Više

  24. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića održana je 24. sjednica Vlade ŽP (24.10.2019. g.) na kojoj je usvojen Dokument okvirnog proračuna Županije Posavske za razdoblje 2020. – 2022. godina.
  OKVIRNI TROGODIŠNJI PRORAČUN
  Obveza izrade dokumenta okvirnog proračuna za trogodišnje razdoblje definirana je člankom 16. Zakona o proračunima u Federaciji BiH te će biti upućen u skupštinsku proceduru.-Dokument okvirnog proračuna Županije Posavske za razdoblje 2020.-2022. godina je akt koji sadrži makroekonomske projekcije i prognoze proračunskih sredstava i izdataka za naredne tri godine, i na kojem se temelji izrada Proračuna Županije Posavske za 2020. godinu. Temelj za izradu predmetnog Dokumenta bile su procjene gospodarskog razvitka, razvitka socijalnog sektora, makroekonomskih pokazatelja, i prognoze prihoda i rashoda. Ministarstvo financija Županije Posavske je za izradu Dokumenta koristilo revidirane projekcije prihoda od neizravnih poreza i izravnih poreza za 2019. godinu i plan za razdoblje 2020.-2022. godina, odgovarajuće statističke pokazatelje i informacije, podatke o izvršenjima županijskog i općinskih proračuna za 2018. godinu, te publikacije Direkcije za ekonomska planiranja BiH, Odjeljenja za makroekonomske analize Uprave za neizravno oporezivanje BiH, Federalnog zavoda za statistiku Federacije BiH i Federalnog zavoda za programiranje razvoja Federacije BiH. Analizirajući prijedloge prioriteta proračunskih korisnika Ministarstvo financija Županije Posavske utvrdilo je gornje granice rashoda iz proračunskih sredstava za svakog proračunskog korisnika kao osnovu za izradu Proračuna Županije Posavske za 2020. godinu, istaknula je u pojašnjenju ministrica financija Nada Ćulap.
  CESTE
  Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu prometa, veza, turizma i zaštite okoliša Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave – radovi na sanaciji i rekonstrukciji lokalnih cesta u općini Orašje. Procijenjena vrijednost javne nabave je 270.000,00 KM bez PDV-a.
  PRORAČUNSKA IZDVAJANJA
  Usvojena je i Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2019. godinu za tri općine Županije Posavske na ime sufinanciranja prijevoza učenika za rujan školske 2019./2020. godine (40.552,11 KM). Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna ŽP OŠ Braće Radića Domaljevac (14.800,00 KM) u svrhu nabavke peći za centralno grijanje jer je postojeća prestala sa radom. Usvojene su odluke koje se tiču proračunskih izdvajanja za medije: Radiotelevizija Herceg Bosne (10.00,00 KM) i Radio postaje u Županiji Posavskoj (3.300,00 KM ).
  Dana je suglasnost Ministarstvu financija Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave usluga za tehničku i funkcionalnu podršku za softverske module i aplikacijsku postavku za centralizirani obračun i isplatu plaća. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 40.000,00 KM bez PDV-a. Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti Zajedničkoj službi Vlade Županije Posavske za provedbu postupka zajedničke javne nabave roba za potrebe korisnika proračuna.
  RJEŠENJA
  Vlada ŽP donijela: Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izbor ravnatelja i zamjenika ravnatelja Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske, Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske i Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti zamjenika ravnatelja Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske
  NERADNI DAN
  Tijekom sjednice Vlade usvojeni su zaključci iz oblasti radnih odnosa. Usvojen je Zaključak o proglašenju neradnog dana na području Županije Posavske. U povodu obilježavanja kršćanskog blagdana Svih svetih, neradnim danom je proglašen 01. studeni (petak) 2019. g.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti