Više

  147. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavske danas (06.02.) u Orašju je održana 147. sjednica Vlade.
  ZA BRANITELJE DVA MILIJUNA MARAKA
  Usvojena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2023. godinu na poziciji Grant za branitelje i stradalnike Domovinskog rata. Sredstva za realizaciju Programa predviđena su u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 KM za 2023. godinu.
  Sredstva će biti raspoređena za:
  – Novčane pomoći za sufinanciranje liječenja (nabavka ortopedskih i drugih pomagala, plaćanje troškova bolničkog liječenja, plaćanje lijekova i sanitetskog materijala, plaćanje banjskog i topličkog liječenja i plaćanje troškova odlaska i povratka s liječenja, sistematski ljekarski pregledi u ukupnom iznosu od 500.000,00 KM;
  -Zdravstveno osiguranje 50.000,00 KM;
  -Sufinanciranje troškova pri upisu na visokoobrazovne ustanove na području Županije Posavske u ukupnom iznosu od 30.000,00 KM;
  -Pomoć u slučaju smrti 180.000,00 KM;
  -Egzistencijalna novčana naknada 1.000.000,00 KM;
  -Jednokratne novčane pomoći u ukupnom iznosu od 240.000,00 KM.

  ZA IZNIMNE NOVČANE POMOĆI ZDRAVSTVENIH POTREBA
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu za ostvarivanje prava na iznimne novčane pomoći Programom utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2023. godinu na poziciji Grant za zdravstvene potrebe, predviđena su sredstva za ove namjene u iznosu od 33.000,00 KM.
  STIPENDIRANJE 16 STUDENATA MEDICINSKOG FAKULTETA
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu za ostvarivanje prava na temelju Odluke o stipendiranju studenata Medicinskog fakulteta. Sredstvima iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu u iznosu od 32.000,00 KM, osigurava se ispunjenje ugovorenih obveza prema studentima medicine (ukupno 16 studenata akademske 2022./2023. godine), a na temelju Odluke o stipendiranju studenata Medicinskog fakulteta, sa područja Županije Posavske.
  PRAVA CIVILNIH ŽRTAVA RATA
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu za ostvarivanje prava civilnih žrtava rata. Programom utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2023. godinu na poziciji Grant za socijalne potrebe, predviđena su sredstva za Program zaštite civilnih žrtava rata u ukupnom iznosu od 330.000,00 KM. Financiranje prava korisnika po Zakonu pada na teret Proračuna Federacije BiH (70%) i Proračuna Županije Posavske (30%).
  ZA OSTVARIVANJE PRAVA DOPLATKA ZA DJECU 1.753.000,00 KM
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu za ostvarivanje prava na temelju Zakona o doplatku za djecu. Iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 1.753.000,00 KM, za ostvarivanje prava na temelju Zakona o doplatku za djecu.
  PORODNE NAKNADE NEZAPOSLENIM I ZAPOSLENIM MAJKAMA
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu za ostvarivanje prava na temelju Odluke o porodnim naknadama nezaposlenim majkama u iznosu od 220.000,00 KM za ostvarivanje prava na temelju Zakona o porodiljnim naknadama nezaposlenim majkama.
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu za ostvarivanje prava na temelju Zakona o porodiljnim naknadama zaposlenim majkama u iznosu od 400.000,00 KM, za ostvarivanje prava na temelju Odluke o porodnim naknadama zaposlenim majkama.
  PRAVA IZ SOCIJALNE ZAŠTITE
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite. Iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 1.200.000,00 KM, za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite.
  PROGRAM POMOĆI VLADE RH
  Usvojena je Odluka o unosu i raspoređivanju transfera u Proračun Županije Posavske za 2023. godinu temeljem Ugovora o financijskoj potpori za provedbu Programa pomoći Vlade Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu u 2022. godini. Ovom Odlukom odobrava se unos sredstava u Proračun Županije Posavske za 2023. godinu u iznosu od 26.071,21 KM ostvarenih temeljem Ugovora o financijskoj potpori za provedbu navedenog programa zaključenog između Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje i Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske.
  ODLUKE O KORIŠTENJU SREDSTAVA
  Usvojena je Odluka o korištenju sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2023. godinu na poziciji Grant za Crveni križ Županije Posavske provedba programa zdravstvenog, socijalnog i humanog karaktera, a koji su od značaja za područje Županije Posavske. Grant za Crveni križ Županije Posavske u visini je od 35.000,00 KM.

  Usvojena je Odluka o korištenju sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2023. godinu na poziciji Grant za Gospodarsku komoru Županije Posavske. “Grant za Gospodarsku komoru Županije Posavske” u iznosu od 40.000,00 KM.

  Usvojena je Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu Muzeju Franjevačkog samostana Tolisa “Vrata Bosne”. Ovom Odlukom odobrava se izdvajanje sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 25.000,00 KM.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti