Više

  142. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića jučer (15.12.) održana je 142. sjednica Vlade Županije Posavske na kojoj se 13 točaka dnevnoga reda odnosilo na resor Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike. Socijalna senzibiliziranost Vlade ogleda se kroz usvojene točke povećanja proračunskih sredstava za zdravstvene institucije, centre za socijalni rad, zdravstvene potrebe, programe stipendiranja, jednokratne novčane pomoći rodiljama tijekom 2022. godine, korisnicima prava na doplatak za djecu, udrugama djece za poteškoćama u razvoju i ostalim područjima života iz resora zdravstva, rada i socijalne politike.
  GRANT ZA ZDRAVSTVENE INSTITUCIJE I CENTRE ZA SOCIJALNI RAD
  Vlada ŽP usvojila je Odluku o usvajanju Izmjene i dopune Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2022. godinu na poziciji Grant za zdravstvene institucije i centre za socijalni rad. Mijenja se visinu sredstava i to umjesto 1.500.000,00 KM povećava se iznos na 1.700.000,00 KM.
  GRANT ZA SOCIJALNE POTREBE
  Usvojena je Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2022. godinu na poziciji Grant za socijalne potrebe. Razlog donošenja odluke je povećanje visine sredstava. Umjesto 3.770.000,00 KM povećava se iznos na 3.800.000,00 KM. Razlog povećanja ukupnog iznosa je zbog toga što je došlo do povećanja iznosa sredstava u programu socijalne zaštite, financijska potpora obiteljima sa djecom, odnosno korisnicima prava na doplatak za djecu.
  GRANT ZA ZDRAVSTVENE POTREBE
  Usvojena je Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2022. godinu na poziciji Grant za zdravstvene potrebe. Umjesto 65.000,00 KM povećava se iznos na 70.000,00 KM. Razlog povećanja ukupnog iznosa je zbog toga što je došlo do povećanja iznosa sredstava u programu iznimnih novčanih pomoći i programu stipendiranja studenata
  ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu zdravstvenim ustanovama u Županiji Posavskoj. Odobrava se izdvajanje sredstava zdravstvenim ustanovama u Županiji Posavskoj u svrhu pokrića izdataka za održavanje tekuće likvidnosti u ukupnom iznosu od 213.000,00 KM (Županijska bolnica Orašje 117.600,00 KM, Dom zdravlja Odžak 42.000,00 KM, Dom zdravlja Orašje 37.200,00 KM, Dom zdravlja Domaljevac –Šamac 8.400,00 KM, Zavod za javno zdravstvo 7.800,00 KM).
  SUFINANCIRANJE INVESTICIJSKOG ULAGANJA
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu Domu zdravlja Orašje. Odobreno je izdvajanje proračunskih sredstava Domu zdravlja Orašje u svrhu sufinanciranja investicijskog ulaganja za završetak izgradnje novog objekta u iznosu od 250.000,00 KM.
  ZA STUDENTE MEDICINSKOG FAKULTETA
  Vlada Županije posavske usvojila je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu za ostvarivanje prava na temelju Odluke o stipendiranju studenata Medicinskog fakulteta ( iznos je 31.700,00 KM).
  NOVČANA POTPORA RODILJAMA U 2022. g.
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu u vidu jednokratne novčane pomoći ženama koje su rodile tijekom 2022. godine. Odobren je iznos od 40.000,00 KM. Iznos financijske pomoći po novorođenom djetetu iznosi 500,00 KM za nezaposlene, a 200,00 KM za zaposlene majke.
  POTPORA KORISNICIMA PRAVA NA DOPLATAK ZA DJECU
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu u vidu jednokratne novčane pomoći korisnicima prava na doplatak za djecu.
  Zbog umanjenja posljedica poskupljenja iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu odobreno je izdvajanje sredstava u iznosu od 143.000,00 KM, u vidu jednokratne novčane pomoći korisnicima prava na doplatak za djecu koji su ostvarili pravo sukladno Zakonu o doplatku za djecu na način da će biti isplaćeno u vidu 13-og doplatka.
  IZNIMNE NOVČANE POMOĆI
  Usvojena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu za ostvarivanje prava na iznimne novčane pomoći. Iznos sa 33.900,00 KM povećan je na iznos od 38.300,00 KM.
  CENTRIMA ZA SOCIJALNI RAD
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu Centrima za socijalni rad u Županiji Posavskoj svrhu održavanja prostornih uvjeta i sredstava za rad u ukupnom iznosu od 7.200,00 KM ( Centar za socijalni rad Orašje 3.600,00 KM, Centar za socijalni rad Odžak 2.400,00 KM i Centar za socijalni rad Domaljevac–Šamac 1.200,00 KM).
  ZA UDRUGE DJECE SA POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu Ministarstvu zdravstva i socijalne politike Županije Posavske u svrhu financijske potpore udrugama roditelja djece i osoba s posebnim potrebama u ukupnom iznosu od 12.000,00 KM (Udruga osoba s posebnim potrebama „Put u život“ Orašje 5.000,00 KM, Udruga osoba s poteškoćama u razvoju „Kuća nade“ Odžak 5.000,00 KM i Udruga roditelja djece s posebnim potrebama „Angelus“ Domaljevac 2.000,00 KM).
  UTVRĐENA VRIJEDNOST BODA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
  Usvojena je Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama u Županiji Posavskoj za 2022. godinu. Zavod zdravstvenog osiguranja će ugovoriti plaćanja usluga zdravstvene zaštite u iznosu od 1,132345 KM.
  GRANTOVI ZA BRANITELJE
  Vlada ŽP je usvojila odluku o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava utvrđenim Proračunom Županije Posavske za 2022.g. na poziciji Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskoga rata kao i Odluku o izmjenama Odluke o odobravanju sredstava utvrđenih proračunom Županije posavske za 2022.g. s pozicije Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskoga rata. Značajno je povećanje stavke koja se odnosi na liječenje branitelje za 90.000,00 KM i sada ukupno iznosi 440.000 KM.
  STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA
  Usvojena je Odluka o visini i načinu isplate stipendija redovitim studentima za akademsku 2022./2023. godinu. Ovom Odlukom Vlada Županije Posavske na temelju raspoloživih financijskih sredstva i svjesnosti potrebe izjednačava visinu novčane naknade stipendija redovitih studenata u akademskoj 2022./2023. godini koje su ostvarene po ranije zaključenim ugovorima s jednogodišnjim stipendija, tj. povećava novčanu mjesečnu naknadu stipendije sa 150,00 KM na 200,00 KM.
  Vlada je usvojila Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu za stipendiranje redovitih studenata u akademskoj 2022./2023. godini za studeni i prosinac u 2022. godini u iznosu od 33.300,00 KM.
  KULTURA, VJERSKE ZAJEDNICE, SPORTSKI KLUBOVI
  Usvojena je Odluka o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2022. godinu na poziciji Grant za kulturu (160.000,00 KM).
  Usvojena je Odluka o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2022. godinu na poziciji Grant za financiranje vjerskih zajednica (390.000,00 KM).
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske u svrhu financijske potpore sportskim klubovima/udrugama za organizaciju sportskih manifestacija za organiziranje božićnih turnira ( 5.000,00 KM).
  RAZNO
  Županijska je Vlada usvojila Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu u svrhu isplate jednokratne novčane potpore korisnicima Proračuna Županije Posavske u visini od 788,00 KM po uposleniku najkasnije do 31.12.2022.g. Vlada ŽP je donijela navedenu odluku sukladno Uredbi Vlade Federacije BiH kako bi se osigurala financijska i materijalna potpore u cilju poboljšanja materijalnog statusa uposlenika zbog značajnog rasta indeksa potrošačkih cijena u 2022.g.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti