Više

  136. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavske jučer (26.09.) u Orašju je održana 136. sjednica Vlade Županije Posavske.
  ZA NABAVKU VOZILA ZA PRIJEVOZ PACIJENATA NA DIJALIZU I ZA SANITETSKO VOZILO
  Vlada Županije Posavske usvojila je Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu Ministarstvu zdravstva i socijalne politike Županije Posavske u svrhu financijske potpore za nabavku prijevoznih sredstava u zdravstvenim ustanovama u ukupnom iznosu od 210.000,00 KM (Dom zdravlja Orašje iznosu od 100.000,00 KM i Dom zdravlja Odžak u iznosu od 110.000,00 KM.
  Vladi ŽP i resornom ministarstvu obratili su se dva doma zdravlja, Dom zdravlja Orašje za nabavku vozila neophodnog za prijevoz pacijenata na dijalizu sa više sjedećih mjesta, a Dom zdravlja Odžak za sanitetsko vozilo, što je Vlada na zasjedanju usvojila, te odobrila izdvajanje proračunskih sredstava za te namjene s pozicije „Tekuća pričuva Vlade“.
  POTPORA ZA INFRASTRUKTURNE PROJEKTE
  Županijska Vlada usvojila je Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu Ministarstvu financija Županije Posavske u svrhu financijske potpore jedinicama lokalne samouprave za realizaciju infrastrukturnih projekata u ukupnom iznosu od 40.000,00 KM.
  U obrazloženju usvojene odluke navedeno je da se Općina Domaljevac-Šamac obratila Vladi Županije Posavske sa zamolbom za financijsku potporu za realizaciju započetih projekata: Sanacija i rekonstrukcija Doma kulture u Grebnicama, Zacijevljenje kanala Jadrice i Nabavka opreme za JP Vodokom Domaljevac.
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske u svrhu financijske potpore za provođenje infrastrukturnih radova na sportskim objektima (10.000,00 KM za provođenje infrastrukturnih radova na stadion Snoge u Grebnicama).
  GRANT ZA POMOĆ PRI STAMBENOM ZBRINJAVANJU MLADIH OBITELJI
  Vlada ŽP je usvojila Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna ŽP za 2022godinu na poziciji Grant za pomoć pri stambenom zbrinjavanju mladih obitelji i socijalnih kategorija na ime ispunjenja ugovorenih obaveza prema korisnicima koji su ostvarili pravo na subvenciju prethodne godine. Odobreno je proračunsko izdvajanje sredstava u iznosu od 88.605,00 KM. Razlog donošenja Odluke je stvaranje preduvjeta za transparentno trošenje sredstava, po kriterijima raspodjele sredstava. Grant za pomoć pri stambenom zbrinjavanju mladih obitelji i socijalnih kategorija u Proračunu Županije Posavske za 2022. godinu sveukupno iznosi 150.000,00 KM.
  Način isplate financijskih sredstava uređuju se kroz dvije skupine korisnika subvencije i to: ispunjenje ugovorenih obaveza prema korisnicima koji su ostvarili pravo na subvenciju prethodne godine i korisnici subvencije koji su ostvarili pravo na subvenciju u tekućoj godini prema Javnom pozivu iz tekuće godine.
  GRANT ZA UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
  Usvojena je Odluka o odobravanju korištenja sredstava iz Granta za uređenje poljoprivrednog zemljišta utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2022. godinu. Programom utroška sredstava iz navedenog granta utvrđeno je da će se sredstva u visini od 200.000,00 KM utrošiti za financiranje projekata koji se odnose na provođenje mjera zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta na prostoru Županije Posavske.
  ZA PROFESIONALNU VATROGASNU POSTROJBU
  Vlada ŽP odobrila je izdvajanje sredstava iz Proračuna ŽP za 2022.g. Županijskoj upravi civilne zaštite za nabavku opreme u ukupnom iznosu od 20.000,00 KM u svrhu nabavke opreme odnosno nabavke namještaja, računalne opreme i spasilačkih pila za potrebe profesionalne vatrogasne postrojbe.
  ZA POSEBNI LINIJSKI PRIJEVOZ UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA
  Županijska Vlada dala je suglasnost Osnovnoj školi Orašje u Orašju za provođenje postupka javne nabave usluga posebnog linijskog prijevoza učenika s posebnim potrebama za školsku 2022./2023. godinu. Procijenjena vrijednost nabave iznosi cca 40.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.
  NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA I UDRUGAMA GRAĐANA
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu Vladi Županije Posavske u svrhu financijske potpore neprofitnim organizacijama i udrugama građana za nabavku osnovnih prehrambenih i higijenskih paketa socijalno ugroženim kategorijama stanovnika: Crveni križ Grada Orašje u iznosu od 6.000,00 KM, Crveni križ Općine Odžak u iznosu od 2.500,00 KM, Crveni križ Općine Domaljevac-Šamac u iznosu od 3.000,00 KM, i Udruga Samaritanci Posavina Odžak u iznosu od 3.500,00 KM).
  RAZNO
  Vlada Županije Posavske usvojila je Zaključak o usvajanju Plana investiranja sredstava tekuće potpore po Odluci o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Federacije BiH za 2022. godinu Federalnom ministarstvu financija s ekonomskog koda „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – kantoni“ za razdoblje 2022.-2023. godina.
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu Ministarstvu zdravstva i socijalne politike Županije Posavske od 2.500,00 KM u svrhu financijske pomoći fizičkoj osobi koja je pretrpjela štete uslijed prirodne nesreće.
  Doneseno je Rješenje o isplati naknade djelatniku Ministarstva branitelja u slučaju teške bolesti (2.230 KM).
  Doneseno je Rješenje o naknadi za troškove usavršavanja dva djelatnika MUP-a Županije Posavske.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti