Više

  43. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića predsjednika Vlade Županije Posavske danas (12.02.) u Orašju održana je 43. sjednica Vlade ŽP.
  GODIŠNJI PROGRAM RADA VLADE ŽUPANIJE POSAVSKE
  Županijska Vlada je usvojila Zaključak o donošenju Godišnjeg programa rada Vlade Županije Posavske za 2024. godinu radi efikasnijeg ostvarivanja svojih funkcija. Program rada je sačinjen na temelju prijedloga resornih ministarstava i ureda Vlade Županije Posavske, i bit će proslijeđen na daljnje postupanje Skupštini Županije Posavske. -U realiziranju programskih zadaća očekujem punu aktivnost svih resora vlade na čelu sa ministrima, uz ostalo, i u dodatnim aktivnostima vezanim za ispunjenje uvjeta vezanim za pristupne pregovore prema europskom put BiH koje se mogu realizirati na županijskoj razini, naglasio je predsjednik Vlade ŽP Topić.
  SREDSTVA ZA PRAVA IZ SOCIJALNE ZAŠTINE, PORODNE NAKNADE, DOPLATCI ZA DJECU, CIVILNE ŽRTVE RATA, STIPENDIJE, IZNIMNE POMOĆI
  Vlada Županije Posavske usvojila je sedam odluka iz resora Ministarstva zdravstva i socijalne politike.
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2024. godinu za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite u iznosu od 1.200.000,00 KM.
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2024. godinu za ostvarivanje prava na temelju Zakona o porodiljnim naknadama zaposlenim majkama u ukupnom iznosu od 500.000,00 KM.
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2024. godinu za ostvarivanje prava na temelju Odluke o porodnim naknadama nezaposlenim majkama u iznosu od 250.000,00 KM.
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2024. godinu za ostvarivanje prava na temelju Zakona o doplatku za djecu u iznosu od 2.173.000,00 KM.
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2024. godinu za ostvarivanje prava civilnih žrtava rata u iznosu od 330.000,00 KM. Programom utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2024. godinu predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 330.000,00 KM. Financiranje prava korisnika po Zakonu pada na teret Proračuna Federacije BiH (70 %) i Proračuna Županije Posavske (30%).
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2024. godinu za ostvarivanje prava na temelju Odluke o dodjeli stipendija studentima medicine u iznosu od 45.000,00 KM. Sredstvima se osigurava ispunjenje ugovorenih obveza prema studentima medicine, a na temelju Odluke o dodjeli stipendija studentima medicine s područja Županije Posavske.
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2024. godinu za ostvarivanje prava na iznimne novčane pomoći u iznosu od 35.000,00 KM. Iznimne novčane pomoći imaju karakter jednokratnih socijalnih pomoći kojima se želi pomoći pojedincima u kriznim stanjima zbog zdravstvenih i socijalnih poteškoća kada je ovakav način dodjele proračunskih sredstava potreban, gdje je procedura odobravanja pomoći pojednostavljena, odnosno prilagođena posebnim okolnostima zbog kojih je nužno na ovakav način predvidjeti dodjelu proračunskih sredstava.
  GRANTOVI ZA VJERSKE ZAJEDNICE, KULTURU I SPORT
  Vlada Županije Posavske usvojila je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2024. godinu na poziciji Grant za financiranje vjerskih zajednica. Za realizaciju navedenog Programa u Proračunu Županije Posavske za 2024. predviđena su sredstva u iznosu od 300.000,00 KM.
  Usvojena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2024. godinu na poziciji Grant za kulturu. Za realizaciju navedenog Programa u Proračunu predviđena su sredstva u iznosu od 150.000,00 KM.
  Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2024. godinu na poziciji Grant za sport. Za realizaciju navedenog Programa u Proračunu predviđena su sredstva u iznosu od 450.000,00 KM.
  ODLUKE, ZAKLJUČAK
  Vlada Županije Posavske usvojila je Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o javnim nabavama za potrebe korisnika Proračuna Županije Posavske.
  Usvojene su Odluke o dodjeli sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2024. godinu Gospodarskoj komori Županije Posavske (40.000,00 KM) i Crvenom križu Županije Posavske (35.000,00 KM).
  Usvojene su dvije odluke vezane na ime uplate razlike doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje.
  Usvojen je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o rezultatima obavljenih popisa svih proračunskih korisnika na dan 31.12.2023. godine.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti