Više

  14. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Vlada Županije Posavske na današnjoj (17.06.) 14. sjednici razmatrala je Prednacrt Zakona o obrazovanju odraslih, i u formi Nacrta proslijed će u skupštinsku proceduru. Donošenjem tog Zakona stvoriti će se pretpostavka za povezivanje obrazovnih sustava s potrebom tržišta rada. Nacrt Zakona o obrazovanju odraslih, istaknuto je, od važnosti je za povećanje stope uposlenosti i smanjenje neuposlenosti, na redefiniranje postojeće i utvrđivanje potpuno nove obrazovne politike (ciljeva i propisa) u oblasti stručnog obrazovanja, obuke i obrazovanja odraslih.

  POREZNE OLAKŠICE ZA MLADE OBITELJI
  Vlada ŽP usvojila je Nacrt Zakona o dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina i prava i u formi prijedloga proslijedit će u skupštinsku proceduru. Predloženim Zakonom uvode se nova porezna oslobođenja po ovom poreznom obliku (promet nekretnina) i za očekivati je da će polučiti pozitivan utjecaj na životni standard odnosno poslovno okruženje u Županiji Posavskoj. Predviđa se oslobađanje plaćanja poreza na promet nekretnina i prava osobe mlađe od 40 godina koja ima prebivalište na području Županije Posavske i prvi put rješava svoje stambeno pitanje, uz definirane kriterije čime se stvaraju povoljniji uvjeti odnosno pretpostavke u rješavanju stambenog pitanja prvi put. Također, uvode se i nova stimulativna porezna oslobađanja na način da se oslobađa plaćanja poreza na promet nekretnina i na prijenos prava vlasništva na novosagrađenim stanovima kada se prodaje prvom kupcu fizičkoj osobi ako je prodavatelj pravna osoba, te na promet poljoprivrednog zemljišta radi bavljenja poljoprivrednom djelatnošću. Donošenje Zakona u skladu je s Smjernicama rada Vlade Županije Posavske za 2018-2022 i Programom rada Vlade Županije Posavske za 2019. godinu.

  ZAKON O POREZU NA IMOVINU, NASLIJEĐE I DAR Vlada je usvojila Nacrt Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o porezu na imovinu, naslijeđe i dar. U primjeni važećeg Zakona uočena je potreba za uvođenjem predloženih izmjena. Mijenja se pojedinačna vrijednost pokretne stvari na koju se plaća porez na naslijeđe i dar s 2.000,00 KM na 5.000,00 KM. Uvođenje oslobađanja od plaćanja poreza pod odgovarajućim uvjetom predstavlja izravnu posljedicu stanja u društvu u kojem često izostaje odgovarajuća skrb i briga djece prema roditeljima odnosno mlađe naspram starije populacije.

  POLJOPRIVREDNE POTPORE U VISINI OD 1.100.000,00 KM
  Vlada ŽP je usvojila Odluku o vrsti, temeljnim kriterijima, načinu ostvarivanja novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, sufinanciranju mjera zdravstvene zaštite i ostalim potporama za 2019. godinu. Odlukom o vrsti, temeljnim kriterijima, načinu ostvarivanja novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, sufinanciranju mjera zdravstvene zaštite i ostalim potporama za 2019. godinu utvrđuju se vrste novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, vrste potpora za provođenje mjera zdravstvene zaštite i vrste ostalih potpora, sa kriterijima raspodjele sredstava za 2019. godinu i način njihovog trošenja. Ukupan iznos ovogodišnjih poljoprivrednih potpora iznosi 1.100.000,00 KM.

  JEDINSTVENA PRAVILA ZA SVA RADNA TIJELA KOJE IMENUJE VLADA
  Vlada ŽP je usvojila Odluku o načinu imenovanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela koja imenuje Vlada Županije Posavske i rukovoditelji županijskih tijela državne službe. Razlog donošenja ove Odluke jeste utvrđivanje jedinstvenih, jasnih i konciznih pravila za sva radna tijela koja imenuje Vlada Županije Posavske i rukovoditelji županijskih tijela državne službe.

  SUFINANCIRANJE PRIJEMA VJEŽBENIKA
  Vlada ŽP je donijela Zaključak kojim je iskazala je spremnost sufinanciranja prijema vježbenika – osoba koje poslije stečene visoke stručne spreme ili najmanje završenog prvog ciklusa po Bolonjskom načinu studiranja, prvi put zasnivaju radni odnosu u tom zanimanju na području Županije Posavske, kroz mjeru „Prvo radno iskustvo 2019“, objavljene od strane Federalnog zavoda za zapošljavanje. Federalni zavod za zapošljavanje će sufinancirati određeni iznos novca poslodavcima koji uposle mlade nezaposlene osobe u dobi do 30 godina, sa završenom visokom stručnom spremom ili najmanje završenim prvim ciklusom po Bolonjskom načinu studiranja (180 ECTS), zasnivanjem radnog odnosa na period od 12 mjeseci. Budući da su pojedine institucije, udruge i tijela uprave u Županiji Posavskoj odlučile aplicirati za navedenu mjeru, Vlada Županije Posavske iskazuje spremnost da istim, uz sufinanciranje od strane Federalnog zavoda, dodatno sufinancira upošljavanje navedenih osoba, kako bi u konačnici angažman ovih osoba išao financijski minimalno na teret tih tijela odnosno institucija i udruga.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti