Više

  23. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavske u Orašju je danas (24.08.) održana 23. sjednica Vlade ŽP.
  IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA I TEKUĆIM PRIČUVAMA
  Vlada ŽP usvojila je financijska izvješća za polugodišnje razdoblje. Usvojen je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-30.06.2023. godine kao i Zaključaka o prihvaćanju Izvješća o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-30.06.2023. godinu
  U razdoblju od 01.01. do 30.06.2023. godine ostvareni su prihodi, primici i financiranje u iznosu od 26.169.961 KM ili 41,93% ukupnog plana za 2023. godinu, dok su rashodi i izdaci izvršeni u iznosu od 23.877.194 KM ili 38,26% ukupnog plana za 2023. godinu.
  Ukupno planirana sredstva na tekućim pričuvama u fiskalnoj 2023. godini iznose 465.000 KM. U razdoblju 01.01.-30.06.2023. godine na tekuće pričuve utrošeno je ukupno 169.359 KM, što iznosi 36,42% ukupno planiranih sredstava za navedene namjene.
  OKVIRNI PRORAČUN ŽUPANIJE POSAVSKE 2024.-2026.
  Usvojen je Zaključak o usvajanju Dokumenta okvirnog proračuna Županije Posavske za razdoblje 2024.-2026. godina.
  Dokument okvirnog proračuna Županije Posavske za razdoblje 2024.-2026. godina je akt koji sadrži makroekonomske projekcije i prognoze proračunskih sredstava i izdataka za naredne tri godine, i na kojem se temelji izrada Proračuna Županije Posavske za 2024. godinu.
  Analizirajući prijedloge prioriteta proračunskih korisnika Ministarstvo financija Županije Posavske utvrdilo je gornje granice rashoda iz proračunskih sredstava za svaki razdjel kao osnovu za izradu Proračuna Županije Posavske za 2024. godinu. Projekcija ukupnog okvira rashoda koji će se u 2024. godinu financirati iz proračunskih prihoda Proračuna Županije Posavske iznosi 58.738.590 KM, i za 4,7% je veći od plana za tekuću fiskalnu godinu.
  SUFINANCIRANJE NABAVE UDŽBENIKA
  Usvojen je Zaključak o davanju ovlaštenja predsjedniku Vlade ŽP Đuri Topiću na zaključivanje Sporazuma o sufinanciranju prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola s područja Županije Posavske.
  Usvojena je Odluka o korištenju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu s pozicije Grant za financiranje nabavke udžbenika učenicima. u iznosu od 326.000,00 KM, na ime sufinanciranja nabavke udžbenika učenicima osnovnih škola na području Županije Posavske, od 1. do 9. razreda u školskoj 2023./2024. godini. Iznos sufinanciranja nabavke udžbenika učenicima od 1. do 5. razreda iznosi 100,00 KM po učeniku, a za učenike od 6. do 9. razreda iznosi 250,00 KM. Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske provodi nabavu besplatnih udžbenika za učenike od 1. do 5. razreda zbog čega će dobiti manji iznos odnosno 100,00 KM. Usvojena je i Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu na poziciji Grant za sufinanciranje nabavke udžbenika učenicima.
  Vlada Županije Posavske usvojila je Odluku o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2023. godinu na poziciji Grant za financiranje visokog obrazovanja, te Odluke o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2023. godinu na poziciji Grant za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje.
  Županijska Vlada usvojila je Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu na ime sufinanciranja provođenja udžbeničke politike, izrade NPP-a i nastavka digitalizacije kao i Odluke o izmjeni Odluke o korištenju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu s pozicije Grant za sufinanciranje prijevoza učenika.
  Sve odluke će u izjavi za javnost idućega tjedna na press konferenciji dodatno pojasniti ministrica prosvjete, znanosti, kulture i sporta Ana Andrić.
  ANALIZA ŠTETE
  Usvojen je Zaključak o usvajanju Analize štete na području Županije Posavske Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ŽP. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH je usvojio Zaključak kojim se zadužuje resorno ministarstvo u Vijeću ministara BiH, nadležna ministarstva entiteta i županija da izvrše analizu štete koju su pretrpjeli uzgajivači svinja zahvaćeni afričkom kugom kao i poljoprivredna domaćinstva pogođena superćelijskom olujom.
  Resorno je ministarstvo izvršilo analizu štete na području Županije Posavske koju su pretrpjeli uzgajivači svinja zahvaćeni afričkom kugom, zaključno sa 01.08.2023. godine kao i poljoprivredna domaćinstva pogođena superćelijskom olujom na temelju preliminarnih rezultata Županijskog povjerenstva za procjenu šteta.
  ODLUKA, RJEŠENJA
  Usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2023. godinu na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga, kojom su stvoreni uvjeti za raspisivanje javnih poziva po usvojenim programima.
  Usvojeno je Rješenje o imenovanju Povjerenstva za odabir korisnika sredstava na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga, temeljem javnih poziva za potporu: novoosnovanim obrtima, novoosnovanim poduzećima i zadrugama, sufinanciranja upošljavanja neuposlenih osoba, sufinanciranja za dokvalifikaciju i prekvalifikaciju uposlenih osoba i sufinanciranje za uvođenje međunarodnih standarda, CE oznake i obnavljanje standarda (recertifikacija) i Rješenje o imenovanju Povjerenstva za odabir korisnika sredstava na pozicijama Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga i Kapitalni grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga, temeljem javnih poziva za potporu: sufinanciranja kamata za kredite i financijski leasing te subvencioniranja troškova nabavke osnovnih sredstava.
  VAŽNOST ZAŠTITE BARA „STARAČA“ I „TIŠINA“
  Usvojena je Odluka o usvajanju izmjene i dopune Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2022. godinu na poziciji „Grant za zaštitu okoliša“.
  Ministarstvo prometa, veza i zaštite okoliša Županije Posavske prepoznalo je važnost zaštite „Bare Starača“ i „Bare Tišina“ u cilju očuvanja bioraznolikosti i zaštite ugroženih biljnih i životinjskih vrsta u skladu s Direktivom o staništima, Direktivom o pticama, kao i Nacrtom Natura 2000 (Natura 2000 je ekološka mreža Europske Unije koja obuhvaća područja važna za očuvanje ugroženih vrsta biljaka i životinja i stanišnih tipova, s osnovnim ciljem zaštite bioraznolikosti za buduće naraštaje).
  Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2023. godinu na poziciji Grant za zaštitu okoliša, a za izradu potrebne dokumentacije za proglašenje dijela područja „Bara Starača“ i „Bara Tišina“ zaštićenim krajobrazom, te izradu geosnimke dronom navedenih područja u Proračunu Županije Posavske za 2023. godinu, u postojećem programu urađena je preraspodjela sredstava s ciljem realizacije ove programske aktivnosti.
  RAZNO
  Vlada ŽP donijela je Rješenja o imenovanju Drugostupanjske upravne komisije.
  Usvojene su dvije odluke o odobravanju proračunskih sredstava na ime uplate razlike doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za razdoblje.
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske u svrhu financijske potpore sportskim klubovima za projekte i sudjelovanje u prvenstvima (9.300,00 KM).
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu Vladi Županije Posavske u svrhu financijske potpore Crvenom križu grada Orašja u iznosu od 3.000,00 KM za sudjelovanje na Državnom natjecanju u pružanju prve pomoći.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti