Više

  41. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavske u Orašju je danas (17.01.) održana 41. sjednica Vlade ŽP.
  GRANT ZA BRANITELJE I STRADALNIKE DOMOVINSKOGA RATA 2.000.000,00 KM
  Vlada Županije Posavske usvojila je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2024. godinu na poziciji Grant za branitelje i stradalnike Domovinskog rata.
  Pravo na ostvarivanje pomoći temeljem Zakona mogu steći:
  1. Branitelji (dragovoljci, veterani, sudionici rata) i članovi njihovih obitelji,
  2. Ratni vojni invalidi i članovi njihovih obitelji,
  3. Članovi obitelji poginulih, umrlih i nestalih branitelja,
  4. Osobe koje su imale radnu obvezu u ratu a na tu dužnost su raspoređeni od nadležnog ureda za obranu i članovi njihovih obitelji.
  Zakonom su utvrđeni opći uvjeti koje moraju ispunjavati navedene osobe da bi ostvarile pravo na dopunska prava.
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2024. godinu s pozicije Grant za branitelje i stradalnike Domovinskog rata u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 KM, za:
  -Novčane pomoći za sufinanciranje liječenja (nabavka ortopedskih i drugih pomagala, plaćanje troškova bolničkog liječenja, plaćanje lijekova i sanitetskog materijala, plaćanje banjskog i topličkog liječenja i plaćanje troškova odlaska i povratka s liječenja, sistematski ljekarski pregledi u ukupnom iznosu od 521.000,00 KM
  -Zdravstveno osiguranje 59.000,00 KM
  -Sufinanciranje troškova djece pri upisu na visokoobrazovne ustanove na području Županije Posavske (djeca branitelja) u ukupnom iznosu od 20.000,00 KM
  -Pomoć u slučaju smrti branitelja i člana obitelji 230.000,00 KM
  -Egzistencijalna novčana naknada 900.000,00 KM
  -Jednokratne novčane pomoći u ukupnom iznosu od 270.000,00 KM
  od toga
  -fizičkim osobama ukupan iznos od 75.000,00 KM i
  -pravnim osobama ukupan iznos od 195.000,00 KM.
  RJEŠENJA, ODLUKA, ZAKLJUČCI
  Vlada Županije Posavske je usvojila Rješenje o imenovanju Povjerenstva za vođenje pregovora sa Samostalnim sindikatom osnovnog obrazovanja i odgoja Županije Posavske i Samostalnim sindikatom srednjeg obrazovanja i odgoja Županije Posavske.
  Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Zajedničke službe Vlade Županije Posavske.
  Vlada Županije Posavske usvojila je dva rješenja o imenovanju Josipa Vidovića, dipl. oec. iz Odžaka za vršitelja dužnosti ravnatelja Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske i Zijada Tvice, dipl. farmaceut iz Orašja za vršitelja dužnosti zamjenika ravnatelja Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske. Navedeni su imenovani na određeno razdoblje. Provest će se zakonska procedura (putem javnog oglasa). Usvojen je Zaključak o utvrđivanju teksta i objave Oglasa za izbor i imenovanje kao i Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izbor navedenih funkcija.
  Usvojen je zaključak kojim se daje ovlast ravnatelju Županijske uprave Civilne zaštite Iliji Jezidžiću za provedbu potrebnih aktivnosti za upis Županije Posavske kao posjednika i vlasnika parcele na kojoj će biti gradnja Vatrogasnog centra Županijske uprave Civilne zaštite.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti