Više

  14. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavske u Orašju je danas (29.06.) održana 14. sjednica Vlade Županije Posavske.
  POVEĆAN DOPLATAK ZA DJECU
  Usvojena je Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju iznosa doplatka za djecu, kojoj se doplatak za djecu povećava na 60,00 KM, a primjenjuje od 01.09.2023.g.
  SANACIJA I REKONSTRUKCIJA LOKALNIH CESTA
  Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu prometa, veza i zaštite okoliša Županije Posavske za provedbu postupka javne nabave radovi na sanaciji i rekonstrukciji lokalnih cesta u Gradu Orašje i općini Domaljevac-Šamac. Ministarstvo prometa, veza i zaštite okoliša Županije Posavske, sukladno Planu i Programu održavanja, zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove javnih cesta za 2023. godinu planiralo je i osiguralo sredstva za radove na sanaciji i rekonstrukciji lokalnih cesta u Županiji Posavskoj. Procijenjena vrijednost javne nabave je 550.000,00 KM bez PDV-a. Realizacijom ovog projekta poboljšat će se uvjeti za siguran i nesmetan promet svih sudionika u prometu.
  UTOPLJAVNJE ŠKOLE I SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA
  Usvojena je Odluka unosu i raspoređivanju transfera u Proračun Županije Posavske za 2023. godinu temeljem Ugovora o sufinanciranju projekta Utopljavanje Osnovne škole Vladimira Nazora u Odžaku – objekt Područne škole u Donjem Svilaju u iznosu od 50.000,00 KM. Ugovor je zaključen između Federalnog ministarstva prostornog uređenja i Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske.

  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu gradu Orašje, općini Odžak i općini Domaljevac-Šamac na ime sufinanciranja prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola s područja Županije Posavske za svibanj u školskoj 2022./2023. godini u iznosu od 46.068,34 KM (gradu Orašje u iznosu od 14.959,04 KM, općini Odžak u iznosu od 26.170,90 KM i općini Domaljevac-Šamac u iznosu od 4.938,40 KM).
  PRIJEDLOZI ZAKONA, UREDBI
  -Vlada Županije Posavske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pomoći mladim obiteljima kod rješavanja stambenog pitanja. Analizom Zakona o pomoći mladim obiteljima kod rješavanja stambenog pitanja te prilikom primjene istog, pokazale su se određene manjkavosti, što je rezultiralo potrebom da se pristupi izmjenama i dopunama važećeg Zakona s ciljem stvaranja efikasnijeg i pravičnijeg zakonskog okvira.
  -Vlada ŽP utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama. Razlog donošenja ovog Zakona ogleda se u činjenici otklanjanja uočenih nedostataka tijekom primjene Zakona o koncesijama.
  -Vlada ŽP utvrdila je Prijedlog zakona o plaćama i naknadama u tijelima vlasti Županije Posavske.
  -Usvojena je Uredba o naknadama sudaca i tužitelja u Županiji Posavskoj. Parlament Federacije BiH usvojio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i drugim naknadama sudaca i tužitelja u Federaciji BiH. Stupanjem na snagu navedenog Zakona stvorila se obveza Vladi Županije Posavske da donese poseban propis kojim bi se regulirala njihova prava.
  -Usvojena je Uredba o izmjenama Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja i Uredba o izmjeni Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće. Ovim uredbama vrši se usklađivanje s Uredbom o naknadama troškova za službena putovanja na način da se izjednačavaju prava državnih službenika i namještenika uposlenih u županijskim tijelima državne službe s uposlenima u federalnim tijelima uprave.
  -Usvojena je Uredba o izmjeni Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama policijskih službenika Županije Posavske. Ovom Uredbom vrši se usklađivanje s Uredbom o naknadama troškova za službena putovanja na način da se izjednačavaju prava policijskih službenika Županije Posavske s uposlenicima u federalnim tijelima uprave.
  RAZNO
  Ministarstvu zdravstva i socijalne politike Županije Posavske odobrena su proračunska sredstva u ukupnom iznosu od 5.000,00 KM u svrhu financijske pomoći fizičkoj osobi u stanju zdravstvene potrebe.

  Usvojena je Odluka o utvrđivanju visine naknade na ime korištenja godišnjeg odmora uposlenika korisnika Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu u iznosu od 615,00 KM.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti