Više

  36. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Vlada Županije Posavske je na 36. zasjedanju održanom (19.02.2020. g.) uz predsjedanje Đure Topića razmatrala i usvojila sedam prijedloga odluka iz resora Ministarstva zdravstva i socijalne politike vezano za odobravanje izdvajanje sredstava na temelju ostvarivanja prava.
  PRORAČUNSKA IZDVAJANJA TEMELJEM OSTVARIVANJA PRAVA
  Usvojene su sljedeće odluke: Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2020. godinu za ostvarivanje prava na temelju Zakona o doplatku za djecu (1.744.000,00 KM), Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2020. godinu za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite (960.000,00 KM), Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2020. godinu za ostvarivanje prava na temelju Zakona o porodiljnim naknadama zaposlenim majkama (430.000,00 KM), Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2020. godinu za ostvarivanje prava na temelju Odluke o porodnim naknadama nezaposlenim majkama (115.000,00 KM), Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2020. godinu za ostvarivanje prava na iznimne novčane pomoći (40.500,00 KM). Usvojena je i Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2020. godinu za ostvarivanje prava civilnih žrtava rata u ukupnom iznosu od 371.000,00 KM. Financiranje prava korisnika po Zakonu pada na teret Proračuna Federacije BiH (70 %) i Proračuna Županije Posavske (30 %). Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2020. godinu za ostvarivanje prava na temelju Odluke o stipendiranju studenta Medicinskog fakulteta. Iznosom od 19.500,00 KM financirat će se stipendiranje 13 studenata u akademskoj 2019./2020.g.
  POTICANJE PODUZETNIŠTVA I OBRTA
  Vlada je usvojila Zaključak o prihvaćanju Informacije o realizaciji poticajnih sredstava Ministarstva gospodarstva, rada i prostornog uređenja Županije Posavske na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga u 2019. godini. U prošloj godini Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga je realiziran na temelju Javnih poziva koji su provedeni u dva ciklusa. Ukupno je utrošeno 1.148.185,00 KM od planiranih 1.150.000,00 KM, što iznosi u realizaciji 99,84 % planiranog granta. Najveći dio sredstava u 2019. g. realiziran je kao nepovratna financijska sredstva namijenjena sufinanciranju nabavke osnovnih sredstava, sufinanciranje – regresiranje kamata, te upošljavanje neuposlenih osoba. – Samo kroz realizaciju programa poticaja u prošloj godini iznosom od 577.808,00 KM, dana je financijska potpora poduzetništvu i obrtu putem sufinanciranja troškova nabavke osnovnih sredstava, a uz ostalo sufinancirano je 29 obrta uz osjetni porast zainteresiranih, kazao je uz ostalo ministar Dragutin Živković. Predsjednik Vlade ŽP Đuro Topić izrazio je zadovoljstvo zbog realiziranih programa i sredstava koja su usmjerena prema poduzetnicima i obrtnicima na krajnje transparentan način. Očekuje kontrolu i pravdanje utroška jer su sredstva namjenska i trebaju inicirati gospodarski rast i zapošljavanje, naglasio je predsjednik Topić.
  BRANITELJI
  Vlada ŽP usvojila je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih proračunom Županije Posavske za 2020. g. na poziciji Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskoga rata. Sredstva odobrena Proračunom za 2020. g. iznose 1.100,000,00 KM i raspodijelit će se sukladno Programu.
  ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
  Vlada ŽP prihvatila je Programske aktivnosti i mjere planirane za 2020. godinu u Zavodu za javno zdravstvo Županije Posavske Orašje o čemu je uvodne napomene prezentirala ravnateljica Danica Jozić. Vlada je razmatrala i usvojila Program rada Službe za upošljavanje Županije Posavske za 2020. g. o čemu je pojašnjenje kazao ravnatelj Luka Jurić. Posredovanje pri upošljavanju je osnovna aktivnost kojom se bavi Služba. Imaju na raspolaganju proračun od 1.768.500,00 KM kao i 2.557.307,00 KM raspoloživih poticajnih sredstava iz Federalnog zavoda za zapošljavanje. Kako bi što više približili programe i mogućnosti za apliciranje na proračunska i poticajna sredstva, početkom idućega tjedna bit će organizirani skupovi za zainteresiranu javnost u sve tri općine Županije Posavske.
  STRATEGIJA RAZVOJA ŽP 2021.-2027. g.
  Vlada ŽP usvojila je Odluku o izradi Strategije razvoja Županije Posavske za razdoblje 2021.-2027. godina. Postojećoj Strategiji je ovo posljednja godina na koju se odnosi taj dokument, te se na vrijeme pristupilo izradi nove Strategije sa zadanim rokom od devet mjeseci. Strategija razvoja Županije Posavske za razdoblje 2021.-2027. godina omogućit će lakše ugrađivanje županijskih prioriteta i projekata u cjelodržavne strateške dokumente BiH, te prepoznavanja uloge Županije u razvojnim procesima, kako na drugim razinama vlasti u BiH tako i izvan BiH, pojasnio je dokument Franc Kljajić, direktor Ureda za razvoj i europske integracije ŽP.
  MINISTARTVO PROSVJETE, ZNANOSTI, KULTURE I SPORTA
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2020. godinu Sveučilištu u Mostaru (50.000,00 KM). Usvojena je i Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz proračuna Županije Posavske za 2020. g. za sportske klubove (27.000,00 KM), te RKT župnom uredu „Imena Marijina” Donji Svilaj (15.000,00 KM).

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti