Više

  16. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Vlada Županije Posavske je danas (12.07.2019. g.) održala 16. sjednicu uz predsjedanje Đure Topića na kojoj je usvojila Program utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2019. godinu na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga, u ukupnom iznosu od 676.774,00 KM. Sredstava predviđena ovim Programom bit će realizirana kroz šest programa: 1. podrška novoosnovanim obrtima, 2. sufinanciranje upošljavanja neuposlenih osoba sa završenim prvim i drugim ciklusom visokog obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja, odnosnoVI ili VII stupnjem stručne spreme, 3. subvencioniranje troškova prekvalifikacije i dokvalifikacije, 4. regresiranje kamata na investicijske kredite i kredite za nabavku obrtnih sredstava, 5. financijska potpora poduzetništvu i obrtu putem sufinanciranja troškova nabavke osnovnih sredstava, 6. financijske potpore razvoju zadruga – po programima.

  Usvojena je Odluka o osnivanju Vijeća za koordiniranje mjera demografske obnove Županije Posavske. Članovi vijeća su članovi Vlade Županije Posavske, direktor Ureda za razvoj i europske integracije, predsjednik Skupštine Županije Posavske, predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Skupštine Županije Posavske, predsjednik Odbora za gospodarstvo, financije i proračun Skupštine Županije Posavske, načelnik Općine Domaljevac – Šamac, načelnik Općine Odžak i načelnik Općine Orašje.

  Usvojenom Odlukm iz Proračuna Županije Posavske za 2019. godinu, u svrhu izvođenja građevinskih radova sanacije krovišta Školskog centra fra Martina Nedića u Orašju koje je značajno oštećeno uslijed vremenske nepogode, odobreno je izdvajanje sredstava u iznosu od 98.940,00 KM.

  Iz Proračuna Županije Posavske za 2019. godinu odobreno je izdvajanje sredstava nižim razinama vlasti po kriterijima iz Odluke o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava tekućeg granta „Grantovi nižim razinama vlasti“ (Općina Orašje 40.000,00 KM, Općina Odžak 40.000,00 KM i Općina Domaljevac-Šamac 20.000,00 KM).

  Usvojena je Odluka o unosu i raspoređivanju transfera u Proračun Županije Posavske za 2019. godinu. Ovom Odlukom odobrava se unos sredstava u Proračun Županije Posavske za 2019. godinu u iznosu od 8.160.00 KM temeljem ”Ugovora o financiranju/sufinanciranju nabave besplatnih udžbenika za učenike drugih razreda devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja, prvenstveno za one koji su u stanju socijalne potrebe“, zaključenog između Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske.

  Dvije škole, Srednja strukovna škola Orašje u Orašju i Školski centar fra Martina Nedića u Orašju, obratile su se Vladi Županije Posavske sa zahtjevom za provođenja postupka javne nabave roba – Opremanje kabineta elektrotehničke struke i radova – izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji krova, sanacije oštećena stropova i zidova objekta škole.

  Vlada Županije Posavske je donijela Rješenje o imenovanju članova Županije Posavske u tematske podgrupe za izradu Strategije razvoja Federacije BiH 2021.-2027. Nositelj izrade Strategije razvoja F BiH će biti Federalni zavod za programiranje razvoja koji će poštujući principe vodoravne i vertikalne koordinacije formirati radna tijela za izradu Strategije osiguravajući uključivanje svih sudionika.

  Donesena su dva rješenja, Rješenje o imenovanju Povjerenstva za državnu službu Županije Posavske i Rješenje o imenovanju Povjerenstva državne službe za prizive.

  Donesen je Zaključak o prihvaćanju Analize stanja i mjere prevencije u svezi sa migrantskom krizom na području Županije Posavske koju je obrazložio policijski komesar i ministar unutarnjih poslova. Unatoč vrlo povoljnom stanju sigurnosti u svezi sa navedenom problematikom ipak se radi o graničnom području, te Uprava policije poduzima niz preventivnih mjera u cilju smanjenja posljedica.

  Vlada Županije Posavske je donijela Zaključak o prihvaćanju Informacije o stanju u poljoprivredi Županije Posavske Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske i uputila Skupštini Županije Posavske u daljnju proceduru.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti