Više

  26. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Na 26. zasjedanju Vlade ŽP (15.11.) održanom uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade ŽP usvojen je Nacrt zakona o održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade o kojem je pojašnjenje kazao ministar Dragutin Živković. Ovim zakonom se uređuje korištenje, održavanje i upravljanje zajedničkim dijelovima i uređajima stambenih i stambeno-poslovnih zgrada, međusobni odnosi etažnih vlasnika, upravljanje zgradom, naknada za održavanje i upravljanje zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade. Ministar Živković smatra da je stvoren novi zakonski okvir kojim će etažni vlasnici moći ostvariti svoja prava, te će vrlo brzo doći do implementacije zakona na terenu. Prije toga slijedi zakonska procedura koja podrazumijeva skupštinsku proceduru i javnu raspravu.
  NACRT ZAKONA O PRUŽAJU BESPLATNE PRAVE POMOĆI
  Vlada Županije Posavske usvojila je Nacrt zakona o pružanju besplatne pravne pomoći. Ministar pravosuđa i uprave u Vladi ŽP Pero Radić u pojašnjenju je naglasio kako se radi o novom zakonskom okviru u oblasti pružanja besplatne pravne pomoći kojom se proširuje krug potencijalnih korisnika i otvara prostor za, naglasio je, djelotvoran pristup pravdi.
  PROJEKT “BOLJOM UPRAVOM DO BRŽEG EKONOMSKOG RASTA“
  Doneseno je Rješenje o imenovanju petočlanog Povjerenstva Vlade Županije Posavske za praćenje, usmjeravanje i izvještavanje o realiziranju preporuka iz Financijske analize proračuna Županije Posavske. Neophodno je imenovanje povjerenstva u sklopu projekta „Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta“ u sklopu kojeg je već obnovljeno pet škola na području Županije Posavske. U idućoj fazi otvaraju se mogućnosti za potpore u oblasti gospodarstva, rečeno je tijekom zasjedanja. Usvojena je Odluka o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2019. godinu na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga. Radi se o unutarnjoj preraspodjeli financijskih sredstava potrebnih za realizaciju programa planiranih i utvrđenih Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2019. godinu na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga.
  PROCJENA ŠTETA
  Vlada je usvojila Zaključak o prihvaćanju Izvješće o procjeni šteta nastalih zbog prirodne nesreće olujno nevrijeme dana 07.07.2019. godine na prostoru Županije Posavske. Na temelju Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta na materijalnim i drugim dobrima izazvanim djelovanjem prirodnih i drugih nesreća je obradilo izvješće, te sačinilo Izvješće koje će se proslijediti mjerodavnim federalnim institucijama, čime se otvaraju mogućnosti za nadoknadu štete. Vlada Županije Posavske pomogla je financijskim iznosom od 106.000,00 KM u saniranje krovišta na ŠC fra Martina Nedića Orašje, a Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vlade ŽP iznosom od 70.000,00 KM za pomoć poljoprivrednicima.
  PRORAČUNSKA IZDVAJANJA
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2019. godinu na poziciji Grantovi nižim razinama vlasti u ukupnom iznosu od 43.000,00 KM, te
  Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2019. godinu Vladi Županije Posavske – Hrvatska Akademija znanosti i umjetnosti u BiH (2.000,00 KM). Usvojenom Odlukom o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Županijske uprave civilne zaštite, radi se o stvaranju prostora za implementaciju donesenog, na posljednjoj Skupštini ŽP, Zakona o vatrogastvu u ŽP.
  NERADNI DAN
  Usvojen je Zaključak o proglašenju neradnog dana na području Županije Posavske. Neradni danom proglašen je Dan državnosti Bosne i Hercegovine, 25. studeni (ponedjeljak) 2019. godine.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti