Više

  26. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavske u Orašju je danas (21.9.) održana 26. sjednica Vlade ŽP.
  IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O DOPUNSKIM PRAVIMA BRANITELJA U ŽP
  Vlada Županije Posavske utvrdila je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branitelja u Županiji Posavskoj koji će biti proslijeđen na razmatranje Skupštini Županije Posavske.
  U Programu rada Ministarstva branitelja za 2023. godinu kao aktivnost u okviru ostvarivanja strateškog cilja planirana je podrška pripadnicima braniteljske populacije u oblasti socijalno-statusne zaštite. Na osnovu ranije utvrđenih nedostataka u primjeni određenih dijelova predmetnog propisa, kao i na osvrte udruga proisteklih iz Domovinskog rata, Ministarstvo branitelja je predložilo izmjene i dopune koje će braniteljima omogućiti besplatnu primarnu zdravstvenu zaštitu. Također, rastom troškova života iskazuje se potreba da se iznos egzistencijalne novčane naknade po mjesecu provedenom u OS BiH korigira, s toga se ostavlja prostor Vladi Županije Posavske da brže intervenira u ovom području, razlog je donošenja izmjena i dopuna navedenog zakona.
  ŽUPANIJSKA BOLNICA ORAŠJE
  Vlada Županije Posavske usvojila je Izvješće o realizaciji Programa financijske konsolidacije i/ili restruktuiranja Županijske bolnice u Orašju za razdoblje od 01.01. do 30.06.2023.g.
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu Županijskoj bolnici Orašje za pokriće izdataka za održavanje tekuće likvidnosti u iznosu od 200.000,00 KM.
  POSTAVLJANJE SPOMEN KRIŽEVA NA MEMORIJALNOM GROBLJU NA BILAMA
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu na ime sufinanciranja projekata izrade i postavljanja spomen križeva za žrtve Drugog svjetskog rata i poraća sa župnih područja na memorijalnom Groblju mira na Bilama u iznosu od 97.913,00 KM za ukupno 547 žrtava sa župnih područja Donja Mahala, Bazik, Grebnice i Gornja Dubica.
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu na ime izgradnje i obnove sakralnih objekata i za podršku programima vjerskih zajednica u iznosu od 12.000,00 KM za tri župe.
  STIPEDIJE REDOVITIM STUDENTIMA
  Vlada ŽP je usvojila Odluku o izmjeni Odluke o odobravanju isplate sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023.g. za stipendiranje redovitih studenata u akademskoj 2022./2023.g. od siječnja do kolovoza u 2023.g., kao i Odluku o odobravanju isplate proračunskih sredstava za stipendiranje redovitih studenata u akademskoj 2023./2024. godini od studenog do prosinca u 2023. godini.
  PROJEKTI ŠKOLA, ZA MUZEJ FRANJEVAČKOG SAMOSTANA TOLISA
  Srednja škola Pere Zečevića u Odžaku dobila je suglasnost Vlade ŽP za provođenje postupka javne nabave roba sportske opreme. Procijenjena vrijednost roba iznosi cca 43.500,00 KM bez uračunatog PDV-a.
  Usvojena je Odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi fra Ilije Starčevića u Tolisi za provođenje postupka javne nabave radova sanacije školskog igrališta i izgradnje odbojkaškog terena. Procijenjena vrijednost radova iznosi cca 28.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu Muzeju Franjevačkog samostana Tolisa Vrata Bosne za treći kvartal tekuće godine u iznosu od 25.000,00 KM.
  SURADNJA SA FAKULTETOM SVEUČILIŠTA U OSIJEKU
  Usvojen je Zaključak o ovlaštenju ministrice prosvjete, znanosti, kulture i sporta Ane Andrić za zaključenje Sporazuma o znanstvenoj, kulturnoj i umjetničkoj suradnji Zaključenjem Sporazuma o znanstvenoj, kulturnoj i umjetničkoj suradnji između Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske i Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Sporazumom se utvrđuje uspostava buduće suradnje na područjima znanosti, kulture i umjetnosti te na području zaštite i očuvanja kulturne baštine, na zajedničku korist i unapređenje uzajamnih odnosa, a u uvjerenju da će time pridonijeti učvršćivanju cjelokupne znanstvene, kulturne i umjetničke suradnje.
  PRIJEVOZ UČENIKA, GRIJANJE ŠKOLA, ZA KULTURU
  Usvojena je Odluka o dopuni Odluke o korištenju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu s pozicije Grant za sufinanciranje prijevoza učenika.
  Škole su dobile suglasnost za provođenje postupka javne nabave roba plina propan butan i lož ulja za grijanje: Školski centar fra Martina Nedića u Orašju, Srednja strukovna škola Orašje u Orašju, Osnovna škola fra Ilije Starčevića u Tolisi, Osnovna škola Stjepana Radića u Boku i Osnovna škola Vladimira Nazora u Odžaku.
  Županijska Vlada je odobrila proračunska sredstva na ime podrške organiziranja kulturnih manifestacija, programa kulture i sufinanciranja izdavačke djelatnosti u ukupnom iznosu od 7.000,00 KM za deset zajednica, udruženja i dvije knjige.
  RAZNO
  Vlada ŽP donijela je Rješenje o imenovanju tročlanog Povjerenstva državne službe za prizive.
  Vlada ŽP donijela je Uredbu o naknadi troškova za prijevoz na posao i sa posla sukladno Zakonu o plaćama i naknadama u tijelima vlasti Županije Posavske.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti