Više

  30. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavske danas (26.10.) održana je 30. sjednica Vlade Županije Posavske.
  ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
  Usvojen je Zaključak o prihvaćanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sudjelovanju osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite na prostoru Županije Posavske, kao i Zaključak o prihvaćanju prijedloga Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načina obračunavanja i uplate doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje na prostoru Županije Posavske. Zaključci su na tragu, uz ostalo, novih pogodnosti za pacijente i bit će proslijeđeni u skupštinsku proceduru.
  GRANT ZA BRANITELJE I STRADALNIKE DOMOVINSKOGA RATA
  Usvojena je Odluka o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2023. godinu na poziciji Grant za branitelje i stradalnike Domovinskog rata. Izmjene su u smjeru predviđenih povećanja novčane pomoći u slučaju smrti, jednokratnih novčanih pomoći i za zdravstveno osiguranje, a sve umanjivanjem sredstava namijenjenim za egzistencijalnu novčanu naknadu. Usvojena je Odluka o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2023. godinu s pozicije Grant za branitelje i stradalnike Domovinskog rata.
  PRIJEVOZ UČENIKA I SUFINANCIRANJE OBRAZOVANJA DJECE S POSEBNIM POTREBAMA
  Županijska vlada usvojila je Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu gradu Orašje, općini Odžak i općini Domaljevac-Šamac na ime sufinanciranja prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola s područja Županije Posavske za rujan u školskoj 2023./2024. godini ( gradu Orašje, u iznosu od 13.432,77 KM, općini Odžak, u iznosu od 25.724,42 KM i općini Domaljevac-Šamac, u iznosu od 4.572,60 KM).
  Usvojena je Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu za sufinanciranje obrazovanja i odgoja djece s posebnim potrebama smještene u ustanovama za specijalizirano obrazovanje i odgoj u Federaciji BiH u iznosu od 15.000,00 KM za dvoje djece.
  SANACIJA CESTA
  Vlada Županije Posavske zaključkom je dala ovlaštenje Ministarstvu prometa, veza i zaštite okoliša Županije Posavske za provedbu postupka javne nabave dodatnih radova na sanaciji regionalnih cesta u Županiji Posavskoj, za provedbu postupka javne nabave za izvođenje dodatnih radova na sanaciji regionalnih cesta u Gradu Orašje i općini Domaljevac-Šamac i za provedbu postupka javne nabave za izvođenje radova na odvodnji uz regionalnu cestu RC 464 Novi Grad – Gornja Dubica.
  ODLUKE
  Usvojena je Odluka o objavi oglasa za utvrđivanje prijedloga kandidata Vlade Županije Posavske za poziciju člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, Odluka o objavi oglasa za utvrđivanje prijedloga kandidata Vlade ŽP za poziciju člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje i Odluka o uvjetima, standardima i objavi oglasa za izbor i imenovanje Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u ŽP.
  RJEŠENJA
  Doneseno je Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izbor Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Županiji Posavskoj, Rješenje o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga kandidata Vlade ŽP za poziciju člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, Rješenje o imenovanju Povjerenstva za odabir korisnika subvencije na poziciji Grant za pomoć pri stambenom zbrinjavanju mladih obitelji i socijalnih kategorija, temeljem Javnog poziva za subvencioniranje prvog rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji.
  RAZNO
  Vlada ŽP je usvojila Zaključak o Izvješću o financijskoj reviziji Službe za upošljavanje Županije Posavske za 2022. godinu.
  Donošeno je Rješenje o isplati jednokratnog dodatka na plaću za izvanredne radne rezultate za tri policijska službenika.
  Vlada Županije Posavske predložila je za člana privremenog Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje Luciju Mijić Džoić iz Orašja.
  Usvojenom odlukom odobreno je 5.000,00 KM za organizaciju Znanstvenog skupa dr. sc. Ilija Jukić.
  Financijska su sredstva odobrena u svrhu financijske potpore za organizaciju i provedbu manifestacije III. štraparijada konjičkog kluba Soko iz Odžaka (3.000,00 KM).
  NERADNI DANI U POVODU SVIH SVETIH I DUŠNOG DANA
  Usvojen je Zaključak o proglašenju neradnih dana na području Županije Posavske. U povodu obilježavanja blagdana srijeda 1. studeni 2023. godine (Svi sveti) i četvrtak 2. studeni 2023. godine (Dušni dan) proglašeni su neradnim na području Županije Posavske. Neradni dani se odnose na uposlene u tijelima uprave, poduzećima i drugim pravnim osobama na području Županije Posavske.
  Usvojene su odluke i zaključci iz oblasti djelokruga rada županijske vlade koje se tiču reguliranja radnih odnosa i odgovora na zastupnička pitanja.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti