Više

  24. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavske u Orašju je danas (31.08.) održana 24. sjednica Vlade ŽP.
  POMOĆ STAMBENOM ZBRINJAVANJU MLADIH OBITELJI
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu na poziciji Grant za pomoć pri stambenom zbrinjavanju mladih obitelji i socijalnih kategorija na ime ispunjenja ugovorenih obaveza prema korisnicima koji su ostvarili pravo na subvenciju. Razlog donošenja Odluke je stvaranje preduvjeta za transparentno trošenje sredstava, po kriterijima raspodjele sredstava. Grant za pomoć pri stambenom zbrinjavanju mladih obitelji i socijalnih kategorija u Proračunu Županije Posavske za 2023. godinu sveukupno iznosi 240.000,00 KM.
  Način isplate financijskih sredstava uređuju se kroz dvije skupine korisnika subvencije i to:
  -ispunjenje ugovorenih obaveza prema korisnicima koji su ostvarili pravo na subvenciju,
  -korisnici subvencije koji su ostvarili pravo na subvenciju u tekućoj godini prema Javnom pozivu iz tekuće godine.
  Odobrena sredstva po ovoj odluci će se realizirati za:
  -Financijsku potporu mladih obitelji s područja Županije Posavske na ime ispunjenja ugovorenih obaveza prema korisnicima koji su ostvarili pravo na subvenciju u prethodnim godinama u iznosu od 150.306,00 KM.

  Usvojene su Izmjene i dopune Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2023. godinu na poziciji Grant za pomoć pri stambenom zbrinjavanju mladih obitelji i socijalnih kategorija. Razlog donošenja ove Odluke je izmjena Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pomoći mladim obiteljima kod rješavanja stambenog pitanja, te je potrebno uskladiti sa pomenutim izmjenama.
  Izmjenjeni su kriteriji za korištenje sredstava i to:
  -da podnositelj prijave ili bračni/izvanbračni partner, odnosno samohrani roditelj u trenutku podnošenja prijave na javni poziv nije stariji od 40 godina.
  -da mlada obitelj nema riješeno stambeno pitanje, odnosno da je prvi puta riješila stambeno pitanje na području Županije Posavske u tekućoj godini do raspisivanja Javnog poziva i tijekom prethodne kalendarske godine u odnosu na godinu u kojoj je objavljen Javni poziv.
  ZEMLJIŠTE ZA VATROGASNI DOM
  Utvrđen je Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za stjecanje nekretnine u vlasništvo Županije Posavske. Zbog ne postajanja adekvatnog objekta za smještaj i djelovanje zajedničke profesionalne vatrogasne postrojbe Županije Posavske, potrebno je osigurati građevinsko zemljište na kojem bi se izvršila izgradnja vatrogasnog doma. Nakon provedenih razgovora s nadležnim tijelima, kao i provjera pogodnih zemljišta na terenu, utvrđeno je da parcela broj 22/6 Velika Šibovača, površine 4427 m², a koja se nalazi u katastarskoj općini Donja Mahala predstavlja najoptimalnije rješenje. Grad Orašje proveo je potrebne aktivnosti, odnosno Gradsko vijeće Orašje dana 13.7.2023. godine donijelo Odluku o prodaji građevnog zemljišta označenog kao k.č. broj 22/6 u k.o. Donja Mahala te je Vlada ZP donijela predmetnu Odluku, kako bi se što prije stvorile pretpostavke za realizaciju navedenog projekta.
  ODLUKE, SUGLASNOSTI
  Utvrđen je Prijedlog odluke o davanju na raspolaganje, korištenje i upravljanje stvaraju se pretpostavke za neometano funkcioniranje tijela izvršne vlasti Županije Posavske – Vlade Županije Posavske, čiji je veliki dio ureda smješten u zgradi izgrađenoj na jednoj od parcela navedenih u Odluci. Kako su parcele iz ove Odluke kao i zgrade izgrađene na njima fizički i funkcionalno povezane, predlaže se davanje Vladi istih na raspolaganje, korištenje i upravljanje, a sve sukladno odredbama Zakona o imovini Županije Posavske.
  Vlada ŽP je dala suglasnost na imenovanje ravnatelja muzeja Franjevačkog samostana Tolisa Vrata Bosne, Joze Jezerčića.
  Iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu odobreno je izdvajanje sredstava Sveučilištu u Mostaru, za treći kvartal tekuće godine u iznosu od 75.000,00 KM, kao obveza osnivača.
  KOORDINACIJSKI TIM ZA BORBU PROTIV TRGOVINE LJUDIMA
  Usvojen je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Koordinacijskog tima za borbu protiv trgovine ljudima Županije Posavske za vremensko razdoblje od 01.07.2022. do 31.12.2022. godine koje je dodatno pojasnio koordinator tima Goran Kopić. U navedenom razdoblju nije bilo slučajeva trgovine ljudima na području Županije Posavske tako da se tim usmjerio prije svega na preventivne aktivnosti.
  RAZNO
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu za dospjele a neizmirene obveze prema uposleniku MUP ŽP na ime uplate doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje.
  Odobreno je proračunsko izdvajanje od 5.000,00 KM u svrhu financijske pomoći jednoj osobi iz Odžaka zbog pretrpjele štetu uslijed požara koji je zahvatio kuću nakon olujnog nevrijemena.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti