Više

  42. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavske, danas je u Orašju održana 42. sjednica Vlade.
  ZA UDRUGE RODITELJA DJECE S POSEBNIM POTREBAMA
  Usvojene su Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2024. godinu na poziciji Grant za udruge roditelja djece s posebnim potrebama u iznosu od 130.000,00 KM koji će se dodijeliti putem javnog poziva.
  ZDRAVSTVENE USLUGE
  Grant za zdravstvene potrebe. Predviđena su sredstva u iznosu od 80.000,00 KM koja se planiraju utrošiti kroz Program iznimnih novčanih pomoći u iznosu od 35.000,00 KM i Program stipendiranja studenata medicine u iznosu od 45.000,00 KM.
  SOCIJALNE POTREBE
  Grant za socijalne potrebe. Predviđena su sredstva u iznosu od 4.453.000,00 KM koja se planiraju utrošiti kroz sljedeće programe: Program socijalne zaštite u iznosu od 1.200.000,00 KM; Program zaštite civilnih žrtava rata u iznosu od 330.000,00 KM; Program zaštite obitelji s djecom u iznosu od 500.000,00 KM za prava porodilja, 2.173.000,00 KM za ostvarivanje prava na doplatak za djecu i 250.000,00 KM za financijsku potporu nezaposlenim majkama.
  GOSPODARSKA KOMORA I CRVENI KRIŽ
  Vlada je usvojila odluke o korištenju sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2024. godinu na pozicijama Grant za Gospodarsku komoru Županije Posavske u iznosu od 40.000,00 KM i Grant za Crveni križ Županije Posavske u iznosu od 35.000,00 KM.
  Usvojene je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2024. godinu Sveučilištu u Mostaru u iznosu od 75.000,00 KM za prvi kvartal tekuće godine i Odluka o rasporedu sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2024. godinu političkim strankama u iznosu 150.000,00 KM.
  STIPENDIJE
  Vlada je usvojila Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2024. godinu na ime isplate stipendija redovitim studentima u akademskoj 2023. /2024. godini za razdoblje siječanj – kolovoz u 2024. godini u iznosu od 148.800,00 KM.
  UPLATA DOPRINOSA
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2024. godinu za dospjele, a neizmirene obveze prema tri uposlenicika Ministarstva unutarnjih poslova Županije Posavske na ime uplate razlike doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za razdoblje 1999.-2003. godine. Razlog za donošenje ove Odluke je ispunjenje zakonom utvrđene dospjele, a blagovremeno neizmirene obveze poslodavca prema uposlenicima ovog Ministarstva koji u naredna dva mjeseca ispunjavaju uvjete za odlazak u mirovinu.
  Vlada je usvojila Odluku o odobravanju uplate dodatnih doprinosa za staž osiguranja s uvećanim trajanjem za devet uposlenika Ministarstva unutarnjih poslova Županije Posavske. Razlog za donošenje predmetne Odluke je ispunjenje zakonom dospjele, a neizmirene obveze Ministarstva unutarnjih poslova Županije Posavske. Uplatom doprinosa za staž osiguranja u uvećanom trajanju za razdoblje 01.01.1994.-31.12.1995. godineuposlenici MUP-a Županije Posavske dobit će do osam mjeseci staža osiguranja, što bi utjecalo na ranije ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje prava na mirovinu.
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2024. godinu za dospjele, a neizmirene obveze prema bivšem uposleniku Općinskog suda u Orašju na ime uplate razlike doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za razdoblje 01.01.1999.–31.12.2003. godine.
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2024. godinu Muzeju Franjevačkog samostana Tolisa Vrata Bosne u iznosu od 17.500,00 KM za prvi kvartal tekuće godine.
  RJEŠENJA
  Vlada je usvojila Rješenje o visini naknade članovima Stručnog Povjerenstva koje je zaduženo da izvrši tehnički pregled izvedenih radova na projektu “Sanacija regionalnih cesta u Županiji Posavskoj”, ustanovi kvalitetu izvedenih radova i izvrši pregled dokumentacije na temelju koje će se izvršiti plaćanje po okončanoj situaciji te sačini Izvješće o rezultatu tehničkog pregleda izvednih radova.
  Usvojeno je Rješenje o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Koordinacijskog tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji za područje Županije Posavske.
  ZAKLJUČCI
  Vlada je usvojila Zaključak o ovlašćivanju na zaključivanje ugovora o pružanju usluga. Ovlašćuje se Đuro Topić, predsjednik Vlade Županije Posavske, na zaključivanje ugovora o pružanju usluga s Mostarskim sajmom.
  Usvojen je Zaključak o davanju prethodne suglasnosti ministru poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za donošenje rješenja o visini naknade članovima povjerenstva za odabir korisnika po Javnom pozivu za dodjelu sredstava mjesnim zajednicama s područja Županije Posavske za financiranje mjera zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta i Zaključak o davanju prethodne suglasnosti ministru pravosuđa i uprave Županije Posavske za donošenje Rješenja o visini naknade članovima Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za izbor namještenika u Ministarstvu pravosuđa i uprave Županije Posavske.
  PREVENCIJA I BORBA PROTIV NASILJA U OBITELJI
  Vlada je usvojila Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu za 2023. godinu Koordinacijskog tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji za područje Županije Posavske i Zaključak o usvajanju Programa mjera za prevenciju i borbu protiv nasilja u obitelji za područje Županije Posavske za 2024. – 2025. godinu.
  Prihvaćena je informacija o pripremi plana reformi BiH koje je predložila Europska komisija.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti