Više

  29. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Na 29. sjednici Vlade ŽP održanoj uz predsjedanje Đure Topića Vlada je utvrdila Prijedlog zakona o lokalnoj samoupravi Županije Posavske. Nacrt zakona obrazložio je ministar pravosuđa i uprave Pero Radić. Provedene su javne rasprave u sve tri općine ŽP što je rezultiralo uvažavanjem određenih primjedbi. Novi zakon, naglasio je ministar Radić, predstavlja dobar zakonski okvir za učinkovit rad lokalne samouprave.
  GRANT ZA BRANITELJE
  Vlada je usvojila prijedloge odluka iz resornih ministarstava u povezanosti s donesenim Izmjenama i dopunama Proračuna Županije Posavske za 2019. g. Usvojila je tako Odluku o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavke za 2019. godinu na poziciji Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata, kao i Odluku o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2019. godinu s pozicije Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata.
  ZDRAVSTVO
  Usvojena je Odluka o usvajanju Izmjene i dopune Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2019. godinu na poziciji Transfer za zdravstvene institucije i centre za socijalni rad (visina sredstava s postojećih 420.000,00 KM povećava se iznos na 720.000,00 KM). Proračunska sredstva odobrena su zdravstvenim ustanovama u ŽP (Domu zdravlja Odžak 160.000,00 KM i Županijskoj bolnici Orašje 100.000,00 KM). Usvojena je i Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2019. godinu na ime financijske pomoći korisnicima pomoći za uzdržavanje. Odobreno je 35.000,00 KM korisnicima pomoći za uzdržavanje koji se nalaze na evidencijama Centara za socijalni rad (za 350 korisnika po 100 KM).
  PROSVJETA
  Usvojena je Odluka o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2019. godinu na poziciji Grantovi za financiranje višeg i visokog obrazovanja i Zavoda za školstvo, Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2019. godinu na poziciji Grant za kulturu, Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2019. godinu na poziciji Grantovi za financiranje vjerskih zajednica. Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti resornom ministarstvu za provođenje postupka javne nabave roba – opremanje radionice za provođenje praktične nastave u Srednjoj školi Pere Zečevića u Odžaku. Procijenjena vrijednost iznosi cca 10.000,00 KM bez uračunatog PDV-a. OŠ Stjepana Radića u Boku dana je suglasnost za provođenje postupka javne nabave radova izvođenja sanacijskih radova zamjene keramičkih pločica u objektu centralne škole. Procijenjena vrijednost radova iznosi cca 12.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.
  ODLUKE, UREDBE
  Vlada ŽP usvojila je Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu prometa, veza turizma i zaštite okoliša Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave – dodatni radovi na sanaciji i rekonstrukciji lokalnih cesta u općini Odžak (nakon provedene procedure izabran je najpovoljniji ponuđač „Belegem“ d.o.o. Gradačac sa kojim je potpisan ugovor o izvođenju radova ugovorene vrijednosti 251.507,84 KM). Vlada ŽP usvojila je Uredbu o Uredu za obnovu, stambeno zbrinjavanje i raseljene osobe Vlade Županije Posavske. Razlog donošenja Uredbe jeste uspostavljanje Ureda Vlade Županije Posavske kojom bi se pokrile Vladine nadležnosti iz područja obnove, stambenog zbrinjavanja i raseljenih osoba. Ured nastavlja poslove dosadašnjeg Ureda za raseljene i izbjegle. Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2019. godinu u iznosu od 3.000,00 KM za Hrvatski dokumentacijski centar Domovinskog rata u BiH.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti