Više

  42. telefonska sjednica Vlade ŽP

  Najčitanije

  Zbog hitnosti telefonski je održana 42. sjednica Vlade Županije Posavske. Vlada je primila k znanju Informaciju stožera Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike o stanju koronavirusa u Županiji Posavskoj.

  Usvojen je Program utroška sredstava utvrđenih Proračunom ŽP za 2020.g. na poziciji Grant za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, a potom i Odluka o odobravanju izdvajanja proračunskih sredstava za te namjene u ukupnom iznosu od 100.000,00 KM, i to za:
  – za provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja na području Županije Posavske iznos od 60.000,00 KM, i
  – za pružanje financijske potpore općinama u ostvarivanju njihovih zadataka zaštite i spašavanja i za druge potrebe zaštite i spašavanja sukladno Zakonu i drugim propisima iznos od 40.000,00 KM.

  Vlada ŽP je usvojila Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2020. godinu s pozicije Grant za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, općinama ŽP za pružanje financijske potpore u provođenju mjera zaštite i spašavanja izazvane pojavom koronavirusa (Covid 19). Za pomoć za hranu i lijekove socijalno ugroženim obiteljima odobren je ukupan iznos od 20.000,00 KM.

  Usvojena je Odluka o vrsti, temeljnim kriterijima, načinu ostvarivanja novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, sufinanciranju mjera zdravstvene zaštite i ostalim potporama za 2020. godinu. Odobren je iznos od 100.000,00 KM koji će se doznačiti općinama za sufinanciranje proljetne sjetve.

  Na ime ispunjenja ugovorenih obveza prema visokoškolskim ustanovama odobreno je proračunsko izdvajanje u iznosu od 91.200,00 KM.

  Odobreno je izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2020. godinu na ime sufinanciranja prijevoza učenika u osnovnim i srednjim školama na području Županije Posavske za siječanj i veljaču u školskoj 2019./2020. godini u ukupnom iznosu od 67.834,00 KM.

  Odobreno je proračunsko izdvajanje u iznosu od 25.000,00 KM za sudjelovanje u akciji „Zajedno za Zagreb“, za sanaciju posljedica potresa u Gradu Zagrebu i okolici.

  Vlada je donijela Zaključak o proglašenju neradnih dana na području Županije Posavske. Petak 10. travnja 2020. godine (Veliki petak) i ponedjeljak 13. travnja 2020. godine (Uskrsni ponedjeljak) proglašeni su neradnim danima povodom obilježavanja Uskrsnih blagdana. Neradni dani se odnose na uposlene u tijelima uprave, poduzećima i drugim pravnim osobama na području Županije Posavske.

  Usvojeno je Izvješće o radu Vlade ŽP za 2019.g. koje se upućuje Skupštini Županije Posavske.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti