Više

  Javni natječaj

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županija Posavska
  Osnovna škola Stjepana Radića
  Bok
  Broj: 355/16.
  Bok,03.08.2016.

  Temeljem članka 71. Zakona o osnovnom školstvu („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 3/04, 4/04, 8/08, 7/12 i 10/13), članka 47. Statuta škole i Odluke Školskog odbora br. 352/16. od 29.07.2016., Školski odbor Osnovne škole Stjepana Radića u Boku, r a s p i s u je:

  N A T J E Č A J
  za popunu radnih mjesta

  I.
  1. Učitelj razredne nastave, puno radno vrijeme …………………… 2 izvršitelja
  2. Učitelj matematike i fizike, puno radno vrijeme………………………. 1 izvršitelj
  3. Defektolog, puno radno vrijeme………………………………………………. 1 izvršitelj
  4. Učitelj engleskog jezika, puno radno vrijeme…………………………… 1 izvršitelj
  5. Učitelj njemačkog jezika, puno radno vrijeme…………………………. 1 izvršitelj
  6. Učitelj Njemačkog jezika, 10 sati tjedno…………………………………… 1 izvršitelj
  7. Učitelj Povijesti, 10 sati tjedno…………………………………………………. 1 izvršitelj
  8. Učitelj tjelesne i zdravstvene kulture, 10 sati tjedno…………………. 1 izvršitelj
  9. Učitelj Glazbene kulture, 8 sati tjedno……………………………………… 1 izvršitelj
  10. Spremačica, puno radno vrijeme……………………………………………… 1 izvršitelj
  11. Domar / ložač, puno radno vrijeme…………………………………………. 1 izvršitelj

  II. Kandidati se zaprimaju do konca školske 2016/17. tj. od 01.09.2016. do 31.08.2017.

  III. Uz prijavu na natječaj i kraći životopis, kandidati pored općih uvjeta propisanih Zakonom trebaju priložiti izvornike ili ovjerene preslike dokumenata:
  – diplomu ili drugu obrazovnu ispravu kojom potvrđuju ispunjavanje uvjeta stručne spreme,
  – izvod iz matične knjige rođenih ( ne stariji od 6 mjeseci),
  – uvjerenje o državljanstvu,
  – kopiju CIPS-ove iskaznice,
  – uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka( ne starije od 3 mjeseca) i
  – dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovanju.

  IV. Natječaj je otvoren 15 dana od dana objavljivanja na službenim internet stranicama Vlade Županije Posavske, oglasnoj ploči Službe za upošljavanje Županije Posavske i oglasnoj ploči Škole na koju se javni natječaj odnosi.

  V. Kandidati koji budu izabrani dužni su priložiti liječničko uvjerenje.

  VI. Prijave na Natječaj dostaviti u tajništvo škole ili na adresu:
  OŠ Stjepana Radića u Boku
  Filipovići – 55, 76277 Bok

  VII. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave s dostavljenom dokumentacijom, po provedbi natječajnog postupka, ostaju u arhivi škole.

  Predsjednik Školskog odbora:
  Đuro Delić

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti