Više

  25. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Na 25. sjednici Vlade Županije Posavske koja je jučer (04.11.) održana uz predsjedanje Đure Topića usvojena su financijska izvješća: Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-30.09.2019.godine i Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-30.09.2019.godine, koje je dodatno pojasnila ministrica financija Nada Ćulap. U razdoblju od 01.01. do 30.09.2019. godine ukupno su ostvareni prihodi, primici i financiranje u iznosu od 32.064.091 KM, odnosno 77,72% ukupnog plana.
  U istom razdoblju izvršeni rashodi i izdaci iznose 27.318.957 KM, odnosno 66,23%. Ukupno planirana sredstva na tekućim pričuvama u fiskalnoj 2019. godini iznose 460.000 KM. U razdoblju 01.01.-30.09.2019. godine na tekuće pričuve utrošeno je 393.416 KM, što iznosi 85,53% ukupno planiranih sredstava za navedene namjene.
  ZAKONI
  Usvojeni su prijedlozi zakona i proslijeđeni u skupštinsku proceduru. Usvojen je Prijedlog zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu. Formiranje vatrogasnih postrojbi temeljem odredbi ovog Zakona, obavit će se sporazumima Županije i Općina.
  Vlada ŽP usvojila je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti.
  Usvojen je Prijedlog odluke o pristupanju izradi Prostornog plana Županije Posavske za period 2019.- 2039. godine.
  ODLUKE, SUGLASNOSTI
  Iz resora Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa usvojene su sljedeće odluke: Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2019. godinu na poziciji Grant za kulturu, Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2019. godinu na poziciji Grantovi za financiranje vjerskih zajednica i Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2019. godinu na poziciji Grant za šport. Ocijenjeno je da će sredstva po utvrđenim nazivima programa ostati neutrošena tokom tekuće Proračunske 2019.g. te je predložena preraspodjela iznosa unutar pozicija.
  Usvojena je Odluka o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava sa pozicije Grant za zaštitu okoliša utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2019. godinu.
  Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske dana je suglasnost za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na sanaciji protupožarnog šumskog puta Kadar-Dančik u KO Gornji Svilaj koji omogućava pristup kompleksu državnih šuma.
  STANJE SIGURNOSTI NA CESTAMA I JRiM
  Razmatrane su Informacije o stanju sigurnosti prometa na cestama Županije Posavske za 2018.g. kao i Informacija o stanju javnog reda i mira u Županiji Posavskoj za 2018.g. U prošloj je godini smanjen broj prometnih nezgoda, broj prekršaja, te smanjen broj prekršaja protiv javnog reda i mira, naglasio je u pojašnjenu policijski komesar Marijan Mikić. Na temelju pokazatelja kolegij policijskog komesara stanje je ocijenjeno zadovoljavajućim. Informacija je u Programa rada Skupštine ŽP te će biti proslijeđena na skupštinsko razmatranje.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti