Više

  27. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavske danas (21.11.) županijska je Vlada održala 27. sjednicu na kojoj je utvrdila Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Županije Posavske za 2019. godinu. Financijski je dokument pojasnila ministrica financija Nada Ćulap. Proračun Županije Posavske je povećan i sada iznosi 41.993.110,00 KM. Vlada Županije Posavske izrazila je očekivanja ostvarenja suficita na kraju proračunske godine što je, istaknuto je, garant financijske stabilnosti Županije Posavske.
  REORGANIZACIJA MINISTARSTAVA
  Vlada ŽP utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o organizaciji i djelokrugu tijela uprave i upravnih organizacija Županije Posavske. Predsjednik Vlade Đuro Topić naglasio je cilj zakona u smjeru efikasnije, ekonomičnijeg i učinkovitijeg rada ministarstava i obavljanja danih im nadležnosti. Predloženim Zakonom izvršila bi se reorganizacija nadležnosti između tri ministarstva, te promjena naziva tri ministarstva u sastavu Vlade Županije Posavske
  PRIJEDLOZI ZAKONA O SOCIJALNOJ I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
  Vlada Županije Posavske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti. Razlozi za donošenje ovog zakona nalaze se u obvezi usklađivanja sa Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji sa djecom. -U praksi se pokazalo da jedan mali broj osoba u Županiji Posavskoj koji se nalazi u stanju socijalne potrebe nema zdravstvenu zaštitu ni po kom osnovu, a Odluka o osnovicama i stopama doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje u Županiji Posavskoj nije definirala način ostvarivanja zdravstvene zaštite za te osobe te istu nisu mogli ni ostvariti. Isto tako za osobe starije od 65. godina života, invalidi 90% i 100%, civilne žrtve rata i djeca od rođenja do polaska u osnovnu školu, omogućava im ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu ovim zakonom ako nisu osigurani po nekom drugom osnovu. Postupak i način ostvarivanja prava na zdravstveno osiguranje regulirat će se posebnim propisom nadležnog ministra, obrazložio je ministar Damir Živković.
  Utvrđen je i Prijedlog zakona o izmjenama zakona o zdravstvenoj zaštiti. Razlog za donošenje ovog zakona nalazi se u obvezi usklađivanja pojedinih odredbi sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Pored toga u zakonu je predviđeno uvođenje veće financijske odgovornosti Županije i Općina kao osnivača zdravstvenih ustanova, povećanje prava pacijenata, preciznije određivanje tko može biti osnivač i koje zdravstvene ustanove, povećanje dobne granice za specijalizaciju te proširenje mogućih kandidata za specijalizaciju. Također je precizirano organiziranje mrtvozorništva.
  Prijedlozi utvrđenih zakona upućuju se skupštini Županije Posavske.
  DODJELA 28 STIPENDIJA
  Vlada Županije Posavske odlučila je pored stipendija dodijeljenih ranijih godina dodijeliti 28 novih stipendija redovitim studentima na visokoškolskim ustanovama u akademskoj 2019./2020. godini, i to: učenicima generacije (6 stipendija), po osnovu uspjeha (12 stipendija) i po osnovu slabog imovnog stanja (10 stipendija). Usvojeni su i Kriteriji za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2019./2020.godini.
  ZA PROJEKTE ZAŠTITE OKOLIŠA
  Vlada ŽP usvojila je Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstva iz Proračuna ŽP za 2019.g. za financiranje projekta zaštite okoliša u ukupnom iznosu od 150.000,00 KM.
  MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA
  Iz resora Ministarstva gospodarstva i prostornog uređenja razmatrane su i usvojeni prijedlozi sljedećih odluka: Odluka o davanju prethodne suglasnosti na donošenje Odluke o dodjeli (refundaciji) nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih sufinanciranju upošljavanja neuposlenih osoba kod privatnih poslodavaca po provedenom „Javnom pozivu za prikupljanje prijava privatnih poslodavaca za sufinanciranje upošljavanja neuposlenih osoba“,
  Odluka o davanju prethodne suglasnosti na donošenje Odluke o dodjeli (refundaciji) nepovratnih financijskih sredstava privatnim poslodavcima za subvencioniranje troškova prekvalifikacije i dokvalifikacije uposlenih osoba, po provedenom „Javnom pozivu za prikupljanje prijava privatnih poslodavaca za subvencioniranje troškova prekvalifikacije i dokvalifikacije“,
  Odluka o davanju prethodne suglasnosti na donošenje Odluke o dodjeli (refundaciji) nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih regresiranju kamata na investicijske kredite i kredite za nabavku obrtnih sredstava, po provedenom „Javnom pozivu za prikupljanje prijava za dodjelu (refundaciju) nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih regresiranju kamata na investicijske kredite i kredite za nabavku obrtnih sredstava“,
  Odluka o davanju prethodne suglasnosti na donošenje Odluke o dodjeli (refundaciji) nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih sufinanciranju troškova nabavke osnovnih sredstava po provedenom „Javnom pozivu za odabir korisnika nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih sufinanciranju troškova nabavke osnovnih sredstava“, i
  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2019. godinu na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga, čime su se stekli uvjeti za raspisivanje novog javnog poziva za poduzetnike, obrtnike i zadruge.
  PRESS KONFERENCIJA
  Nakon zasjedanja 27. Vlade ŽP predsjednik Vlade ŽP Đuro Topić, ministrica financija Nada Ćulap i ministar gospodarstva i prostornog uređenja Dragutin Živković održali su press konferenciju na kojoj su predstavnicima medija obrazložili donesene odluke i odgovarali na pitanja novinara.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti