Više

  21. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Vlada Županije Posavske je na jučerašnjem (19.09.) zasjedanju utvrdila Nacrt zakona o lokalnoj samoupravi Županije Posavske kao i Prijedlog zakona o obrazovanju odraslih.

  ZAKONI Ministar pravosuđa i uprave Pero Radić obrazložio je Prednacrt zakona o lokalnoj samoupravi Županije Posavske. Činjenica je da postojeći zakonski okvir nije usuglašen sa Zakonom o načelima lokalne samouprave u Federaciji BiH. Postojeći Zakon o lokalnoj samoupravi Županije Posavske je u pojedinim svojim odredbama „arhaičan“ u odnosu na novi zakon (npr. nepostojanje grada kao jedinice lokalne samouprave, izbor načelnika, spominjanje instituta župana i sl.). S ciljem sačinjavanja pravnog okvira za efikasan rad lokalne samouprave, Ministarstvo pravosuđa i uprave pripremilo je potpuno novi Zakon o lokalnoj samoupravi Županije Posavske kojim se na sustavan način uređuje lokalna samouprava. Novi zakonski okvir usuglašen je s federalnim zakonom kojim se lokalna samouprava modernizira i usklađuje na principima sadržanim u Europskoj povelji o lokalnoj samoupravi.

  OBRAZOVANJE ODRASLIH Vlada Županije Posavske utvrdila je Prijedlog zakona o obrazovanju odraslih. -Donošenjem ovog Zakona stvorena je pretpostavka za povezivanje obrazovnih ustanova s potrebom tržišta rada. Nacrt Zakona o obrazovanju odraslih od važnosti je za povećanje stope zaposlenosti i smanjenje nezaposlenosti, na redefiniranje postojeće i utvrđivanje potpuno nove obrazovne politike (ciljeva i propisa) u oblasti stručnog obrazovanja, obuke i obrazovanja odraslih. To će omogućiti podizanje stručnog obrazovanja i obuke odraslih na razinu sličnu zemljama članicama Europske unije, a u skladu sa strateškim okvirom za europsku suradnju u obrazovanju i treningu kroz uspostavljanje sustava cjeloživotnog učenja, istaknuto je u pojašnjenju Nacrta Zakona.


  ZA NABAVKU UDŽBENIKA PO 100 KM Vlada Županije Posavske usvojila je Odluku kojom se odobrava izdvajanje sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2019. godinu na poziciji Grant za sufinanciranje nabavke udžbenika učenicima osnovnih škola na području Županije Posavske, od 1. do 9. razreda u školskoj 2019./2020. godini. Ukupan iznos za te namjene je 188.000,00 KM. Iznos sufinanciranja nabavke udžbenika po jednom učeniku iznosi 100,00 KM.

  INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA Vlada ŽP prihvatila je Zaključak o prihvaćanju informacije o procesu implementacije Integriranog informacijskog zdravstvenog sustava u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Naglašena je neophodnost završetka informatizacije u oblasti zdravstva. E- recepti postala su realnost čime je ostvarena značajna ušteda na lijekovima, međutim, zbog preciznih evidencija neophodno je do kraja godine uspostaviti 100% korištenje informacijskih usluga u zdravstvu, naglasio je ministar zdravstva, rada i socijalne politike Damir Živković.

  UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA Vlada Županije Posavske usvojila je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava iz Granta za uređenje poljoprivrednog zemljišta utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2019. godinu. Sredstva predviđena ovim Programom koristit će se isključivo za mjere zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta namijenjenog primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, a mogu se koristiti samo u svrhe predviđene Zakonom o poljoprivrednom zemljištu.

  PRORAČUNSKA IZDVAJANJA Vlada ŽP usvojila je odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna ŽP za 2019. godinu Sveučilištu u Mostaru u iznosu od 50.000,00 KM. Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava na ime realizacije kulturnih programa i aktivnosti u ukupnom iznosu od 2.100,00 KM. Odobrena su proračunska izdvajanja Udruženju žena oboljelih od raka dojke „NARCIS-a“ za sufinanciranje nabavke paketa „prve pomoći“ i besplatnih mamografskih pregleda za žene od 40-65 godina života u iznosu od 3.000,00 KM, te 2.000,00 KM u svrhu financijske potpore radu Udruge Samaritanci Odžak.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti