Više

  20. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Vlada Županije Posavske na 20. je sjednici koja je danas (04.09.) održana uz predsjedanje Đure Topića razmatrala i usvojila financijska dokumenta: Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-30.06.2019.godine i Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01. – 30.06. 2019.g., koje je dodatno obrazložila ministrica financija Nada Ćulap.

  FINANCIJE

  U razdoblju od 01.01. do 30.06.2019. godine ukupno su ostvareni prihodi, primici i financiranje u iznosu od 19.549.638 KM, odnosno 47,40% ukupnog plana. U istom razdoblju izvršeni rashodi i izdaci iznose 17.503.791 KM, odnosno 42,45%. Ukupno planirana sredstva na tekućim pričuvama u fiskalnoj 2019. godini iznose 460.000 KM. U razdoblju od 01.01. do 30.06.2019. godine utrošeno je ukupno 193.824 KM ili 42,14%.

  IT SEKTOR

  Vlada Županije Posavske dala je suglasnosti Ministarstvu financija Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za sukcesivno obavljanje usluga funkcionalne potpore trezorskom sustavu financijskog upravljanja za Ministarstvo financija Županije Posavske. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 41.000,00 KM. U obrazloženju Odluke ističe se da Ministarstvo financija Županije Posavske od 2003. godine koristi aplikacijski softver za trezorsko poslovanje i vlasnik je licenci aplikacijskog softvera, a za redovnu eksploataciju navedenog softvera dužno je  osigurati redovnu tehničku i funkcionalnu  potporu u skladu sa pravilima koja vrijede za tu vrstu proizvoda. Spomenuti aplikacijski sustav je jedinstven, uvezan u jednu cjelinu i radi na arhitekturi sustava gdje je baza podataka Oracle. Poduzeće „Oracle BiH“ d.o.o Sarajevo je osiguravao tehničku i funkcionalnu potporu za navedene proizvode i uspješno održavao softverske module od početka njihove primjene, te se brinuo o novim verzijama i izmjenama zakonskih propisa kao i potpunu funkcionalnu i operativnu potporu.

  ODLUKE O PRORAČUNSKIM IZDVAJANJIMA

  Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Orašje u Orašju za provođenje postupka javnenabave usluga posebnog linijskog prijevoza učenika s posebnim potrebama za školsku 2019./2020.g. Organizirani cestovni prijevoz učenika je od adrese prebivališta do Osnovne škole u Orašju i povratak istih do adrese prebivališta na relaciji Donja Mahala-Tolisa-Matići-Orašje. Procijenjena vrijednost je oko 25.000,00 KM.

  Donesena je Odluka o odobravanju izdvajanja ovogodišnjih proračunskih sredstava radio postajama sa sjedištem na području Županije Posavske (za Radio postaje Orašje, Odžak i Radio Preporod ukupno 3.300.00 KM).

  Sa proračunske pozicije Grantovi nižim razinama vlasti odobreno je izdvajanje sredstava  u ukupnom iznosu od 5.500,00 KM za mjesne zajednice Ugljara (općina Orašje) i Vrbovac (općina Odžak), te Udruzi „Vez“ općine Domaljevac-Šamac Orašje u iznosu od 2.000,00 KM za potporu njihovom radu.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti