Više

  19. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Na današnjoj (28.08.) sjednici Vlada ŽP dala je suglasnost Ministarstvu prometa, veza, turizma i zaštite okoliša za provođenje postupka javne nabave- radovi na sanaciji i rehabilitaciji cesta u Županiji Posavskoj. Procijenjena vrijednost javne nabave je 220.000,00 KM. Resorno ministarstvo je u donesenom Planu i Programu održavanja, zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove javnih cesta za 2019, planiralo i osiguralo sredstva za sanaciju i rehabilitaciju javnih cesta u Županiji Posavskoj, te je u Programu rada ministarstva za 2019 godinu, mjesec kolovoz odredilo za početak aktivnosti na tom projektnom zadatku.

  IZDVAJANJA SREDSTAVA ZA:
  Vlada Županije Posavske je odobrila izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2019. godinu za sljedeće oblasti :
  Ministarstvu gospodarstva i prostornog uređenja Županije Posavske odobreno je proračunsko izdvajanje u ukupnom iznosu od 5.850,00 KM u svrhu najma prostora za promoviranja gospodarskih potencijala Županije Posavske na 46. Međunarodnom sajmu poljoprivrede i prehrambene industrije – Sajam šljive. Sajam se danas otvara i potrajat će do subote 31.08., a na toj sajamskoj manifestaciji svoje potencijale promovira i osam tvrtki sa područja Županije Posavske. Udruzi privatnih poduzetnika Orašje odobreno je izdvajanje sredstava u iznosu od 15.000,00 KM u svrhu financijske potpore projektu promocije domaćeg poduzetništva i gospodarskih potencijala prostora Županije Posavske. Na ime izgradnje i obnove sakralnih objekata odobreno je iznos od 40.000,00 KM za projekte obnove Franjevačkog samostana Tolisa, župe sv. Marka Evanđeliste Potočani, župe Srca Marijina Posavska Mahala, Župe sv. Jakova Markijskog Grebnice i župe Imena Marijina Oštra Luka-Bok. Udruzi Filmski festival Dani hrvatskog filma odobreno je 15.000,00 KM u svrhu dostojnog obilježavanja prve godine održavanja Festivala bez njegovog začetnika, velikana hrvatskog glumišta Ive Gregurevića.

  READMISIONI TIM
  Na sjednici je imenovan deseteročlani Readmisioni tim Vlade Županije na period od 4 godine mjerodavan za organiziranje aktivnosti vezanih za osiguranje prihvata, proprata i privremnog zbrinjavanja ranjivih readmisiranih osoba sa područja Županije Posavske. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH je u okviru svoje nadležnosti iniciralo donošenje Protokola o postupanju nadležnih organa u prihvatu, propratu i privremenom zbrinjavanju ranjivih readmisiranih osoba koje se vraćaju po osnovu Sporazuma o readmisiji. Osnovni cilj donošenja predmetnog protokola je osiguranje poštivanja obveza koje je BiH preuzela potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a koje se odnose na uspostavu efikasnog sustava koji će upravljati migracijom stanovništva i efikasnog sustava prihvata bh državljana čiji boravak u drugim zemljama postane nezakonit po bilo kom osnovu i od čijeg poštivanja izravno ovisi uspostavljena liberalizacija viznog režima za državljane Bosne i Hercegovine.

  RJEŠENJA
  Vlada je donijela pet Rješenja kojim su imenovani članovi Stegovnog vijeća, Policijskog odbora, članovi Povjerenstva za odabir korisnika sredstava na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga, temeljem javnih poziva za: regresiranje kamata na investicijske upošljavanja neuposlenih osoba i subvencioniranje troškova prekvalifikacije i dokvalifikacije i Povjerenstva za odabir korisnika sredstava na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga, temeljem javnih poziva za potporu novoosnovanim obrtima, sufinanciranju troškova nabavke osnovnih sredstava i financijske potpore razvoju zadruga.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti