Više

  141. Vlada Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavske jučer (1.12.) održano je zasjedanje Vlade ŽP na kojoj je usvojen Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu.
  II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ŽP ZA 2022.g.
  Izmjenama i dopunama Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu, drugim ovogodišnjim, ukupni prihodi, primici i financiranje, kao i ukupni rashodi i izdaci povećavaju se u odnosu na prvobitno planirane za 1,17% i iznose 58.756.610 KM. Ukupno planirani proračunski rashodi u II. Izmjenama i dopunama Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu iznose 58.567.220 KM. -Radi se više o tehničkim izmjenama proračuna, dokument će biti proslijeđen na očitovanje zastupnika Županije Posavske, a očekivanja su kako će ukupan posao na izradi najvažnijeg proračunskog dokumenta biti završen do kraja godine, naglasio je predsjednik Vlade ŽP Topić.
  PROGLAŠENJE PRESTANKA STANJA PRIRODNE NESREĆE OD SUŠE NA PODRUŽJU ŽP
  Vlada Županije Posavske usvojila je Odluku o proglašenju prestanka stanja prirodne nesreće od suše na području Županije Posavske. Razlog za donošenje predmetne Odluke je prestanak uvjeta koji su vladali u trenutku donošenja Odluke o proglašenju stanja prirodne nesreće od suše na području Županije Posavske.
  REKONSTRUKCIJA I ČIŠĆENJE DIONICE KANALA CRNAJE I POLOJ
  Vlada Županije posavske usvojila je Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na izgradnji kanala Bazik – Stanići. Procijenjena vrijednost javne nabave je 29.900,00 KM bez PDV-a.
  Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na rekonstrukciji dijela kanala Crnaje. Procijenjena vrijednost javne nabave je 55.500,00 KM bez PDV-a.
  Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske dobilo je suglasnost Vlade i za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na čišćenju kanala Poloj. Procijenjena vrijednost javne nabave je 55.500,00 KM bez PDV-a.
  SUBVENCIJA ZA MLADE OBITELJI
  Vlada je usvojila Odluku o davanju suglasnosti na prijedlog Rang liste korisnika subvencije po Javnom pozivu za subvencioniranje prvog rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji. Radi se o 27 korisnika subvencije. Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu na poziciji Grant za pomoć pri stambenom zbrinjavanju mladih obitelji i socijalnih kategorija korisnicima subvencije koji su ostvarili pravo na subvenciju u iznosu od 43.497,00 KM.
  POTPORA BRANITELJIMA
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu Vladi Županije Posavske u svrhu financijske potpore za pružanje pravne pomoći pripadnicima braniteljske populacije Hrvatskog vijeća obrane.
  STIPENDIJE
  Nakon što je na prethodnom zasjedanju Vlada Županije Posavske donijela Odluku o dodjeli 49 jednogodišnjih stipendija redovitim studentima za akademsku 2022./2023. g. Vlada je usvojila Odluku o utvrđivanju kriterija za dodjelu jednogodišnjih stipendija redovitim studentima za akademsku 2022./2023. godinu.
  SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu gradu Orašju, općini Odžak i općini Domaljevac-Šamac na ime sufinanciranja prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola s područja Županije Posavske za listopad u školskoj 2022./2023. godini u iznosu od 46.132,13 KM: gradu Orašje, u iznosu od 14.348,88 KM, općini Odžak, u iznosu od 24.433,25 KM, općini Domaljevac-Šamac, u iznosu od 7.350,00 KM.
  ZA ŠKOLE I SPORTSKE KLUBOVE
  Vlada ŽP je usvojila Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave roba bijelih magnetnih ploča za potrebe Osnovne škole Vladimira Nazora u Odžaku, Osnovne škole fra Ilije Starčevića u Tolisi i Osnovne škole Braće Radića u Domaljevcu. Procijenjena vrijednost roba iz točke I ove Odluke iznosi cca. 18.600,00 KM bez uračunatog PDV-a.
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske u svrhu sufinanciranja redovitih aktivnosti sportskih klubova koji se natječu na razini Federacije i Bosne i Hercegovine u ukupnom iznosu od 20.000,00 KM za sedam sportskih klubova (OK Napredak Odžak, HOK Domaljevac, ŽOK Orašje, ŽOK Napredak Odžak, NK Napredak Matići, NK Odžak 102 Odžak).
  GRANT ZA RAZVOJ TURIZMA
  Vlada Županije Posavske usvojila je Program utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2022. godinu na poziciji Grant za razvoj turizma. Predmet predložene Odluke je način utroška sredstava lociranih u Proračunu Županije Posavske za 2022. godinu na poziciji Grant za razvoj turizma, u iznosu od 50.000,00 KM. Odluka je donesena kako bi sredstva mogla biti operativna.
  RAZNO
  Županijska je Vlada dala suglasnost na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva, rada i prostornog uređenja Županije Posavske. Razlog izmjena je usklađivanje radnih mjesta sa ciljem racionalizacije u obavljanju poslova.
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu na ime uplate razlike doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za razdoblje 01.01.1999. – 31.12.1999. i 01.01.2001. – 31.12.2003. godine u iznosu od 3.178,43 KM.
  Usvojena je Odluka o obavljanju redovitog popisa stalnih sredstava potraživanja i obveza proračunskih korisnika Županije Posavske za 2022. godinu. Rukovoditelji proračunskih korisnika dužni su imenovati povjerenstvo za popis koje će obaviti popis, izvršiti usklađivanje stvarnog i knjigovodstvenog stanja i sačiniti izvješće o provedenim aktivnostima. Pojedinačna izvješća proračunski korisnici dužni su dostaviti Središnjem povjerenstvu za popis koje će ista objediniti i sačiniti izvješće o rezultatima obavljenih popisa te ga dostaviti Vladi Županije Posavske na usvajanje.
  ZAKLJUČCI
  Vlada Županije Posavske usvojila je dva zaključka koji će biti proslijeđeni u skupštinsku proceduru.
  Usvojen je Zaključak o prihvaćanju prijedloga rebalansa Financijskog plana Službe za upošljavanje Županije Posavske za 2022. g. i Odluku o načinu izvršenja rebalansa Financijskog plana Službe za upošljavanje Županije posavske za 2022. g.
  Usvojen je Zaključak o prihvaćanju izmjena i dopuna Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za 2022. g.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti