Više

  139. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavske danas (04.11.) održana je 139. sjednica Vlade.
  IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PRORAČUNA I TEKUĆIH PRIČUVA VLADE
  Vlada Županije Posavske usvojila je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01 01.-30.09.2022. godine kao i Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-30.09.2022. godine.
  Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-30.09.2022. godine. Navedeno Izvješće predstavlja treći presjek financijskog poslovanja Proračuna Županije Posavske, te služi za analizu uravnoteženosti važećeg Proračuna i pokretanje potrebnih mjera u slučaju promjene gospodarskih kretanja ili nastanka novih obveza koje utječu na povećanje rashoda ili smanjenje prihoda.
  U razdoblju od 01.01. do 30.09.2022. godine ostvareni su prihodi, primici i financiranje u iznosu od 44.779.922 KM ili 77,39% ukupnog plana za 2022. godinu, dok su rashodi i izdaci izvršeni u iznosu od 37.690.291 KM ili 65,13% ukupnog plana za 2022. godinu.
  Ukupno planirana sredstva na tekućim pričuvama u fiskalnoj 2022. godini iznose 910.000 KM. U razdoblju 01.01.-30.09.2022. godine na tekuće pričuve utrošeno je ukupno 666.296 KM, što iznosi 73,22% ukupno planiranih sredstava za navedene namjene.
  NEPOVRATNA FINANCIJSKA SREDSTVA
  Iz resora Ministarstva gospodarstva, rada i prostornog uređenja ministar Dragutin Živković je dodatno obrazložio šest predloženih odluka koje je Vlada usvojila, a odnose se na dodjelu nepovratnih financijskih sredstava po provedenim Javnim pozivima.
  Vlada Županije Posavske usvojila je Odluku o davanju prethodne suglasnosti na donošenje Odluke o dodjeli nepovratnih financijskih sredstava po provedenom Javnom pozivu za podnošenje prijava poduzeća, obrta i zadruga u svrhu financijske podrške za uvođenje međunarodnih standarda, CE oznake i obnavljanja standarda (recertifikacije).
  Usvojena je Odluka o davanju prethodne suglasnosti na donošenje Odluke o dodjeli nepovratnih financijskih sredstava po provedenom Javnom pozivu za podnošenje prijava poduzeća, obrta i zadruga za dodjelu nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih regresiranju kamata na kredite i financijski leasing.
  Usvojena je Odluka o davanju prethodne suglasnosti na donošenje Odluke o dodjeli nepovratnih financijskih sredstava po provedenom Javnom pozivu za podnošenje prijava poduzeća, obrta i zadruga za sufinanciranje upošljavanja neuposlenih osoba.
  Županijska je Vlada usvojila Odluku o davanju prethodne suglasnosti na donošenje Odluke o dodjeli nepovratnih financijskih sredstava po provedenom Javnom pozivu za podnošenje prijava u svrhu dodjele nepovratnih financijskih sredstava kao podrška novoosnovanim poduzećima.
  Usvojena je Odluka o davanju prethodne suglasnosti na donošenje Odluke o dodjeli nepovratnih financijskih sredstava po provedenom Javnom pozivu za podnošenje prijava poduzeća, obrta i zadruga u svrhu dodjele nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih sufinanciranju troškova nabavke osnovnih sredstava.
  Usvojena je Odluka o davanju prethodne suglasnosti na donošenje Odluke o dodjeli nepovratnih financijskih sredstava po provedenom Javnom pozivu za podnošenje prijava u svrhu dodjele nepovratnih financijskih sredstava kao podrška novoosnovanim obrtima.
  ZA SREDNJU ŠKOLU PERE ZEČEVIĆA ODŽAK
  Usvojena je Odluka o unosu i raspoređivanju transfera u Proračun Županije Posavske za 2022. godinu temeljem Ugovora o sufinanciranju projekta „Obnova sportske dvorene Srednje škole Pere Zečevića u Odžaku“ u iznosu od 18.000,00 KM temeljem Ugovora o sufinanciranju projekta ”Obnova sportske dvorane Srednje škole Pere Zečevića u Odžaku”, zaključenog između Federalnog ministarstva kulture i športa i Srednje škole Pere Zečevića u Odžaku.
  Vlada je dala suglasnosti Srednjoj školi Pere Zečevića u Odžaku za provođenje postupka javne nabave radova zamjene rasvjete u objektu sportske dvorane. Procijenjena vrijednost radova iznosi cca. 50.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.
  RAZNO
  Usvojene su izmjene Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2022. godinu na poziciji Grant za zaštitu okoliša.
  Dana je suglasnost Županijskoj upravi civilne zaštite za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na utopljavanju zgrade Županijske uprave civilne zaštite Orašje. Procijenjena vrijednost nabave radova iznosi 82.000,00 KM bez PDV-a.
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja proračunskih sredstava u svrhu financijske potpore za provođenje pastoralnih aktivnosti u ukupnom iznosu od 3.000,00 KM (za proslavu 25. obljetnice djelovanja časnih sestara Franjevki Marijinih misionarki u Odžaku, duhovnu obnovu i druge pastoralne aktivnosti župe).
  Usvojena je Odluka o objavi oglasa za utvrđivanje prijedloga kandidata Vlade Županije Posavske za poziciju člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje.
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu Vladi Županije Posavske u svrhu financijske potpore za realizaciju projekta snimanja dokumentarnog filma FourSeasonsof Life u ukupnom iznosu od 9.000,00 KM u korist primatelja sredstava Udruga građana „Posavina online“ Orašje.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti