Više

  37. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Na današnjem (28.02.2020. g.) zasjedanju Vlada Županije Posavske primila je k znanju Informaciju županijskog kriznog stožera o stanju koronavirusa. Na području ŽP 04.02.2020.g. imenovan je Krizni stožer Ministarstva zdravstva i socijalne politike koji uz suradnju sa ostalim ustanovama redovito prate stanje na području ŽP i daljnji razvoj situacije. U ovome trenutku na području Županije Posavske ne postoje razlozi koji bi uznemiravali javnost. Krizni stožer danas će zasjedati i izvijestiti javnost o poduzetim preventivnim mjerama.
  ZAKONI
  Vlada ŽP je nakon obavljenih javnih rasprava u tri općine ŽP utvrdila Prijedlog zakona o održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade kojeg će uputiti Skupštini ŽP na razmatranje. Ovim Zakonom uređuje se korištenje, održavanje i upravljanje zajedničkim dijelovima i uređajima stambenih i stambeno-poslovnih zgrada, međusobni odnosi etažnih vlasnika, upravljanje zgradom, naknada za održavanje i upravljanje zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade.
  Vlada je imenovala Povjerenstva za izradu Prednacrta zakona o pomoći mladim obiteljima kod rješavanja stambenog pitanja.
  BRANITELJI
  Kako bi proračunska sredstva postala operativna usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2020. godinu s pozicije Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata u ukupnom iznosu od 1.100.000,00 KM.
  STUDIRANJE
  Usvojena su tri zaključka vezana za zaključenje Sporazuma o sufinanciranju studija u Centru studiranja u Orašju pri Sveučilištu Mostar. Usvojen je Zaključak o ovlaštenju za zaključenje Sporazuma o sufinanciranju izvođenja preddiplomskog studija predškolskog odgoja, razredne nastave, informatike i diplomskog studija razredne nastave Fakulteta prirodoslovno – matematičkih i odgojnih znanosti sveučilišta Mostar u Orašju u akademskoj 2019./2020. godini.
  Usvojen je Zaključak o ovlaštenju za zaključenje Sporazuma o sufinanciranju izvođenja preddiplomskog i diplomskog studija Socijalni rad Filozofskog fakulteta Sveučilišta Mostar u Orašju u akademskoj 2019./2020. godini,
  Usvojen je Zaključak o ovlaštenju za zaključenje Sporazuma o sufinanciranju izvođenja preddiplomskog studija prava, studija kriminalistike i sigurnosni menadžment, revidiranog diplomskog studija prava i diplomskog studija kriminalistike i sigurnosni menadžment u Centru Pravnog fakulteta Sveučilišta Mostar u Orašju u akademskoj 2019. /2020. godini,
  SPORT I ŠKOLSTVO
  Vlada ŽP usvojila je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih proračunom ŽP za 2020. g. na poziciji grantovi za sport. Za realizaciju Programa predviđena su sredstva u iznosu od 280.000,00 KM.
  Usvojenom Odlukom odobren je unos sredstava u Proračun Županije Posavske za 2020. godinu u iznosu od 11.852,00 KM temeljem Ugovora o financiranju projekta iz oblasti ”Podrška projektima poboljšanja kvalitete praktične nastave u srednjem obrazovanju”, zaključenog između Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske. Odobren je i unos sredstava u Proračun Županije Posavske za 2020. godinu u iznosu od 102.330,37 KM temeljem ”Ugovora o financijskoj potpori za provedbu programa/projekta obnova OŠ Vladimira Nazora Odžak – Sanacija područnih škola Potočani i Donji Svilaj”, zaključenog između Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske.
  OSTALE ODLUKE
  Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti za provedbu postupka prodaje stalnih sredstava (tri vozila). Imenovano je povjerenstvo koje će provesti postupak prodaje.
  Usvojena je Odluka o utvrđivanju izdataka za reprezentaciju 36. korisnika Proračuna Županije Posavske u 2020. godini u ukupnom iznosu od 180.400,00 KM. Izraženo je opredjeljenje Vlade ŽP za nastavljanje iz prošle godine tendencije smanjivanja ove proračunske stavke.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti