Više

  38. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Na 38. sjednici Vlade Županije Posavske održane uz predsjedanje Đure Topića Vlada je utvrdila Prijedlog zakona o pružanju besplatne pravne pomoći. Radi se o novom pravnom okviru koji je nakon deset godina ponovo pripremljen i prošao je svu potrebnu proceduru što uključuju i javnu raspravu.
  PROŠIRENA PRAVA U OBLASTI BESPLATNE PRAVE POMOĆI
  -Novi zakon na sustavan način rješava pravnu regulativu i proširuje krug potencijalnih korisnika besplatne prave pomoći, naglasio je ministar Pero Radić. Prema novom Zakonu pravo na besplatnu pravnu pomoć na osnovu statusa ostvaruje:
  a) žrtva nasilja u obitelji ili nasilja na osnovu spola,
  b) korisnik stalne novčane pomoći ostvarene prema županijskom propisu o socijalnoj zaštiti,
  c) osoba kojoj je oduzeta poslovna sposobnost i duševno oboljela osoba,
  d) korisnik najniže mirovine pod uvjetom da nema drugih članova obiteljskog kućanstva,
  e) nezaposlena osoba,
  f) ratni vojni invalid i branitelj Domovinskog rata u postupcima zaštite prava prema propisima iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite i povoljnijeg umirovljenja,
  g) tražitelj azila, osoba pod supsidijarnom ili privremenom zaštitom, osoba u postupku protjerivanja, apatrid i žrtva trgovine ljudima,
  h) dijete u skladu s Konvencijom o pravima djeteta.
  PRIJEM 25 VOLONTERA OD 01.TRAVNJA
  Vlada Županije Posavske usvojila je Odluku o izboru i rasporedu volontera u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske te osnovnim i srednjim školama u Županiji Posavskoj. U MUP-u Županije Posavske bit će raspoređeno 11 volontera, dok će u usrednjim i osnovnim školama biti primljeno još 14 volontera. Odrada volonterskog rada volontera počinje 01.04.2020. godine, u 08:00 sati.
  Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave usluga–održavanje softvera za analizu prometa RENATA. Procijenjena vrijednost iznosi 24.000,00KM, bez uračunatog PDV-a.
  ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ŽP
  Vlada Županije Posavske razmatrala je i usvojila izvještajna za prošlu i programska dokumenta za tekuću godinu Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske, o čemu je pojašnjenje dokumenata kazao ravnatelj Josip Vidović. U Izvješću o radu Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za 2019. godinu istaknut je ostvaren suficit što osigurava financijsku stabilnost i redovitu tekuću aktivnost Zavoda. Predsjednik Vlade Đuro Topić još jednom je naglasio zdravstveni sustav visoko u prioritetu rada Vlade. Potrebno se usmjeriti, kazao je, na jačanje prava pacijenata, uz ostalo i na aktiviranje bolničke lista lijekova.
  ZA PRIJEVOZ UČENIKA I ZA DJECU SA POSEBNIM POTREBAMA
  Vlada ŽP usvojila je Odluku o preuzimanju obveze sufinanciranja prijevoza učenika u osnovnim i srednjim školama na području Županije Posavske. Tom je Odlukom Vlada Županije Posavske preuzela obvezu sufinanciranja prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola na području Županije Posavske u razdoblju siječanj – lipanj u školskoj 2019./2020. godini u iznosu od 50% stvarnih troškova. Vlada ŽP usvojila je Program utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2020. godinu na poziciji Grant za sufinanciranje osnovnog i srednjeg obrazovanja djece s posebnim potrebama. Za realizaciju navedenog Programa u Proračunu Županije Posavske za 2020. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 15.000,00 KM.
  CESTE
  Vlada ŽP usvojila je Odluku o davanju suglasnosti na Plan i Program održavanja, zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove javnih cesta za 2020.godinu. Usvojena je i Odluka o davanju suglasnosti resornom Ministarstvu prometa, veza i zaštite okoliša Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave- radovi na održavanju regionalnih cesta u periodu 15.03.2020. – 15.11.2020. godine. Procijenjena vrijednost javne nabave je 78.000,00 KM. -Ministarstvo aktivno radi na pripremi Odluke o razvrstavanju lokalnih cesta u regionalne ceste na području sve tri općine Županije Posavske, i te aktivnosti planira okončati do kraja travnja 2020 godine, najavio je ministar Anes Osmanović.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti