom nesrećom sušom, te prikupljene podatke u što kraćem roku dostave Vladi Županije Posavske.
  PROGRAM UREĐENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
  Županijska je vlada usvojila odluku o usvajanju Programa utroška sredstava iz Granta za uređenje poljoprivrednog zemljišta utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2022. godinu. Ova Odluka je donesena kako bi se definirali okviri za raspodjelu sredstava iz razdjela 19. Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu u okviru ekonomskog koda 614500 Grant za uređenje poljoprivrednog zemljišta. Sredstva predviđena ovim Programom koristit će se isključivo za mjere zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta namijenjenog primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji.
  ZA INFRASTRUKTURNE PROJEKTE VJERSKIH ZAJEDNICA
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske u svrhu financijske potpore vjerskim zajednicama za provođenje infrastrukturnih projekata u ukupnom iznosu od 60.000,00 KM ( za župe Imena Marijina Donji Svilaj, Svetog Jakova Markijskog Grebnice i Blaženog Alojzija Stepinca Orašje po 20.000,00 KM).
  UREĐENJE ZGRADE KONZULATA RH U ORAŠJU
  Nekoliko usvojenih odluka odnosi se stvaranje procesno pravnih pretpostavki kako bi se omogućila sredstva za neophodne dodatne radove na vanjskom uređenju poslovnog objekta izgrađenog na katastarskoj čestici broj 16 u katastarskoj općini Orašje I, na adresi III. ulica broj 15 Grad Orašje gdje će biti smješten Konzulat Republike Hrvatske.
  NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA I UDRUGAMA
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu Vladi Županije Posavske u svrhu financijske potpore neprofitnim organizacijama i udrugama građana za organizaciju, provedbu i/ili sudjelovanje na manifestacijama u ukupnom iznosu od 12.000,00 KM (Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata HVO H-B, Zajednica podružnica u Županiji Posavskoj u iznosu od 10.000,00 KM za provedbu 28. obljetnice Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Hrvatskog vijeća obrane Herceg-Bosne, te Udruzi ribolovaca Općine Orašje „Šaran“ u iznosu od 2.000,00 KM u svrhu sudjelovanja na Svjetskom prvenstvu u lovu šarana i amura u Mađarskoj).
  SUFINANCIRANJE OBRAZOVANJA I ODGOJA DJECE SA POSEBNIM POTREBAMA
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu za sufinanciranje obrazovanja i odgoja djece sa posebnim potrebama smještene u ustanovama za specijalizirano obrazovanje i odgoj u Federaciji Bosne i Hercegovine u iznosu od 10.000,00 KM.
  RAZNO
  Usvojena je Odluka o unosu i raspoređivanju transfera u Proračun Županije Posavske za 2022. godinu temeljem Ugovora o dodjeli financijske potpore projektu Unapređenje kvalitete odgojno – obrazovnog rada u Srednjoj školi Pere Zečevića u Odžaku.
  Doneseno je Rješenje o davanju ovlaštenju Marku Vukiću, pomoćnik direktora za europske poslove i međunarodnu suradnju u Uredu za razvoj i europske integracije Županije Posavske da do popune upražnjenog radnog mjesta direktora Ureda, predstavlja i zastupa Ured.
  Usvojena je Odluka o uvjetima, standardima i objavi oglasa za izbor i imenovanje Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Županije Posavske, Zaključak o utvrđivanju i objavi teksta Oglasa za izbor i imenovanje Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Županije Posavske, te imenovanje Povjerenstva za izbor Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Županije Posavske.
  Usvojeni su sljedeći zaključci: Zaključka o davanju suglasnosti Kantonalnom sudu u Odžak na produljenje volonterskog rada i Zaključka o utvrđivanju i objavi teksta Javnog poziva za angažiranje volontera, te Rješenje o imenovanju Povjerenstva za razmatranje prijava, utvrđivanje redoslijeda te sačinjavanje liste kandidata za volontiranje.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti