Više

  31. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavske danas (31.10.) u zgradi Vlade ŽP u Orašju održana je 31. sjednica Vlade Županije Posavske.
  IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ŽP I TEKUĆIH PRIČUVA
  Usvojen je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-30.09.2023. godine. Navedeno Izvješće predstavlja treći presjek financijskog poslovanja Proračuna Županije Posavske, te služi za analizu uravnoteženosti važećeg Proračuna i pokretanje potrebnih mjera u slučaju promjene gospodarskih kretanja ili nastanka novih obveza koje utječu na povećanje rashoda ili smanjenje prihoda. U razdoblju od 01.01. do 30.09.2023. godine ostvareni su prihodi, primici i financiranje u iznosu od 48.556.388 KM dok su rashodi i izdaci izvršeni u iznosu od 38.635.105 KM.
  Usvojen je Zaključak u prihvaćanju Izvješća o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-30.09.2023. godine. Ukupno planirana sredstva na tekućim pričuvama u fiskalnoj 2023. godini iznose 465.000 KM. U razdoblju 01.01.-30.09.2023. godine na tekuće pričuve utrošeno je ukupno 210.059 KM.
  IZVJEŠĆE O PROCJENI ŠTETA ZBOG OLUJNOG NEVREMENA
  Usvojeno je Izvješće o procjeni šteta nastalih zbog prirodne nesreće od olujnog nevremena na prostoru Županije Posavske u 2023. godini.
  Županijsko Povjerenstvo za procjenu šteta na materijalnim i drugim dobrima izazvanim djelovanjem prirodnih i drugih nesreća prikupilo je zahtjeve i podatke od općina Domaljevac-Šamac Odžak i Grada Orašja. Zahtjevi su objedinjeni i na temelju njih je sačinjeno zbirno izvješće o procjeni šteta nastalih zbog prirodne nesreće od olujnog nevremena na prostoru Županije Posavske Prirodnom je nesrećom 19.07. i 21.07.2023. g. bilo zahvaćeno cijelo područje Županije Posavske, a ukupna je šteta procijenjena na 20.570.449,55 KM. Vlada Županije Posavske će podnijeti zahtjev Vladi Federacije BiH za pomoć u saniranju šteta.
  ODLUKE
  Vlada ŽP usvojila je Odluku o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2023. godinu na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga. Predloženom odlukom omogućiti će se dodjela sredstava po provedenom javnom pozivu.
  Usvojene su odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za davanje poljoprivrednog zemljišta na području općine Odžak u vlasništvu ili posjedu države na privremeno korištenje za 17 privremenih korisnika ukupne površine 1035,54 ha.
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske u ukupnom iznosu od 5.900,00 KM u svrhu nabavke peći za centralno grijanje Osnovnoj školi Stjepana Radića u Boku.
  ZAKLJUČCI
  Usvojen je Zaključak o Izvješću o financijskoj reviziji Službe za upošljavanje Županije Posavske za 2022. godinu.
  Donesen je Zaključak o prihvaćanju mišljenja na Nacrt Zakona o jakim alkoholnim pićima u Federaciji BiH kojima se određene odredbe preciziraju ili nadopunjuju u cilju unaprjeđenja zakonskog rješenja.
  Usvojen je Zaključak o zaduženjima po preporukama Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zadužuju se svi proračunski korisnici Županije Posavske da, u skladu sa svojim nadležnostima, naprave Plan aktivnosti s utvrđenim rokovima realizacije po preporukama Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Svi nositelji aktivnosti identificirani u Planu aktivnosti tražene podatke trebaju dostaviti Ministarstvu financija Županije Posavske u roku od 10 dana od stupanja na snagu ovog Zaključka radi sačinjavanja objedinjenog Plana aktivnosti.
  RJEŠENJA
  Doneseno je Rješenje o imenovanju Povjerenstva za vođenje pregovora sa Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika zaposlenih u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine – NSSRZUZ Posavske Županije.
  Doneseno je Rješenje o imenovanju Povjerenstva za odabir korisnika sredstava na poziciji Kapitalni grant jedinicama lokalne samouprave za razvoj poduzetničke infrastrukture, temeljem javnog poziva za podnošenje prijava u svrhu dodjele sredstava kao potpora sufinanciranja projekta/projekata razvoja poduzetničke infrastrukture.
  Usvojen je Zaključak o Izvješću o financijskoj reviziji Službe za upošljavanje Županije Posavske za 2022. g.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti