Više

  4. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavske danas (15.03.) u Orašju je održana 4. sjednica Vlade ŽP na kojoj je usvojen Zaključak u usvajanju Izvješća o radu Vlade Županije Posavske za 2022. godinu. Izvješće je sačinjeno po novoj metodologiji kako bi bilo što jasnije, a sačinjeno je, naglasio je predsjednik Vlade, na temelju pojedinačnih izvješća ministarstava te izvješća Vladinih ureda za 2022. godinu.
  IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022. g. I UTROŠKU TEKUĆIH PRIČUVA
  Vlada Županije Posavske usvojila je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu. Izvješće predstavlja završni presjek financijskog poslovanja Proračuna Županije Posavske, te služi za analizu financijskog poslovanja. U 2022. godini ostvareni su prihodi, primici i financiranje u iznosu od 57.914.882 KM, dok su rashodi i izdaci izvršeni u iznosu od 57.201.806 KM.
  Usvojen je i Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utrošku tekućih pričuva Županije Posavske za 2022. godinu. U proračunskoj 2022. godini na tekuće pričuve utrošeno je 1.087.862 KM.
  Dokumenti će biti proslijeđeni Skupštini Županije Posavske na razmatranje.
  NACRT ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU U ŽUPANIJI POSAVSKOJ
  Vlada je utvrdila Nacrt zakona o poljoprivrednom zemljištu u Županiji Posavskoj. Na snazi je Zakon o poljoprivrednom zemljištu Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 52/09) čija je primjena kao okvirnog propisa u praksi pokazala određene nedorečenosti i zapreke koje usporavaju proces raspolaganja poljoprivrednim zemljištem. Donošenjem ovog Zakona otklonile bi se nejasnoće i zapreke u procesu korištenja i raspolaganja poljoprivrednim zemljištem. Zakon ima za cilj osigurati preduvjete kvalitetnijeg upravljanja i zaštite svog poljoprivrednog zemljišta na području Županije Posavske.
  ZA POTREBE ŠKOLA I VJERSKIH ZAJEDNICA
  Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave radova zamjene sustava centralnog grijanja u objektu sportske dvorane Srednje škole Pere Zečevića u Odžaku II. faza radova. Procijenjena vrijednost radova iznosi cca 64.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.
  Usvojena je Odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Stjepana Radića u Boku za provođenje javne nabave roba informatičke opreme za potrebe digitalizacije. Procijenjena vrijednost predmetne nabave roba iznosi cca 12.800,00 KM bez uračunatog PDV-a.
  Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Vladimira Nazora u Odžaku za provođenje javne nabave roba drvenog peleta. Procijenjena vrijednost predmetne nabave roba iznosi cca 20.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.
  Vlada ŽP je usvojila Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2023. godinu na poziciji Grant za financiranje vjerskih zajednica. Za realizaciju navedenog Programa predviđena su sredstva u iznosu od 300.000,00 KM.
  UNIFORME I OPREMA ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE
  Vlada ŽP je usvojila Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave roba uniformi i opreme za policijske službenike. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 86.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.
  Usvojena je također i Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave roba pištolja. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 20.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.
  GRANT ZA ZAŠTITU OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih proračunom ŽP za 2023. g. s pozicije Grant za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća. Županijskoj upravi civilne zaštite odobreno je izdvajanje sredstava u iznosu od 120.000,00 KM.
  GRANT ZA UDRUGE RODITELJA DJECE S POSEBNIM POTREBAMA
  Na zasjedanju Vlade ŽP usvojena je Odluka o dodjeli sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu s pozicije Grant za udruge roditelja djece s posebnim potrebama. Financijska sredstva potrebna za realizaciju ove Odluke iznose 120.000,00 KM.
  RAZNO
  Vlada Županije Posavske usvojila je Zaključak o prihvaćanju mišljenja na Nacrte Zakona o električnoj energiji Federacije BiH, Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i Zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji BiH.
  Županijska Vlada usvojila je Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Muzeju Franjevačkog samostana Tolisa vrata Bosne kao i Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o plaćama zaposlenih u Muzeju Franjevačkog samostana Tolisa Vrata Bosne.
  Usvojena je Odluka o utvrđivanju izdataka za reprezentaciju korisnika Proračuna Županije Posavske u 2023. godini za 36 korisnika. Svrha donošenja ove Odluke je utvrđivanje pojedinačnih iznosa sredstava reprezentacije u cilju ostvarenja, te obilježavanja godišnjica i drugih značajnih događaja koji se javljaju tijekom redovnog rada.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti