Više

  17. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Vlada Županije Posavske na današnjoj (25.07.) 17. sjednici uz predsjedanje Đure Topića razmatrala je i usvojila Procjenu ugroženosti od požara u Županiji Posavskoj koju je predložila županijska uprava Civilne zaštite, a obrazložio direktor uprave Ilija Jezidžić. Procjena ugroženosti od požara, kao sastavni dio procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća predstavlja temeljni dokument za izradu plana zaštite od požara Županije Posavske. Ima za cilj da se analiziraju i procjene sva pitanja vezana za izradu Plana zaštite od požara. Izrađena je na temelju svih raspoloživih podataka o požarima koji su se u prethodnom periodu događali, ili se mogu dogoditi na području Županije Posavske, sa posljedicama koje su nastajale ili koje mogu nastati, naučnim, tehničkim i drugim saznanjima i dostignućima, te drugim stručnim podlogama koje su korištene za izradu Procjene ugroženosti od požara. Usvojenom Odlukom odobreno je proračunsko izdvajanje s pozicije Grant za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u ukupnom iznosu od 40.000,00 KM.

  SUFINANCIRANJE PRIJEMA VJEŽBENIKA
  Vlada ŽP usvojila je Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2019. godinu u iznosu od 17.400,00 KM za sufinanciranje prijema vježbenika. Vlada je time iskazala spremnost da potakne ovu oblast i pojedinim tijelima, institucijama odnosno udrugama sufinancira prijem vježbenika – osoba koje poslije stečene visoke stručne spreme ili najmanje završenog prvog ciklusa po Bolonjskom načinu studiranja, prvi put zasnuju radni odnos u tom zanimanju na području Županije Posavske.

  CESTE
  Vlada Županije Posavske usvojila je Plan i Program održavanja, zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove javnih cesta za 2019.g. Ministarstvo prometa, veza, turizma i zaštite okoliša vrši upravljanje, građenje, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu regionalnih cesta Županije Posavske, obavljajući upravne i stručne poslove. Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2019.g. za pomoć povratnicima, raseljenim osobama i izbjeglicama u Županiji Posavskoj u ukupnom iznosu od 20.000,00 KM.

  GRANTOVI NIŽIM RAZINAMA VLASTI
  Usvojenom Odlukom Vlada ŽP odobrila je sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2019. godinu na poziciji “Grantovi nižim razinama vlasti” u svrhu financijske pomoći proračunima nižih razina vlasti u ukupnom iznosu od 23.500,00 KM. Odobrena su i proračunska sredstva HKD Napredak, Podružnica Odžak u iznosu od 6.000,00 KM u svrhu financijske pomoći za organizaciju 20. manifestacije „Posavsko kolo“ u Odžaku te 5.000,00 KM u svrhu financijske potpore za organizaciju i provođenje Dana općine Domaljevac-Šamac 2019.g. Iznos od 1.000,00 KM odobren je za financijsku pomoć majci poginulog 1996. uposlenika MUP-a.

  PREKATEGORIZACIJA GRANIČNOG PRIJELAZA SVILAJ
  Vlada ŽP donijela je Zaključak o iskazivanju potpore inicijativi Općine Odžak za prekategorizaciju graničnog prijelaza Svilaj, odnosno uspostavu graničnog prijelaza najviše kategorije – BIP sa veterinarskom, fitosanitarnom i drugim inspekcijskim službama. Cijeneći navode Općine Odžak, te saznanja Vlade po pitanju izgradnje predmetnog graničnog prijelaza, smatramo inicijativu potpuno opravdanom te stoga predlažemo iskazivanje potpore toj inicijativi, rečeno je tijekom zasjedanja.

  RAZNO
  Redovita su mjesečna sredstva u ukupnom iznosu od 3.300,00 KM odobrena za tri radijske kuće u Županiji Posavskoj (Orašje, Odžak i Radio Preporod) sa pozicije Grantovi za informiranje. Usvojena je i Odluka o odobravanju korištenja proračunskih sredstava na ime sufinanciranja programa stručnih obuka i seminara u iznosu od 12.250,00 KM koji će obuhvati prosvjetne djelatnike osnovnih i srednjih škola na području Županije Posavske, a s ciljem unapređenja njihovog odgojno – obrazovnog rada.

  NERADNI DAN 15.KOLOVOZ
  Povodom obilježavanja kršćanskog blagdana Velike Gospe 15. kolovoza (četvrtak) 2019.godine, Vlada ŽP donijela je zaključak kojim se taj dan proglašava neradnim na području ŽP.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti