Više

  16. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavske danas (12.07.) u Orašju je održana 16. sjednica Vlade.
  STAMBENO ZBRINJAVANJE MLADIH OBITELJI I SOCIJALNIH KATEGORIJA
  Vlada Županije Posavske je usvojila Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2023. godinu na poziciji Grant za pomoć pri stambenom zbrinjavanju mladih obitelji i socijalnih kategorija. Razlog donošenja Odluke je stvaranje preduvjeta za transparentno trošenje sredstava, po kriterijima raspodjele sredstava. Grant za pomoć pri stambenom zbrinjavanju mladih obitelji i socijalnih kategorija za 2023. godinu planirana su u proračunskim sredstvima u iznosu od 240.000,00 KM. Način isplate financijskih sredstava uređuje se kroz dvije skupine korisnika subvencije i to: ispunjenje ugovorenih obaveza prema korisnicima koji su ostvarili pravo na subvenciju u ranijim godinama, i korisnici koji će ostvariti pravo na subvenciju u tekućoj godini prema Javnom pozivu iz tekuće godine.
  OBROCI ZA UČENIKE OD I. DO V. RAZREDA
  Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave usluga pripremanja obroka u prvom obrazovnom razdoblju školske 2023./2024. godine za učenike razredne nastave od I. do V. razreda u osnovnim školama na području Županije Posavske. Procijenjena vrijednost usluga iznosi cca 201.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.
  PROJEKTI U ŠKOLAMA
  Usvojena je Odluka o unosu i raspoređivanju transfera u Proračun Županije Posavske za 2023. godinu temeljem Ugovora o dodjeli financijske potpore projektu Darujmo djeci knjige zaključenog između Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Osnovne škole Orašje u Orašju.
  Dana je suglasnost Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave radova utopljavanja Osnovne škole Vladimira Nazora u Odžaku – objekt Područne škole u Donjem Svilaju. Procijenjena vrijednost radova iz točke I ove Odluke iznosi cca 107.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.
  PEDAGOŠKI STANDARDI, IZDVAJANJA ZA KULTURU I VJERSKE ZAJEDNICE
  Usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Pedagoških standarda za osnovno obrazovanje. Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske izradilo je prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pedagoških standarda za osnovno obrazovanje s ciljem osiguranja jednakih odgovarajućih pedagoških i materijalnih uvjeta u svim osnovnim školama na području Županije Posavske. Izmjenama odredbi stvorili bi se uvjeti da škole s većim brojem učenika imaju uposlenog socijalnog radnika na punu ili pola norme, te uz ostalo stvorila terminološka usklađenost sa Zakonom o osnovnom školstvu.
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu na ime podrške tradicionalnim kulturnim manifestacijama na području Županije Posavske u iznosu od 9.000,00 KM (KUD „Mladost“ Domaljevac za podršku organiziranja ”Domaljevačka tkanica” i Bošnjačka zajednica kulture “Preporod“ Odžak za podršku organiziranja “Bajramsko veselje“).
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu na ime izgradnje i obnove sakralnih objekata i za podršku programima vjerskih zajednica na području i izvan područja Županije Posavske u iznosu od 32.000,00 KM (za projekte obnove župa i organiziranje proslava dvije Mlade mise).
  SANACIJA I REKONSTRUKCIJA LOKALNIH CESTA
  Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Plana i Programa održavanja, zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove javnih cesta za 2023. godinu.
  Dana je suglasnost Ministarstvu prometa, veza i zaštite okoliša Županije Posavske za provedbu postupka javne nabave radovi na sanaciji i rekonstrukciji lokalnih cesta u Općini Odžak i Općini Domaljevac-Šamac. Procijenjena sredstva u ukupnom iznosu bez PDV-a od 530.000,00 KM, planirana su Proračunom Županije Posavske za 2023. godinu.
  Usvojene su dvije odluke o davanju suglasnosti resornom ministarstvu za provedbu postupka javne nabave usluge: nadzor nad radovima za sanaciju i rekonstrukciju lokalnih cesta u Općini Odžak i Općini Domaljevac -Šamac (procijenjena vrijednost je 15.900,00 KM bez PDV-a) i nadzor nad radovima na sanaciji i rekonstrukciji lokalnih cesta u Gradu Orašje i Općini Domaljevac-Šamac (procijenjena sredstva u ukupnom iznosu od 16.500,00 KM bez PDV-a).
  OVLASTI ZA POTPISIVANJE SPORAZUMA SA GRANSKIM SINDIKATIMA
  Usvojen je Zaključak o ovlašćivanju na potpisivanje sporazuma. Đuro Topić, predsjednik Vlade Županije Posavske ovlašten je za potpisivanje Sporazuma sa granskim sindikatima korisnika proračuna Županije Posavske, a kojim se regulira povećanje osnovice za obračun plaća korisnika proračuna Županije Posavske. Na sastanku održanom 21.6.2023. godine između pregovaračkog tima Vlade Županije Posavske i pregovaračkog tima granskih sindikata korisnika proračun postignut je sporazum o povećanju osnovice za obračun plaća korisnika proračuna Županije Posavske.
  SUGLASNOSTI
  Vlada ŽP je dala suglasnost suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave usluga održavanje softvera za analizu prometa „Renata“. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 30.000,00 KM (bez uračunatog PDV-a).
  Dana je suglasnost na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske. Ministarstvo je moralo izvršiti opsežnije izmjene dosadašnjeg Pravilnika, zbog izmjenjenog naziva Ministarstva kao i zbog unutarnje reorganizacije.
  ODLUKE
  Temeljem zahtjeva općina i Grada usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava u ukupnom iznosu od 44.000,00 KM u svrhu financijske pomoći jedinicama lokalne samouprava za provedbu obvezne dezinsekcije javnih površina (tretiranje komaraca).
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu na ime uplate razlike doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za razdoblje 01.01.1999.-31.12.1999. godine i 01.01.2001.-31.12.2003. godine za jednu osobu, u iznosu od 2.602,73 KM.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti