Više

  140. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavske danas (17.11.) u Orašju je održana 140. sjednica Vlade ŽP.
  GRANT ZA VODOPRIVREDU
  Županijska Vlada usvojila je Odluku o usvajanju izmjena i dopuna Programa utroška sredstava iz Granta za vodoprivredu utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2022. godinu. Između Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske i Federalnog ministarstva prostornog uređenja, 22.07.2022. godine, sklopljen je Ugovor o sufinanciranju projekta: Uređenje odvodne kanalske mreže na prostoru Županije Posavske u iznosu od 190.000,00 KM. Ista sredstva uplaćena su na depozitni račun Županije Posavske, te Odlukom Vlade ŽP o unosu i raspoređivanju transfera u Proračun ŽP za 2022. godinu, unesena i raspoređena u razdjelu 19. Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (Grant za vodoprivredu). Neophodno je zato bilo pristupiti izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava, definirati projekte, kao i utvrditi visinu potrebnih sredstava. Usvojena je i Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju korištenja sredstava iz Granta za vodoprivredu utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2022. godinu.
  ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA ZAŠTITE OKOLIŠA
  Vlada je usvojila Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu za sufinanciranje projekata zaštite okoliša u ukupnom iznosu od 226.000,00 KM, u svrhu unapređenja kvaliteta okoliša i prostora Županije Posavske, potpori u realizaciji programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša.
  49. NOVIH JEDNOGODIŠNJIH STIPENDIJA
  Vlada Županije Posavske donijela je Odluku o dodjeli jednogodišnjih stipendija redovitim studentima za akademsku 2022./2023. godinu.
  Vlada Županije Posavske odlučila je, pored stipendija dodijeljenih ranijih godina, dodijeliti 49 novih jednogodišnjih stipendija redovitim studentima na visokoškolskim ustanovama za akademsku 2022./2023. godinu i to: učenicima generacije – 3 stipendije, po osnovi uspjeha – 20 stipendija i po osnovi slabijeg socio-ekonomskog statusa – 26 stipendija.
  Vlada Županije Posavske kao jedan od osnivača Centra studiranja u Orašju pri Sveučilištu Mostar usvojila je proračunsko izdvajanje Sveučilištu u Mostaru u iznosu od 75.000,00 KM.
  ŽUPANIJSKA BOLNICA
  Vlada Županije Posavske usvojila je Odluku o postupku i trajanju financijske konsolidacije i restrukturiranju Županijske bolnice u Orašju. Ravnatelj Županijske bolnice u Orašju podnio je zahtjev resornom Ministarstvu za financijsku konsolidaciju i restrukturiranje Županijske bolnice u Orašju s potrebnom dokumentacijom.
  Nakon procjene navedenog dokumentiranog zahtjeva, županijski ministar zdravstva je uz prethodno usuglašavanje s županijskim ministrom financija sačinio prijedlog Odluke o financijskoj konsolidaciji i restrukturiranju Županijske bolnice u Orašju. Krajnji rok u kojem se planira provedba postupka financijske konsolidacije i restrukturiranje Županijske bolnice u Orašju je 31.12.2024. godine.
  Vlada Županije Posavske usvojila je i Odluku o otvaranju namjenskog računa za provođenje postupka financijske konsolidacije i restrukturiranja Županijske bolnice u Orašju.
  ZAKON O SPORTU I OSNIVANJE FRANJEVAČKOG MUZEJA “VRATA BOSNE“
  Usvojen je Zaključak o prihvaćanju Informacije o implementaciji Zakona o sportu Županije Posavske, kao i Zaključak o prihvaćanju Informacije o implementaciji Zakona o muzejima i osnivanju Muzeja Franjevačkog samostana Tolisa „Vrata Bosne“.
  Skupština Županije Posavske na svojoj XXII. sjednici održanoj dana 11. studenog 2021. godine donijela je Zakona o sportu Županije Posavske. Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta ŽP donijelo je Pravilnik o financiranju sporta u ŽP kao i Rješenje o imenovanju Vijeća za sport Vlade ŽP. U tijeku je izrada Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Registra sportskih pravnih osoba Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske, kao i Pravilnika o dodjeli Županijske nagrade za sport. U narednom periodu bit će potrebno donijeti Strategiju razvoja sporta u Županiji Posavskoj, koju donosi Skupština Županije Posavske na prijedlog Vlade. Strategija se donosi za razdoblje od najmanje 5 godina.
  RAZNO
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu Crvenom križu Županije Posavske (6.000,00 KM) radi sufinanciranja programa socijalne djelatnosti.
  Odobrena su proračunska sredstva u iznosu od 12.000,00 KM u svrhu financijske pomoći za nabavku opreme vrtićima u Županiji Posavskoj i sufinanciranje tekućeg poslovanja.
  Usvojena je Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja vezano za uređenje potkrovlja zgrade Vlade ŽP gdje će biti smješten županijski arhiv, Rješenje o imenovanju Stegovnog vijeća, budući je postojećim članovima istekao mandat, te teme vezane za radne odnose iz nadležnosti Vlade (osnovne škole, Zavod za javno zdravstvo).
  NERADNI DAN 25.STUDENI- DAN DRŽAVNOSTI BiH
  Vlada ŽP je usvojila Zaključak o proglašenju neradnog dana na području Županije Posavske. Proglašava se 25. studeni 2022. godine (petak) kao neradni dan na području Županije Posavske povodom obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Neradni dan se odnosi na uposlene u tijelima uprave, poduzećima i drugim pravnim osobama na području Županije Posavske.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti