Više

  33. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Na 33. sjednici Vlada Županije Posavske usvojila je Odluku o kriterijima za raspodjelu sredstava iz tekuće pričuve Proračuna Županije Posavske. Odlukom se utvrđuju kriteriji proračunskih izdvajanja iz tekućih pričuva Proračuna i procedura njihove raspodjele. Pod tekućim pričuvama Proračuna podrazumijevaju se: tekuća pričuva Vlade, tekuća pričuva predsjednika Vlade, tekuća pričuva zamjenika predsjednika Vlade i tekuća pričuva ministra financija.

  Na sjednici je doneseno Rješenje o imenovanju ravnatelja Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske kojim se Josip Vidović, dipl. oec. iz Odžaka imenuje za ravnatelja Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske na razdoblje od četiri (4) godine. Doneseno je i Rješnje o imenovanju zamjenika ravnatelja Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske Zijada Tvice, mag. farmacije iz Orašja, za zamjenika ravnatelja Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske, na razdoblje od četiri (4) godine.

  Vlada je usvojenim zaključkom primila k znanju Izvješća o radu Županijskog inspektora za matične knjige i državljanstvo za period 01.01.2019. g. do 31.12.2019.g. Sukladno Godišnjem planu i programu u 2019. godini inspektor za matične urede vršio je nadzor nad radom sedam matičnih ureda na području Županije Posavske i to: matični ured Domaljevac/Šamac, Vidovice, Donja Mahala, Odžak, Orašje, Tolisa i Bok.

  Vlada Županije Posavske donijela je Zaključak o usvajanju Metodologije izrade i donošenja programa rada i izvješća o radu Vlade Županije Posavske, županijskih tijela uprave i županijskih upravnih organizacija. Razlog donošenja ovog Zaključka je potreba davanja određenih smjernica i uputa kako bi se na što ujednačeniji i kvalitetniji način pristupilo izradi programa i izvješća o radu onih tijela koja su obvezna donositi ista. Zaključkom se nastoji pobliže odrediti što treba sadržavati akt ove naravi, ali i sam izgled teksta.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti