Više

  Sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Vlada Županije Posavske na 31. sjednici održanoj uz predsjedanje Marijana Klaića, predsjednika Vlade ŽP, prihvatila je Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za 2015.g. U 2015. godini ukupno su ostvareni prihodi, primici i financiranje u iznosu od 39.003.495 KM, odnosno 103,78%. U istom razdoblju izvršeni rashodi i izdaci iznose 35.964.034 KM, odnosno 95,92%, čime je ostvaren višak prihoda nad rashodima Proračuna Županije Posavske u iznosu od 3.039.461 KM.
  Vlada Županije Posavske prihvatila je Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za 2015.g. Ukupno planirana sredstva na tekućim pričuvama u fiskalnoj 2015. godini iznose 295.000 KM. U 2015. godini utrošeno je ukupno 294.548 KM ili 99,85%.
  Vlada Županije Posavske prihvatila je Program rada Vlade Županije Posavske za 2016.godinu.
  Vlada Županije Posavske usvojila je Odluku o oslobađanju plaćanja dijela godišnje zakupnine državnog poljoprivrednog zemljišta za 2015.g. Tom Odlukom oslobađaju se plaćanja 50% godišnje zakupnine za 2015.g. svi zakupoprimatelji državnog poljoprivrednog zemljišta sa područja Županije Posavske koji su u 2015.g. pogođeni prirodnom nesrećom- sušom.
  Vlada je usvojila odluku o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grantovi za razvoj poduzetništva i obrta.
  Vlada Županije Posavske usvojila je odluku o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu općini Domaljevac-Šamac, općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za veljaču školske 2015./2016.godine u iznosu od 34.404,00 KM.
  Vlada Županije Posavske usvojila je odluku o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na ime realizacije kulturno športskih programa i aktivnosti 17 klubova u iznosu od 24.550.00 KM.
  Vlada Županije Posavske usvojila je odluku o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu  UNDP-u BiH na ime sufinanciranja Projekata rekonstrukcije i sanacije RC-464 Odžak-Prud i RC-463 Orašje-Bok (139.000,00 KM).

   

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti