Više

  17. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavske, danas (21.7.2023. g.) u Orašju je održana 17. sjednica Vlade.
  GOSPODARSTVO
  Usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2023. godinu na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga kojom će se omogućit dodjela sredstava za navedene programe.
  Vlada je usvojila odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2023. godinu na pozicijama Kapitalni grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga i Kapitalni grant jedinicama lokalne samouprave za razvoj poduzetništva i obrta kojim se reguliraju materije koje utvrđuju način dodjele sredstava, provedbu postupka temeljem utvrđenih kriterija za dodjelu sredstava, te ovlasti za sklapanje ugovora za dodjelu istih.
  DOMOVIMA ZDRAVLJA ZA SISTEMATSKI PREGLED DJECE
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu zdravstvenim ustanovama u Županiji Posavskoj u svrhu financiranja programa sistematskih zdravstvenih pregleda za djecu u ukupnom iznosu od 20.500,00 KM (Dom zdravlja Orašje 11.500,00 KM i Dom zdravlja Odžak 9.000,00 KM). Zdravstvene ustanove u Županiji Posavskoj su na inicijativu Ministarstva zdravstva i socijalne politike obavile sistematske zdravstvene preglede djece rođene u 2018. i 2019. godini na području Županije Posavske. Pregledi su obavljeni u periodu od 1.6.-30.6.2023. godine te je ukupno pregledano 126 djece.
  Vlada je usvojila Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama u Županiji Posavskoj za 2023. godinu. Zavod zdravstvenog osiguranja će ugovoriti plaćanja usluga zdravstvene zaštite u iznosu od 1,211753 KM.
  KULTURA
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu na ime podrške organiziranja tradicionalnih kulturnih manifestacija i za kinematografsku djelatnost u iznosu od 15.500,00 KM.
  PRIJEVOZ UČENIKA
  Vlada je usvojila Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu Gradu Orašju, Općini Odžak i Općini Domaljevac-Šamac na ime sufinanciranja prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola s područja Županije Posavske za lipanj u školskoj 2022./2023. godini u iznosu od 23.225,89 KM (Grad Orašje 7.477,02 KM, Općina Odžak 13.325,40 KM, Općina Domaljevac-Šamac 2.423,47 KM).
  OBROCI I UDŽBENICI ZA UČENIKE OD I. DO V. RAZREDA
  Usvojena je Odluka o izmjeni odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave usluga pripremanja i dostavljanje obroka u prvom obrazovnom razdoblju školske 2023./2024. godine za učenike razredne nastave od I. do V. razreda u osnovnim školama na području Županije Posavske. Razlog za izmjenu sadržan je u činjenici ponovne provjere i ispitivanja tržišta radi utvrđivanja točnije procijenjene vrijednosti javne nabave budući da u prvotnoj procijenjenoj vrijednosti javne nabave nisu uzeti u obzir svi relevantni čimbenici neophodni za formiranje procijenjene vrijednosti.
  Vlada je usvojila Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske za provođenje postupka javna nabave roba udžbenika za učenike od I. do V. razreda osnovnih škola u Županiji Posavskoj u iznosu od cca 126.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.
  JAVNE NABAVE
  Usvojena je odluka o davanju suglasnosti Zajedničkoj službi Vlade Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave roba putničkog motornog vozila za potrebe Zajedničke službe.
  Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti Zajedničkoj službi Vlade Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave roba lož ulja LUEL BAS 1002 i Odluka o davanju suglasnosti Zajedničkoj službi Vlade Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave roba plina propan butan za grijanje za potrebe Zajedničke službe.
  NEPROFINE ORGANIZACIJE I UDRUGE GRAĐANA
  Vlada je usvojila Odluku o dodjeli sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu s pozicije Grant neprofitnim organizacija i udrugama građana u ukupnom iznosu od 80.000,00 KM. Pristiglo je ukupno 35 prijava na Javni poziv u zadanom roku i to: 32 prijave za LOT 1, sredstva namijenjena za financiranje redovnih aktivnosti i projekata neprofitnih organizacija i udruga građana i 3 prijave za LOT 2, sredstva namijenjena za financiranje kapitalnih investicija neprofitnih organizacija i udruga građana. Povjerenstvo je konstatiralo da 31 prijava ispunjava uvjete za dodjelu sredstava i to 28 za LOT 1 i 3 prijave za LOT 2.
  Usvojena je odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu Ministarstvu financija Županije Posavske u iznosu od 5.000,00 KM u svrhu financijske potpore za organizaciju i provođenje 31. obljetnice „Boj na Galića“.
  NIŽE RAZINE VLASTI
  Vlada je usvojila odluku o načinu korištenja sredstava utvrđenih u Proračunu Županije Posavske za 2023. godinu na poziciji Grant nižim razinama vlasti u iznosu od 400.000,00 KM, a sredstva će se dodijeliti gradu, općinama i mjesnim zajednicama.
  POVJERENSTVO ZA DRŽAVNU SLUŽBU
  Vlada je donijela Rješenje o imenovanju Povjerenstva za državnu službu Županije Posavske na mandat od četiri godine (predsjednik Drago Kopić, član Gabrijela Martinović, član Darija Ilić, a administrativno-tehničke poslove obavljat će Ružica Filipović).
  POVEĆANJE OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆE
  Vlada je usvojila Zaključak o visini osnovice za obračun plaća uposlenika korisnika Proračuna Županije Posavske. Vlada Županije Posavske je s predstavnicima granskih sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja ŽP, policijskih službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova ŽP, te službenika organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH dana 21.6.2023. g. održala sastanak i zaključila Sporazum kojim je postignut dogovor o povećanju osnovice za obračun plaća uposlenika korisnika Proračuna Županije Posavske sa 144,00 KM na 152,00 KM od 1.7.2023. godine.
  VODOPRIVREDA
  Usvojena je Odluka o usvajanju izmjene Programa utroška sredstava Grant Kapitalnog granta za vodoprivredu utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2023. godinu na temelju zahtjeva za financijsku pomoć od strane JP „Vodovod i odvodnja“.
  IZVJEŠĆE
  Vlada je usvojila Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu policijskog odbora za vremenski period od 1.1. do 30.6.2023. godine.
  KAPETANIJA UNUTRAŠNJE PLOVIDBE
  Usvojen je Zaključak o iskazivanju spremnosti o davanju na korištenje poslovnog prostora u prizemlju zgrade Vlade Županije Posavske Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija zbog uspostave sjedišta Kapetanije unutrašnje plovidbe u Orašju.
  AFRIČKA SVINJSKA KUGA
  Vlada je usvojila Zaključak o prihvaćanju informacije Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ŽP o stanju zaraze afričkom svinjskom kugom u Županiji Posavskoj. Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ŽP Mato Brkić je obrazložio stanje zaraze afričkom svinjskom kugom. -14.7.2023. g. zbog sumnje na zarazu afričkom svinjskom kugom izvršeno je uzorkovanje krvi svinja na sedam lokacija u mjesnim zajednicama, Kopanice i Jenjić. 17.7.2023. g. nakon dobivanja pozitivnih nalaza, izvršeno je neškodljivo uklanjanje 32 životinje iz sedam objekata, koje su eutanazirane, dok je još na četiri lokacije izvršeno uzorkovanje. Uništene su sve pozitivne i zdrave životinje koje su bile skupa, urađena je dezinfekcija, neškodljivo uklonjeni leševi u jamu grobnicu po bio mjerama i stavljene zaštitne dezinfekcijske barijere na ulazu u mjesta. 17.7.2023. g. imenovan Županijski krizni stožer za zarazne bolesti životinja, koji je dana 18.7.2023. g. održao sjednicu na kojoj su doneseni zaključci. 17.7.2023. g. Županijski veterinarski inspektor je donio Rješenje o naredbama. 20.7.2023. g. nakon dobivanja pozitivnih nalaza, izvršeno je neškodljivo uklanjanje 22 životinje, iz mjesnih zajednica Kopanice i Matići, koje su eutanazirane, dok je još na dvije lokacije izvršeno uzorkovanje.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti