Više

  35. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavske u Orašju je danas (30.11.) održana 35. sjednica Vlade ŽP.
  ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA, OBRTA I ZADRUGA
  Vlada Županije Posavske usvojila je Odluku o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2023. godinu na poziciji Grant za razvoj poduzetništva obrta i zadruga. Predložena Odluka je potrebna zbog usklađivanja s Izmjenama i dopunama Proračuna Županije Posavske za 2023. g. te kako bi realizacija planiranih programa bila operativna.
  Usvojena je Odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2023. godinu na poziciji Kapitalni grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga, iz istih razloga kao i prethodna odluka.
  Usvojena je Odluka o davanju prethodne suglasnosti po provedenom Javnom pozivu jedinicama lokalne samouprave za podnošenje prijava u svrhu dodjele sredstava kao potporu sufinanciranja projekta/projekata razvoja poduzetničke infrastrukture. Razlog za donošenje predmetne odluke je stvaranje procesnih pretpostavki za daljnje aktivnosti resornog ministra za implementaciju i operativnost sredstava namijenjenih krajnjim korisnicima.
  Usvojena je Odluka o davanju prethodne suglasnosti po provedenom Javnom pozivu za podnošenje prijava poduzeća, obrta i zadruga u svrhu dodjele sredstava kao potpora subvencioniranja troškova nabavke osnovnih sredstava. Za 66. podnositelja zahtjeva za poduzeća i zadruge dodijeljeno 836.154,00 KM, a za 18 podnositelja zahtjeva za obrte dodijeljeno 70.364,00 KM.
  POVEĆATI PRAVA OSIGURANIKA
  Usvojen je Zaključak o prihvaćanju II Izmjene i dopune Financijskog plana zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za 2023.g.kojim su prihodi i primici u iznosu od 21.360.000,00 KM dok su rashodi i kapitalni izdaci 21.350.000,00 KM. Dokument se prosljeđuje u skupštinsku proceduru na daljnje postupanje. Predsjednik Vlade ŽP Đuro Topić naglasio je kako će zabilježeno povećanje prihoda u ovoj oblasti biti usmjereno prije svega prema zdravstvenim ustanovama te povećanju prava osiguranika.
  UVEĆAN GRANT ZA POLJOPRIVREDU NA DVA MILIJUNA KM
  Vlada Županije Posavske usvojila je Odluku o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2023. godinu na poziciji Grant za poljoprivredu, temeljem donesene odluke Skupštine ŽP o usvajanju Izmjena i dopuna Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu. U razdjelu 19. Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva „Grant za poljoprivredu“ uvećan je za 350.000,00 KM i sada iznosi dva milijuna KM.
  STIPENDIJE POVEĆANE SA 150 KM NA 200 KM
  Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske je na temelju rebalansa Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu predložilo Vladi ŽP koja je usvojila 12. predloženih odluka. Usvojena je Odluka o visini i načinu isplate stipendija redovitim studentima za akademsku 2023./2024. godinu. Odlukom Vlada ŽP na temelju raspoloživih financijskih sredstva i svjesnosti potrebe, izjednačava visinu novčane naknade stipendija redovitih studenata u akademskoj 2023./2024. godini koje su ostvarene po ugovorima u razdoblju kada Vlada Županije Posavske nije dodjeljivala jednogodišnje stipendije s jednogodišnjim stipendijama tj. povećava novčanu mjesečnu naknadu stipendije sa 150,00 KM na 200,00 KM.
  VJERSKE ZAJEDNICE, VISOKO ŠKOLSTVO
  Usvojena je Odluka o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2023. godinu na poziciji Grant za financiranje vjerskih zajednica, Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2023. godinu na poziciji Grant za financiranje visokog obrazovanja kao i Odluka o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2023. godinu na poziciji Grant za financiranje visokog obrazovanja.
  Usvojena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu na ime sufinanciranja provođenja udžbeničke politike, izrade NPP-a i nastavka digitalizacije, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju korištenja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu na ime sufinanciranja programa stručnih obuka i seminara, Odluka o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2023. godinu na poziciji Grant za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje i Odluka o usvajanju izmjena i dopune Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2023. godinu na poziciji Grant za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje.
  ZA PRIPREMANJE I DOSTAVLJANJE UŽINE ZA UČENIKE
  Vlada Županije Posavske dala je suglasnost Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave usluga pripremanja i dostavljanja obroka i užine do kraja drugog obrazovnog razdoblja školske 2023./2024. godine za učenike u produženom boravku u Osnovnoj školi Orašje u Orašju i Osnovnoj školi Vladimira Nazora u Odžaku, kao i za učenike razredne nastave od I. do V. razreda u osnovnim školama na području Županije Posavske.
  STRUČNA USAVRŠAVANJA PROSVJETNIH DJELATNIKA
  Temeljem rebalansa proračuna za 2023.g.Županijska Vlada usvojila je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju korištenja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu na ime podrške stručnom usavršavanju i cjeloživotnom učenju prosvjetnih djelatnika u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, kao i Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju korištenja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu na ime podrške organiziranja i održavanja županijskih natjecanja za učenike osnovnih i srednjih škola na području Županije Posavske.
  ZAŠTITA OKOLIŠA I JAVNE CESTE
  Vlada ŽP usvojila je Odluku o usvajanju Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2023. godinu na poziciji Grant za zaštitu okoliša, sukladno donesenim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2023.g. u ukupnom iznosu od 650.000,00 KM. Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti na III izmjene i dopunu Plana i Programa održavanja, zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove javnih cesta za 2023. godinu.
  ZAKLJUČAK, PRAVILNICI
  Vlada ŽP je usvojila Zaključak o usvajanju Plana aktivnosti po preporukama Ureda za reviziju institucije u Federaciji Bosne i Hercegovine.
  Usvojen je Pravilnik o načinu utvrđivanja visine, načina obračuna, rokova plaćanja, najnižeg iznosa naknade i uvjeta za promjenu naknade za koncesiju za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije, kao i Pravilnik o načinu utvrđivanja visine, načina obračuna, rokova plaćanja, najnižeg iznosa naknade i uvjeta za promjenu naknade za koncesiju za eksploataciju šljunka i pijeska izvan vodotoka.
  POPIS SREDSTAVA
  Vlada ŽP je usvojila Odluku o obavljanju redovitog popisa stalnih sredstava, potraživanja i obveza proračunskih korisnika Županije Posavske za 2023. godinu. Ovom Odlukom određuje se redovan godišnji popis stalnih sredstava, potraživanja i obveza proračunskih korisnika Županije Posavske za 2023. godinu. Rukovoditelji proračunskih korisnika dužni su imenovati povjerenstvo za popis koje će obaviti popis, izvršiti usklađivanje stvarnog i knjigovodstvenog stanja i sačiniti izvješće o provedenim aktivnostima koje će proslijediti Središnjem povjerenstvu za popis.
  Usvojene su odluke i zaključci iz oblasti djelokruga rada županijske vlade koje se tiču reguliranja radnih odnosa i odgovora na zastupnička pitanja.

  Članovi Vlade ŽP u vrijeme zasjedanja nosili su bedževe kao znak potpore globalne kampanje u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja poznato pod imenom „16 dana aktivizma“ kako bi doprinijeli vidljivosti promoviranja sigurnog društva.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti