Više

  25. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavske u Orašju je danas (14.9.) održana 25. sjednica Vlade ŽP.
  Usvojena je Odluka o preraspodijeli sredstava u Proračunu Županije Posavske za 2023. godinu između Vlade Županije Posavske i Srednje škole Pere Zečevića u Odžaku u iznosu od 51.000,00 KM za provedbu projekta prekogranične suradnje.
  Vlade je usvojila Odluku o popisu gospodarskih društava u kojima državnim kapitalom upravljaju Vlada Županije Posavske, gradsko i općinska vijeća. Člankom 17. Uredbe o vršenju ovlasti u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala iz nadležnosti Županije Posavske utvrđena je obveza Vladi Županije Posavske, da odlukom popiše gospodarska društva u kojima Vlada upravlja državnim kapitalom te gospodarska društva u kojima gradsko i općinska vijeća upravljaju državnim kapitalom, uz raspoređivanje gospodarskih društava ministarstvima nadležnim za vođenje evidencija sukladno odedbama navedene Uredbe.
  Usvojena je Odluka o utvrđivanju predmeta koncesije koji se dodjeljuju putem javnog prikupljanja ponuda. Razlog donošenja proizlazi iz obveze Vlade Županije Posavske utvrđene člankom 5.(3) Zakona o koncesijama, da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu zakona utvrdi predmete koncesiije iz svoje nadležnosti koji se dodjeljuju putem javnog prikupljanja ponuda.
  Vlada je usvojila Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o pravu korištenja i načinu obračuna službenih mobilnih telefona kod korisnika Proračuna Županije Posavske zbog izjednačavanja prava rukovoditelja korisnika Proračuna Županije Posavske po pitanju korištenja službenih mobilnih telefona, koje je do sada bilo riješeno na neujednačen način.
  REKONSTRUKCIJA I SANACIJA CESTA
  Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti na II izmjene i dopunu Plana i programa održavanja, zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove javnih cesta za 2023. godinu. Razlog za II izmjene i dopunu Plana i programa održavanja, zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove javnih cesta za 2023. godinu je zbog činjenice da su određena sredstva za sanaciju regionalnih cesta na području Županije Posavske osigurana sredstvima važećeg Proračuna Federacije BiH za 2023. godinu, čime su stvoreni preduvjeti za drugačije planiranje rashoda na sanaciji i rekonstrukciji lokalnih cesta u našoj Županiji, a nakon provedenih postupaka javnih nabava. Za realiziciju nisu potrebna proračunska sredstva, nego se vrši preraspodjela postojećih sredstava.
  ODRŽAVANJE TEHNIČKE ISPRAVNOSTI MOTORNIH VOZILA
  Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske za provedbu postupka javne nabave usluga tekućeg održavanja tehničke ispravnosti motornih vozila radi odabira dobavljača koji će održavati i servisirati vozni park Ministarstva. Procijenjena vrijednost javne nabave je 48.000,00 KM bez PDV-a.
  Usvojen je Zaključak o davanju prethodne suglasnosti ministru gospodarstva, rada i prostornog uređenja za donošenje rješenja o visini naknade članovima Povjerenstva za provođenje Javnog natječaja za prijem vježbenika u Ministarstvu gospodarstva, rada i prostornog uređenja Županije Posavske i Zaključak o davanju suglasnosti ministru poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za donošenje rješenja o visini naknade članovima povjerenstava za izbor državnog službenika u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti