Odluka o poništenju javnog natječaja za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Najčitanije

 

 

 

 

 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA POSAVSKA
ŽUPANIJSKA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE

 

Broj: 15-34-17-2/16

Orašje, 23.02.2016.godine.

 

 

Na temelju članka 62.Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13, 11/13 i 2/14) i članka 19  Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta županijske uprave civilne zaštite, broj: 15-44-204/14 od 18.08.2014.godine, direktor Županijske uprave civilne zaštite  d o n o s i

 

 

O D L U K U
o poništenju javnog natječaja za prijem namještenika
u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

 

I

 

Poništava se javni natječaj za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Županijsku upravu civilne zaštite , Operativni centar,  radno mjesto – Viši referent za prikupljanje, analizu podataka i informacija, 1 – izvršitelj, objavljen  dana 10.02.2016. na web stranici Vlade Županije Posavske, te objavljen na oglasnoj ploči ove Uprave te na oglasnoj ploči Službe za upošljavanje Županije Posavske.

 

II

 

Ova Odluka o poništenju javnog natječaja objavit će se na web stranici Vlade Županije Posavske, oglasnoj ploči uprave te na oglasnoj ploči Službe za upošljavanje Županije Posavske.

 

 

III

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

 

                                                                                                             DIREKTOR
Ilija Jezidžić

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti