Više

  40. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Na današnjoj sjednici Vlade Županije Posavske održanoj uz predsjedanje Đure Topića usvojeno je Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za 2019. godinu koje je dodatno pojasnila resorna ministrica financija Nada Ćulap.
  FINANCIJSKA STABILNOST PRORAČUNA
  Financijski parametri za prošlu godinu su bili iznimno dobri, prihodi su povećani gotovo u svim stavkama, tekući i kapitalni grantovi izvršeni gotovo u cijelosti, zabilježena je i ušteda na materijalnim troškovima, tako da je proračunska 2019. godina završila u suficitu čime je pokriven dio od ukupno akumuliranog deficita, naglasila je ministrica Ćulap.
  Predsjednik Vlade Topić potvrdio je financijsku stabilnost proračuna, no također je upozorio na aktualno stanje globalne pandemije koja će se odraziti i na županijski proračun.-Potrebno je biti krajnje oprezan kod trošenja proračunskih sredstava s prioritetom na oblasti zdravstva, gospodarstva i poljoprivrede. Pratit ćemo globalna kretanja i u skladu s tim krajnje oprezno trošiti proračunska sredstva i donositi odgovarajuće odluke, naglasio je predsjednik Vlade.
  Vlada je usvojila i Izvješća o utrošku tekućih pričuva Županije Posavske za 2019. g. koja su trošena za nepredviđene projekte i događaje. Uz ostalo s oko 100.000,00 KM usmjereno je, uz ostalo, za obnovu krovišta Školskog centra fra Martina Nedića u Orašju nakon prirodne nepogode, za pomoć neprofitnim organizacijama, klubovima i nižim razinama vlasti.
  USVOJENI PROGRAMI UTROŠKA SREDSTAVA ZA POLJOPRIVREDU, PODUZETNIŠTVO I OBRT, KULTURU
  Vlada je usvojila set od pet odluka koje se odnose na programe utroška sredstava po grantovima. Usvojen je Program utroška sredstava iz Grantova za poljoprivredu utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2020.godinu. Sredstva predviđena tim Programom koristit će se za novčane potpore u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, sufinanciranje mjera zdravstvene zaštite i ostale potpore, a vrste novčanih potpora s kriterijima raspodjele sredstva za 2020. godinu i način njihovog trošenja utvrdit će se posebnom Odlukom Vlade Županije Posavske i Naputkom. Grantovi za poljoprivredu iznose 1.100.000,00 KM.
  PODUZETNIŠVO, OBRT, ZADRUGE
  Usvojen je Program utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2020. godinu na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga u iznosu od 650.000,00 KM. Predloženi programi predstavljaju rezultat potreba za izmirenje ugovorenih obveza iz 2010., 2016., 2017., 2018. i 2019. godine i iskazanih potreba gospodarstvenika na prostoru Županije Posavske. Resorni ministar Dragutin Živković naglasio je potpore koje se daju novoosnovanim poduzećima te usmjerenost Ministarstva prema mjerama koje će doprinijeti pozitivnim gospodarskim kretanjima u ŽP. Pratit će se svakako i aktualno stanje i sukladno tome donositi odluke kako bi se pomoglo gospodarstvo i štete ublažile.
  CESTE
  Vlada ŽP je primila k znanju Informaciju o aktivnostima na razvrstavanju lokalnih cesta u regionalne ceste, o čemu je pojašnjenje kazao ministar prometa, veza i zaštite okoliša Anes Osmanović. Predsjednik Vlade Topić naglasio je kako se ova oblast regulira u suradnji s općinama s ciljem da se financijski rasterete.
  KULTURA
  Vlada je usvojila Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2020. godinu na poziciji Grantovi za kulturu. Za realizaciju navedenog Programa u Proračunu Županije Posavske za 2020. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 100.000,00 KM. Želimo biti spremni za vrijeme nakon što se prebrodi aktualan zdravstveno-ekonomski problem vezano za koronavirus i Programom planirati sredstva za ovaj segment života, rečeno je tijekom Vlade.
  OBRAZOVANJE I ŠKOLSTVO
  Usvojen je Program utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2020. godinu na poziciji Grantovi za financiranje višeg i visokog obrazovanja i Zavoda za školstvo. Za realizaciju navedenog Programa u Proračunu Županije Posavske za 2020. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 130.000,00 KM.
  INFORMIRANJE
  Usvojen je Program utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2020. godinu na poziciji Grantovi za informiranje. Za tri lokalne radijske kuće Radio postaje Orašje, Odžak i Preporod kao i za RTV Herceg Bosne planiran je iznos od 100,000,00 KM. Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2020. godinu za Radio postaje Orašje i Odžak iznos od 3.900,00 KM, Radio „Preporodu“ 2.200,00 KM i RTV Herceg Bosne 15.000,00 KM. Škole su izrazile potrebu za nabavkom nedostajućih tableta za izvođenje online nastave, te je odlukom odobren iznos od 6.500,00 KM za njihovu nabavku.
  ZA VJEŽBENIKE
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2020. godinu Vladi Županije Posavske za sufinanciranje prijema vježbenika. Ukupan je iznos za te namjene 54.905,00 KM.
  STANJE PRIRODNE NESREĆE
  Kraj zasjedanja Vlade bio je u znaku tema koje je prezentirao predsjednik Vlade Đuro Topić vezano za proglašenje stanja prirodne nesreće u Federaciji BiH, time i na području Županije Posavske, aktualne preporuke, naredbe i zapovijedi Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i socijalne politike ŽP i Županijskog stožera Civilne zaštite koji se od jučer aktivirao.
  Doneseno je i Rješenje o imenovanju Povjerenstva za praćenje utjecaja pandemije koronavirusa (COVID-19) na gospodarstvo Županije Posavske koje je dužno pratiti kretanja gospodarstva ŽP, te predlagati i koordinirati mjere za ublažavanje posljedica.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti