Više

  39. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavske u Orašju je danas (22.12.) održana 39. sjednica Vlade ŽP.
  STIPENDIJE ZA STUDENTE MEDICINE 500 KM
  Usvojena je Odluke o dodjeli stipendija studentima Medicine. Ovom Odlukom predlaže se dodjela stipendija studentima javnih medicinskih fakulteta s područja Županije Posavske u iznosu od 500,00 KM mjesečno, kako bi se riješio problem deficitarnosti liječnika u zdravstvenim ustanovama Županije Posavske te potpomoglo razvoju zdravstvene djelatnosti i podizanju kvalitete zdravstvene zaštite u okviru zdravstvenog sustava Županije Posavske.
  ZA UDRUGE KOJE BRINU O DJECI ZA POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU
  Vlada Županije Posavske usvojila je Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu Ministarstvu zdravstva i socijalne politike Županije Posavske u svrhu financijske potpore udrugama roditelja djece i osoba s posebnim potrebama u ukupnom iznosu od 12.000,00 KM u svrhu financijske potpore redovitom funkcioniranju udruga roditelja djece i osoba s posebnim potrebama( Udrugaama osoba s posebnim potrebama „Put u život“ Orašje i Udruzi osoba s poteškoćama u razvoju „Kuća nade“ Odžak u iznosu od po 5.000,00 KM, i Udruzi roditelja djece s posebnim potrebama „Angelus“ Domaljevac u iznosu od 2.000,00 KM).
  SUFINANCIRANJE PROJEKTA U OPĆINI DOMALJEVAC ŠAMAC
  Vlada Županije Posavske usvojila je odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz proračuna Županije Posavske za 2023.g.g. na poziciji kapitalni grantovi u iznosu od 100,000,00 KM Općini Domaljevac Šamac , u svrhu sufinanciranja projekta sanacije zgrade na carinskom terminalu.
  GRANT ZA VODOPRIVREDU
  Vlada Županije Posavske usvojila je Odluku o usvajanju izmjena i dopuna Programa utroška sredstava iz Granta za vodoprivredu utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2023. godinu. Razlog za donošenje ove Uredbe je stvaranje pravnog okvira za formiranje odjela unutar Zajedničke službe kao središnjeg nabavnog tijela na nivou Županije Posavske koji bi vršio provedbu postupaka javne nabave za korisnike Proračuna Županije Posavske. Isto bi dovelo do brže i efikasnije provedbe postupaka javne nabave, te smanjenje troškova koji proizlaze iz postupka javne nabave. Nadalje, ovom Uredbom bi se Zajednička služba ovlastila da provodi kadrovske poslove za potrebe Vlade Županije Posavske kao i Vladinih ureda.
  IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA
  Usvojena je Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2023. godinu na poziciji Grant za zdravstvene potrebe. Izmjene navedenog Programa odnose se na visinu sredstava i to kod Programa iznimnih novčanih pomoći umjesto 33.000,00 KM povećava se iznos na 35.400,00 KM, a kod Programu stipendiranja studenata Medicinskog fakulteta smanjuje se iznos sa 32.000,00 KM na iznos 29.600,00 KM.
  Vlada je usvojila Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu za ostvarivanje prava na iznimne novčane pomoći. Razlog za donošenje predmetne Odluke je usklađivanje s Odlukom Vlade Županije Posavske o usvajanju Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2023.godinu na poziciji Grant za zdravstvene potrebe potrebno je izvršiti izmjenu i dopunu Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu za ostvarivanje prava na iznimne novčane pomoći tj.povećati iznos sa 33.000,00 KM na iznos 35.400,00 KM.
  Usvojena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu za ostvarivanje prava na temelju Odluke o stipendiranju studenata Medicinskog fakulteta. Razlog za donošenje predmetne Odluke je usklađivanje s Odlukom Vlade Županije Posavske o usvajanju Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2023. godinu na poziciji Grant za zdravstvene potrebe ( smanjenje iznosa sa 32.000,00 KM na iznos 29.600,00 KM).
  Usvojena je Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama u Županiji Posavskoj za 2023. godinu. Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Županije Posavske i Upravno vijeće Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske usuglasili su izmjenu vrijednosti boda ( ranije je bod iznosio 1,211753 a sada je 1,275198 .
  PRAVILNIK
  Vlada ŽP je dala suglasnosti na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Ministarstva prometa, veza i zaštite okoliša Županije Posavske. Razlog za donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Ministarstva prometa, veza i zaštite okoliša Županije Posavske je temeljita izmjena postojećeg Pravilnika, kroz uspostavljanje novog Sektora za ekonomske poslove, planiranje i realizaciju projekata, jer se ukazala potreba za preraspodjelom poslova financijske prirode.
  UREDBA O ZAJEDNIČKOJ SLUŽBI VLADE ŽP
  Vlada Županije Posavske usvojila je Uredbu o Zajedničkoj službi Vlade Županije Posavske. Razlog za donošenje ove Uredbe je stvaranje pravnog okvira za formiranje odjela unutar Zajedničke službe kao središnjeg nabavnog tijela na nivou Županije Posavske koji bi vršio provedbu postupaka javne nabave za korisnike Proračuna Županije Posavske. Isto bi dovelo do brže i efikasnije provedbe postupaka javne nabave, te smanjenje troškova koji proizlaze iz postupka javne nabave. Nadalje, ovom Uredbom bi se Zajednička služba ovlastila da provodi kadrovske poslove za potrebe Vlade Županije Posavske kao i Vladinih ureda.
  RAZNO
  Usvojena je Odluka o davanju na korištenje Upravne zgrade općinskog suda u Orašju. Upravnu zgradu općinskog suda u Orašju, koja se nalazi na adresi Jug I bb u Orašju, na parceli broj: 1049/260, katastarska općina Orašje I u obavljanju svojih nadležnosti već duži niz godina koriste Općinski sud u Orašju, Kantonalno tužiteljstvo Posavskog kantona, Županijski zavod za pružanje pravne pomoći i Odjeljenje sudske policije Županije Posavske Stanica Orašje, za obavljanje poslova iz svojih nadležnosti. Razlog donošenja ove Odluke jeste proširenje kruga korisnika u odnosu na raniju odluku kao i osiguravanje pravnih pretpostavki za odgovarajuće ugovorno uređenje stvarnog stanja
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu na ime sufinanciranja izdavačke djelatnosti. Hrvatskom kulturnom društvu „Napredak“ Odžak, u iznosu od 3.000,00 KM, za knjigu „Rat i poraće u Bosanskoj Posavini“.
  Usvojena je Odluka o predlaganju kandidata Vlade Županije Posavske za poziciju člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (Lucija Mijić Džoić).
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu Ministarstvu financija Županije Posavske u svrhu financijske potpore mjesnim zajednicama za blagdansko/praznično ukrašavanje javnih prostora i organizaciju blagdanskih proslava u ukupnom iznosu od 14.000,00 KM. Sredstva u iznosu od 800,00 KM po korisniku isplatit će se za 18. mjesnih zajednica u Županiji Posavskoj.
  Doneseno je Rješenje o imenovanju Središnjeg povjerenstva za popis. Zadatak Povjerenstva je sačiniti Izvješće o rezultatima obavljenog popisa svih proračunskih korisnika Županije Posavske za 2023. godinu i dostaviti ga Vladi na usvajanje do 31.01.2024. godine.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti