Više

  27. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavske danas (02.10.) u Orašju je održano 27. zasjedanje Vlade ŽP.
  PRIJEDLOG ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU
  Vlada Županije Posavske utvrdila je Prijedlog zakona o poljoprivrednom zemljištu u Županiji Posavskoj kojeg će proslijediti u skupštinsku proceduru na razmatranje zastupnicima Skupštine Županije Posavske. Ovim zakonom utvrđuju se: definicije, temeljna načela i upravljanje, zaštita, korištenje, uređenje, raspolaganje, evidencije, nadzor nad provedbom ovog zakona, kaznene odredbe, prijelazne i završne odredbe, kao i ostala značajna pitanja koja se odnose na poljoprivredno zemljište na području Županije Posavske.
  Skupština Županije Posavske je dana 29.03.2023. godine donijela Zaključak kojim se prihvaća Nacrt zakona o poljoprivrednom zemljištu kao dobra osnova za izradu Prijedloga zakona, sa stavovima i primjedbama na Nacrt zakona koji su izneseni od radnih tijela i zastupnika na sjednici Skupštine. Predlagatelj Nacrta zakona, Vlada Županije Posavske je preko resornog ministarstva provela Javnu raspravu, a o rezultatima izvješće će biti dostavljeno zastupnicima Skupštine Županije Posavske uz Prijedlog zakona.
  NIŽIM RAZINAMA VLASTI ZA PRIORITETNE PROJEKTE 400.000,00 KM
  Županijska Vlada je usvojila Odluku o dodjeli sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu s pozicije Grant nižim razinama vlasti u ukupnom iznosu od 400.000,00 KM. Sredstva su namijenjena za prioritetne projekte, u najvećoj mjeri iz oblasti infrastrukture.
  Ministarstvo financija Županije Posavske imenovalo je povjerenstvo koje je utvrdilo sadržaj javnog poziva i provelo postupak po javnom pozivu. Javni poziv je bio otvoren od 21.08.2023. godine do 04.09.2023. godine. Povjerenstvo je konstatiralo da su sve pristigle prijave ispunjavale uvjete javnog poziva. Sredstva za provođenje ove Odluke planirana su u Proračunu Županije Posavske za 2023. godinu, u razdjelu 16. Ministarstvo financija Županije Posavske, na poziciji Grant nižim razinama vlasti.
  PROGRAMI TURISTIČKE ZAJEDNICE ŽP
  Usvojena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2023. godinu na poziciji Grant za razvoj turizma. Za tri programa: financijska podrška razvoju turizma, rekonstrukcija i održavanje turističke signalizacije i poboljšanje materijalno tehničkih uvjeta za rad Turističke zajednice Županije Posavske, sufinanciranje izrade projekta izrade turističke rute u Županiji Posavskoj i sufinanciranje izrade promo materijala i osmišljavanje promotivnih aktivnosti, planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 KM.
  ZA NABAVKU CJEPIVA
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu Zavodu za javno zdravstvo Županije Posavske za nabavku cjepiva protiv gripe za sezonu 2023./2024. godina u iznosu od 6.000,00 KM.
  RJEŠENJE I RAZNO
  Usvojeno je Rješenje o imenovanu Koordinacijskog tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji za područje Županije Posavske.
  Odlukom je odobreno proračunsko izdvajanje na ime uplate razlike doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za uposlenika u iznosu od 2.617,17 KM.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti