Više

  144. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavske u Orašju je jučer (22.12.) održana 144. sjednica Vlade Županije Posavske.
  ZAKONSKA REGULATIVA
  Vlada je utvrdila Nacrt Zakona o plaćama i naknadama u tijelima vlasti Županije Posavske kojim se uređuju plaće i naknade izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u tijelima zakonodavne i izvršne vlasti u Županiji Posavskoj, županijskog pravobranitelja i zamjenika županijskog pravobranitelja, općinskih pravobranitelja i zamjenika općinskih pravobranitelja i državnih službenika i namještenika u tijelima državne službe u Županiji.
  Usvojen je Zaključak o prihvaćanju Informacije o statusu implementacije Zakona o imovini Županije Posavske.
  Usvojen je Zaključak o prihvaćanju Informacije o statusu implementacije Zakona o imovini Županije Posavske o statusu realizacije preporuka Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine koja je sačinjena u skladu sa Zaključkom o usvajanju Plana aktivnosti po preporukama Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovini. Upućuju se svi nositelji aktivnosti identificirani u Planu aktivnosti koji nisu realizirali preporuke u okviru svoje nadležnosti, da to učine u najkraćem mogućem roku.

  Usvojen je Prijedlog financijskoj plana za 2023.godinu JU Službe za upošljavanje Županije Posavske. Dokument će biti proslijeđen u skupštinsku proceduru na očitovanje zastupnika.
  GRANT ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA, OBRTA I ZADRUGA
  Vlada ŽP je usvojila Odluku o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2022. godinu na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga. Usvojena je također i Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2022. godinu na poziciji Kapitalni grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga. Razlog za izmjenama navedenih odluka proizlazi iz usklađivanja s II Izmjenama i dopunama Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu.
  NOVČANE POTPORE U PRIMARNOJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI
  Usvojena je Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o vrsti, temeljnim kriterijima, načinu ostvarivanja novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, sufinanciranju mjera zdravstvene zaštite i ostalim potporama za 2022. godinu.
  DOPRINOSI ZA 27. POLICIJSKA DJELATNIKA
  Usvojena je Odluka o odobravanju uplate dodatnih doprinosa za staž osiguranja sa uvećanim trajanjem uposlenicima Ministarstva unutarnjih poslova Županije Posavske, koji su u razdoblju od 01.01.1996. godine do 31.12.1998. godine obavljali poslove policijskih službenika na kojima se 12 mjeseci staža u efektivnom trajanju računa kao 16 mjeseci staža osiguranja za 27. policijskih djelatnika.
  ELEKTRONSKE ZDRAVSTVENE IZKAZNICE
  Usvojen je Zaključak o zaduženju Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za izdavanje elektronskih zdravstvenih iskaznica. Razlog donošenja je produženje roka za postupanje po istome radi potrebnog vremena za provođenje nužnih postupaka od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske.
  POTPORA PROGRAMIMA KULTURE
  Županijska Vlada usvojila je Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu na ime podrške kazališne, glazbeno-scenske djelatnosti, programima kulture, muzejske djelatnosti, i za sufinanciranje izdavačke djelatnosti u ukupnom iznosu od 21.600,00 KM.

  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu u iznosu od 5.000,00 KM kao financijska potpora MZ Kopanice, 3.000,00 KM za tekuće poslovanje Centra za socijalni rad Odžak i 2.400,00 KM Centrima za kulturu.
  OVLASTI ZA POTPISIVANJE SPORAZUMA
  Usvojen je Zaključak o ovlašćivanju na potpisivanje sporazuma kojim se ovlašćuje se Đuro Topić, predsjednik Vlade Županije Posavske, na potpisivanje sporazuma sa gradonačelnikom Grada Orašja, kojim će se regulirati međusobna prava i obveze u svezi provedbe ugovora o davanju u zakup poslovnog prostora temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Orašja o davanju u zakup poslovnog prostora Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske
  NERADNI DANI
  Usvojen je Zaključak o proglašenju neradnih dana na području Županije Posavke. Povodom obilježavanja božićnih i novogodišnjih blagdana neradnim danima su proglašeni:
  ponedjeljak 26. prosinac 2022. godine,
  ponedjeljak 2. siječanj 2023. godine i
  petak 6. siječanj 2023. godine (Sveta tri kralja).
  Neradni dani se odnose na uposlene u tijelima uprave, poduzećima i drugim pravnim osobama na području Županije Posavske.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti