Obavijest Povjerenstva za polaganje ispita općeg znanja

Najčitanije

 

 

 

 
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Vlada
Povjerenstvo za polaganje ispita općeg znanja
Broj:03-05-117/16
Datum, 10.05.2016. godine

Na temelju članka 10. stavak 2. i 3. Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 4/14 i 6/14), Povjerenstvo za polaganje ispita općeg znanja

OBAVJEŠTAVA

Kandidate:

1. Adis Delić iz Odžaka
2. Anica Kopić iz Oštre Luke
3. Lucija Matić iz Domaljevca
4. Nihada Mešić iz Odžaka
5. Katica Mašić iz Pruda
6. Marko Mamić iz Matića
7. Manuela Grgić iz Oštre Luke
8. Mato Dominiković iz Orašja
9. Nedžima Mujanović iz Odžaka
10. Antun Jović iz Kopanica

da će se polaganje ispita općeg znanja održati dana 20.05.2016. godine u 12 sati, u zgradi Vlade Županije Posavske u Odžaku ul. Titova bb.,76 290 Odžak.
Identitet kandidata koji pristupa polaganju ispita općeg znanja utvrdit će se uvidom u važeću osobnu iskaznicu.
Naknadu za polaganje ispita općeg znanja u iznosu od 200,00 KM kandidat je dužan uplatiti na depozitni račun Županije Posavske broj: 3380002210457121, vrsta prihoda 722611, općina 068 sa naznakom „naknada za polaganje ispita općeg znanja“.
Kandidati su dužni prije početka ispita predočiti dokaz o uplati troškova ispita općeg znanja.

 

Predsjednik
Safeta Sejdić

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti